Giới hạn shannon

Xem 1-5 trên 5 kết quả Giới hạn shannon
 • Bộ mã hóa và giải mã Turbo cho chất lượng rất cao và được ứng dụng rộng rãi trong thông tin di động. Nó cho phép tiến gần giới hạn Shannon. Để đi đến khái niệm về mã Turbo, ta nghiên cứu tới những khái niệm có liên quan là nền tảng để xây dựng nên cấu trúc bộ mã hóa và giải mã. Đó là những khái niệm về mã chập, mã kề,và các khái niệm toán học về xác suất, các quá trình ngẫu nhiên của một thống kê kiểm tra: Xác suất hậu nghiệm, xác suất tiền...

  pdf134p chieuwindows23 01-06-2013 155 57   Download

 • • Tín hiệu truyền qua kênh truyền sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiễu, can nhiễu, fading… là tín hiệu đầu thu bị sai. • Mã hóa kênh: dùng để bảo vệ dữ liệu không bị sai bằng cách thêm vào các bit dư thừa (redundancy). • Ý tưởng mã hóa kênh là gởi một chuỗi bit có khả năng sửa lỗi • Mã hóa kênh không làm giảm lỗi bit truyền mà chỉ làm giảm lỗi bit dữ liệu (bảng tin) • Có hai loại mã hóa kênh cơ bản là: Block codes và Convolutional codes...

  pdf36p hoangchung_dtvt 10-12-2012 95 28   Download

 • Các mã Turbo FEC mạnh mẽ nhất, được phát triển vào năm 1993 bởi Claude Berrou. Họ cho phép truyền thông tin liên lạc gần gũi hơn với giới hạn Shannon. Một mã turbo gồm hai lập trình viên và interleaver để các thông tin bên ngoài được sử dụng đệ quy để tối đa hóa xác suất mà dữ liệu được giải mã một cách chính xác.

  pdf38p banhbeo4 09-11-2011 33 7   Download

 • Các mã Turbo FEC mạnh mẽ nhất, được phát triển vào năm 1993 bởi Claude Berrou. Họ cho phép truyền thông tin liên lạc gần gũi hơn với giới hạn Shannon. Một mã turbo gồm hai lập trình viên và interleaver để các thông tin bên ngoài được sử dụng đệ quy để tối đa hóa xác suất mà dữ liệu được giải mã một cách chính xác.

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 34 6   Download

 • Cơ sở mạng thông tin là một nhánh của toán học ứng dụng và kĩ thuật điện nghiên cứu về đo đạc lượng thông tin. Lý thuyết thông tin được xây dựng bởi Claude E. Shannon để xác định giới hạn cơ bản trong các hoạt động xử lý tín hiệu chẳng hạn như nén dữ liệu hay lưu trữ và truyền dẫn dữ liệu. Ngay từ những ngày đầu, nó đã mở rộng phạm vi ứng dụng ra nhiều lĩnh vực khác, bao gồm suy luận thống kê, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mật mã học, các mạng...

  pdf150p vanminhphuong 15-01-2011 181 74   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Giới hạn shannon
p_strCode=gioihanshannon

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản