Giống lạc L14

Xem 1-18 trên 18 kết quả Giống lạc L14
 • Bài viết Nghiên cứu mức bón lân đối với giống lạc l14 trên đất cát pha trong vụ Xuân năm 2014 ở Hưng Đông, thành phố Vinh tìm hiểu về ảnh hưởng của mức bón phân lân đến thời gian sinh trưởng phát triển của giống Lạc L14.

  pdf6p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 14 3   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng của mặn đến khả năng nảy mầm, sinh trưởng và năng suất của hai giống lạc l14 và l27 trình bày kết quả thí nghiệm cho thấy khi tăng độ mặn đã làm giảm tỷ lệ nảy mầm, chiều dài mầm, rễ mầm, khối lượng tươi của cây mầm và rễ mầm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p thienthandoremon 30-05-2018 2 1   Download

 • Để tăng năng suất lạc, ngoài công tác chọn tạo giống áp dụng một số biện pháp kỹ thuật tiên tiến cũng góp phần mang lại nhiều thành công. Cheng Dong Wean (1990) cho biết ở các tỉnh miền Bắc Trung Quốc kỹ thuật trồng lạc che phủ nilon đ

  pdf10p sunshine_3 26-06-2013 30 8   Download

 • Văn Giang l một huyện nông nghiệp của tỉnh H-ng Yên. Huyện có vị trí địa lý thuận lợi, giáp với H Nội - một thị tr-ờng tiêu thụ thịt lợn đầy tiềm năng. Tuy nhiên, Văn Giang đất chật, ng-ời đông, sức ép việc l m v phát triển kinh tế l rất lớn. Phát triển chăn nuôi lợn l một h-ớng đi góp phần khai thác thế mạnh của vùng, góp phần giải quyết việc l m, tăng thu nhập cũng nh- tăng mức sống cho ng-ời dân (Phòng Thống kê huyện Văn Giang 2006).

  pdf11p banglang_1523 22-07-2012 57 16   Download

 • Chitosan oligosaccharid (COS) có tác dụng kích thích sinh trưởng của lạc, tăng khả năng hình thành nốt sần, kích thích sự ra hoa và tăng năng suất của lạc, đặc biệt ở nồng độ COS 100-150 ppm. Số lượng và trọng lượng nốt sần của lạc tăng đạt cao nhất (146,5 nốt sần/cây và 1,19g/cây) ở nồng độ COS 100-150 ppm.

  pdf11p sunshine_9 24-07-2013 46 14   Download

 • Hai thí nghiệm được tiến hành tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang để tuyển chọn một số dòng, giống lạc có năng suất cao và xác định lượng lân bón cho lạc trong vụ xuân 2008. Kết quả cho thấy, giống lạc L20 có năng suất thực thu cao nhất so với các giống lạc thí nghiệm. Sự sai khác có ý nghĩa ở mức 5% hay độ tin cậy 95%. Năng suất lạc tăng lên tỷ lệ thuận với lượng lân bón tăng. Giống lạc L14 với các liều lượng (0; 30; 60; 90; 120) kg P2O5/ha....

  pdf6p kem3mau 13-06-2013 38 4   Download

 • Thí nghiệm đã được tiến hành trong suốt 2005 - 2007 tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác định ảnh hưởng của mật độ trồng khác nhau đối với giống lạc khác nhau. Yếu tố về giống bao gồm của bốn loại (L14, L23, L24, L25); yếu tố mật độ cây trồng: 9 plants/m2, 12 plants/m2, 18 plants/m2. Không gian giữa hai hàng đường - mía 1,10-1,15 m. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tất cả bốn giống lạc có thể được intercroped tốt với đường - mía.

  pdf7p leon_1 07-08-2013 27 2   Download

 • Các lạc nhiều L23 được phát triển từ tế bào mầm của 75 giống kỳ lạ. Nó là tiếng Tây Ban Nha loại, thân chính mọc thẳng, và có tốc độ tăng trưởng - thời gian 120 ngày trong vụ xuân và 105 ngày trong mùa thu - mùa đông, sức đề kháng moderatly để rỉ sét, đốm lá. Nhiều L23 cung cấp cho 12,9 - 23,4% cao hơn nhiều L14 và cao hơn nhiều lạc L12 năng suất quả trong mùa xuân 43%; 100 khối lượng hạt giống L23 là 61,5 gam, bắn phá tỷ lệ 70 - 72%. ...

  pdf8p leon_1 07-08-2013 37 4   Download

 • Mục tiêu kinh tế kỹ thuật 1.1. Quy trình kỹ thuật này áp dụng cho các vùng trồng lạc ở Nghệ An. 1.2. Quy trình kỹ thuật này đảm bảo cho việc thâm canh lạc ở Nghệ An đạt năng suất bình quân 20-25 tạ/ha/vụ đối với các giống lạc cũ ( sen lai, 75/23, sen Nghệ An), năng suất 30-35 tạ/ha/vụ đối với các giống lạc mới (L02, L08, L12, L14, LVT).

  pdf8p womanhood911_11 23-11-2009 653 205   Download

 • Lạc là cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao. Cây lạc còn là cây trồng tăng vụ cải tạo đất rất tốt. Gần đây, nhiều giống lạc mới có năng suất cao đựơc thử nghiệm và đưa vào sản xuất đại trà như giống MD7, L14, L15, giống sen lai...

  pdf3p womanhood911_02 08-10-2009 318 74   Download

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại Việt Yên (Bắc Giang) nhằm mục tiêu xác định liều lượng phân bón thích hợp để lạc sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao trong điều kiện vụ xuân. Nghiên cứu được thực hiện trên hai giống lạc mới L14 và MD7. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu 2 nhân tố Split Plot Design với 3 lần nhắc lại....

  pdf8p leon_1 05-08-2013 56 16   Download

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ thu đông tại Hoằng Hóa -Thanh Hóa nhằm mục tiêu xác định liều lượng phân bón thích hợp để lạc sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao trong điều kiện vụ thu đông. Nghiên cứu được thực hiện trên hai giống lạc mới L14 và TB25.

  pdf9p banhukute 18-06-2013 50 10   Download

 • Cơ cấu giống: Sử dụng một số giống mới có triển vọng và cho năng suất cao như: – Giống lạc MD7 và MD9: Cây cao trung bình từ 35 – 50cm chịu hạn khá, năng suất trung bình 33 – 35 tạ/ha. Tỷ lệ nhân từ 68 – 70%. Đặc biệt giống MD7 có khả năng kháng được bệnh héo xanh vi khuẩn. – Giống L14: Giống chịu thâm canh có tiềm năng năng suất cao, từ 38 – 40 tạ/ha. Tỷ lệ nhân cao 70–72%.

  pdf5p kata_6 26-02-2012 54 5   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện trên hai giống lạc mới là L14 và MD7. Thí nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (RCBD) với 3 lần nhắc lại. Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất. Kết quả nghiên cứu của thí nghiệm đã xác định được mật độ đã ảnh hưởng đến thời gian sinh trưởng, chiều cao cây, phân cành, ...

  pdf9p kem3mau 13-06-2013 48 5   Download

 • Lạc là cây công nghiệp ngắn ngày có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao. Cây lạc còn là cây trồng tăng vụ cải tạo đất rất tốt. Gần đây, nhiều giống lạc mới có năng suất cao đựơc thử nghiệm và đưa vào sản xuất đại trà như giống MD7, L14, L15, giống sen lai... Để giúp bà con nông dân trồng lạc đạt hiệu quả cao chúng tôi xin giới thiệu một số biện pháp kỹ thuật trồng và chăm sóc lạc vụ xuân. 1. Kỹ thuật trồng lạc: * Lượng giống: 7 -8 kg lạc củ...

  pdf3p luan89tn 22-04-2011 208 32   Download

 • Thời vụ trồng: Thường cây lạc đông được trồng trong tháng 9 dương lịch. Nếu trồng sau tháng 9, khi cây ra hoa đâm tia và phát triển quả (khoảng 30 - 35 ngày sau trồng) sẽ gặp rét, cây lạc phát triển chậm, năng suất thấp. Chọn giống, lượng giống: Nên dùng các giống có thời gian sinh trưởng trung bình khoảng 100 ngày như L14, L23. Lượng giống là 9 - 11 kg lạc vỏ/sào. Kỹ thuật trồng: Nên chọn chân đất cát pha hoặc đất thịt nhẹ và dễ tưới, tiêu nước....

  pdf2p kata_6 26-02-2012 69 12   Download

 • Trồng cây họ đậu xen sắn Trồng xen các cây họ đậu với sắn là một biện pháp kỹ thuật canh tác sắn bền vững và hiệu quả cao. Biện pháp này cho phép tăng hiệu quả kinh tế, chống xói mòn, duy trì và cải thiện độ phì của đất. a. Trồng lạc xen sắn - Trồng sắn và lạc cùng thời vụ; - Giống lạc thích hợp là MD7, L14 và các giống lạc mới có khả năng chống bệnh héo xanh vi khuẩn và chịu hạn cao (cũng có thể dùng các giống lạc địa phương nếu...

  pdf5p lotus_9 31-01-2012 43 6   Download

 • PHẦN II CÁC KỸ THUẬT CANH TÁC SẮN BỀN VỮNG 1. Trồng cây họ đậu xen sắn Trồng xen các cây họ đậu với sắn là một biện pháp kỹ thuật canh tác sắn bền vững và hiệu quả cao. Biện pháp này cho phép tăng hiệu quả kinh tế, chống xói mòn, duy trì và cải thiện độ phì của đất. a. Trồng lạc xen sắn - Trồng sắn và lạc cùng thời vụ; - Giống lạc thích hợp là MD7, L14 và các giống lạc mới có khả năng chống bệnh héo xanh vi khuẩn và chịu hạn...

  pdf4p luan89tn 21-04-2011 82 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản