intTypePromotion=3

Giống mía chín trung bình

Xem 1-6 trên 6 kết quả Giống mía chín trung bình
 • Trong những nămg gần đây cùng với việc phát triển các vùng nguyên liệu mía; nhiều giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt đã được đưa vào sản xuất, góp phần đáng kể trong việc nâng cao năng suất, chất lượng mía nguyên liệu, đem lại hiệu quả cho ngành mía - đường và tăng thu nhập cho người trồng mía.

  pdf40p tuanloc_muido 07-12-2012 125 31   Download

 • Có 03 dạng, bao gồm các giống sau: giống mía chín sớm, giống mía chín trung bình; giống mía chín muộn. A. Giống mía chín sớm: 1. Giống mía VN 84-4137: Viện NC mía đường Bến Cát lai tạo năm 1984. a. Đặc điểm hình thái: - Thân trung bình nhỏ, vỏ xanh vàng ẩn tím - Mắt mầm hình tròn, không có rãnh mầm - Lá rộng trung bình, mọc thẳng đứng - Bẹ lá có nhiều long.

  pdf5p lotus_2 20-01-2012 212 15   Download

 • Giống mía chín sớm (10 tháng):Giống mía VN 84-4137, thân trung bình, vỏ màu xanh vàng ẩn tím ,năng suất khá, chử đường CCS đạt 10-11% . Giống mía VN 84-422: thân to trung bình, vỏ có màu xanh ẩn vàng, năng suất khá, chử đường CCS đạt trên 12%. 2. Giống mía chín trung bình: (11-12 tháng) a) Giống mía ROC 10 - Giống to trung bình, vỏ có màu vàng lục. - Năng suất cao, chử đường CCS đạt10%

  pdf11p lotus_2 20-01-2012 71 12   Download

 • Thời vụ trồng mía thích hợp nhất là khoảng từ tháng 11 đến tháng 3 dương lịch, thích hợp nhất là khoảng từ tháng 12 đến tháng 02 2.Đặc điểm một số giống mía 2.1. Ja 60-5: Nguồn gốc CuBa Trữ đường cao, dễ đổ ngã, năng suất khá, trổ cờ trung bình, kháng được bệnh than giống chín sớm. 2.2. C819-67: Nguồn gốc CuBa Nảy mầm khoẻ, đẻ nhánh sớm, tập trung sinh trưởng nhanh, chịu hạn tốt, khả năng để gốc khá, trổ cờ sớm và nhiều, tỷ lệ đường khá.

  pdf6p kata_2 18-02-2012 78 16   Download

 • I. Các loại mía trồng C m 1. G Giống mía chín sớm (10 tháng a m g) Giố mía V 84-4137 thân trun bình, vỏ màu xanh vàng ẩn t ,năng s ống VN 7, ng ỏ h tím suất khá chử đườ CCS đạ 10-11% . Giống m VN 84á, ờng ạt mía -422: thân to trung bì t ình, vỏ có màu xa ẩn vàng, năng suất khá, chử đường CC đạt trên 12%. anh ử CS n 1

  pdf8p oceanus75 28-01-2013 40 5   Download

 • Để hạn chế mía trổ cờ cần: Tuyển chọn trồng các giống mía không hoặc ít trổ cờ như ROC16, R570, Co775, VN844137 để thu hoạch vào giữa và cuối vụ ép mía. Trồng các giống mía có tốc độ vươn lóng mạnh ngay ở giai đoạn đầu sinh trưởng vào vụ 1 và trồng từ tháng 4 âm lịch trở đi để khi gặp điều kiện thuận lợi cho sự phân hoá mầm hoa thì mía chưa đủ độ thành thục.

  pdf2p beepbeepnp 21-06-2013 44 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Giống mía chín trung bình
p_strCode=giongmiachintrungbinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản