Giống ngô lai lvn – 4

Xem 1-3 trên 3 kết quả Giống ngô lai lvn – 4
  • Giống LVN - 4 là giống ngô lai do Viện nghiên cứu Ngô tạo ra, đang được ưu chuộng do có khả thích ứng rộng, thời gian sinh trưởng ngắn, ít nhiễm sâu bệnh, lá xanh bền, độ đồng đều cao, bắp kín hạt, lá bi bao kín, màu hạt đẹp, tỷ lệ hạt cao và cho năng suất cao nhất trong các giống có cùng thời gian sinh trưởng. Giống được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống quốc gia với đánh giá xuất sắc, đã được nhiều giải thưởng trong thời gian qua. I/ Đặc điểm...

    pdf6p oxano1 03-03-2011 148 23   Download

  • giống ngô lai do Viện nghiên cứu Ngô tạo ra, đang được ưu chuộng do có khả thích ứng rộng, thời gian sinh trưởng ngắn, ít nhiễm sâu bệnh, lá xanh bền, độ đồng đều cao, bắp kín hạt, lá bi bao kín, màu hạt đẹp, tỷ lệ hạt cao và cho năng suất cao nhất trong các giống có cùng thời gian sinh trưởng. Giống được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống quốc gia với đánh giá xuất sắc, đã được nhiều giải thưởng trong thời gian qua.

    ppt68p quancta54 30-12-2012 48 15   Download

  • Nghiên cứu được tiến hành tại Trung tâm nghiên cứu giống cây trồng trung ương Lào (Naphok), trên 2 giống ngô lai LVN 10 và LVN 61. Trong vụ hè thu 2006, ngô được gieo thành 3 đợt vào các ngày 28/4/2006, 8/5/2006 và 18/5/2006. Vụ thu đông 2007 cũng có 3 đợt gieo 18/10/2007, 28/10/2007 và 7/11/2007. Trong mỗi vụ, lượng phân nền bón là 10 tấn phân chuồng/ha + 60P2O5 + 60 K2O. Thí nghiệm xác định liều lượng phân đạm cho 2 giống LVN -10 và LVN - 61 được tiến hành với nhiều mức bón...

    pdf6p muacuoihe 10-08-2013 23 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản