intTypePromotion=1
ADSENSE

Gsm cell broadcast

Xem 1-2 trên 2 kết quả Gsm cell broadcast
  • This book provides information on the messaging API which is included in the JSR 120 Wireless Messaging API (WMA) specification. It also describes Sun Microsystem’s reference implementation (RI) of the API. Who Should Use This Book This book is intended primarily for those individuals and companies who want to implement WMA, or to port the WMA RI to a new platform. Before You Read This Book This book assumes that you have experience programming in the C and Java™ languages, and that you have experience with the platforms to which you are porting the RI.

    pdf54p whitewolf9500 16-09-2012 42 1   Download

  • Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..Tên đề tài:..Tổng quan về công nghệ W-CDMA.Sinh viên: Nguyễn Trung Tuấn.GVHD:..Th.S. Trần Thanh Hà..Lớp:..09LTĐT..GVHD: Th.S. Trần Thanh Hà..1..SVTH: Nguyễn Trung Tuấn...Đồ Án Tổng Hợp.Đề Tài: Tổng Quan Về Công Nghệ W-CDMA..LỜI NÓI ĐẦU.Nhu cầu trao đổi thông tin là nhu cầu thiết yếu trong xã hội hiện đại. Các hệ thống.thông tin di động với khản năng giúp con người trao đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi đã.phát triển rất nhanh và đang trở thành không thể thiếu được trong xã hội thông tin ngày.nay.

    pdf78p bautroibinhyen1 02-11-2016 46 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Gsm cell broadcast
p_strCode=gsmcellbroadcast

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản