intTypePromotion=1
ADSENSE

Hạch toán chi ph

Xem 1-5 trên 5 kết quả Hạch toán chi ph
 • Xây dựng là một ngành kinh tế có tính đặc thù đối với hoạt động quản lý & hạch toán kế toán. Để đáp ứng yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp đòi hỏi cán bộ kế toán phải cung cấp kịp thời đầy đủ các thông tin liên quan, nhất là các vấn đề về: Chi phí, giá thành công trình. Vì vậy, việc nghiên cứu mức độ vận dụng các phương pháp hạch toán chi ph sản xuất và giá thành trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam là cần thiết.

  pdf9p vimanoban2711 06-04-2021 36 0   Download

 • Trong nền kinh tế thị trƣờng, kế toán trong các doanh nghiệp đƣợc coi là ngôn ngữ kinh doanh, là phƣơng tiện giao tiếp giữa các doanh nghiệp với các đối tƣợng có liên quan với doanh nghiệp. Kế toán cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính hữu ích cho các đối tƣợng trong việc ra quyết định kinh tế hợp lý và hiệu quả.

  pdf120p sang_som 25-04-2013 71 24   Download

 • Đất nƣớc ta đang trong giai đoạn đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hoá. Mục tiêu đã đƣợc đại hội VIII của Đảng đề ra là đến năm 2020 đƣa nƣớc ta cơ bản trở thành một nƣớc công nghiệp. Thực hiện mục tiêu đó, Đảng và Nhà Nƣớc đã ,đang và tiếp tục thực hiện các chính sách để phát huy tiềm lực tối đa xây dựng một nền kinh tế phát triển .Trong những năm gần đây chúng ta đã đƣa ra nhiều chính sách để khuyến khích tiềm năng của mọi thành phần kinh...

  pdf112p la_lan23 13-04-2013 111 32   Download

 • Cùng với sự tăng trưởng và phát triển nền kinh tế của đất nước, lĩnh vực tài chính kế toán là một trong những vấn đề được đảng và nhà nước quan tâm hàng đầu với mục tiêu là làm như thế nào để tình hình tài chính của Doanh nghiệp luôn ở thế vững chắc, hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả. nghiệp vụ hạch toán kế toán là một trong những công cụ đắc lực góp phần quan trọng và đóng góp to lớn cho các doanh nghiệp chủ động trong nền kinh...

  pdf48p asus1122 04-12-2012 63 6   Download

 • Lao động là yếu tố cơ bản và cần thiết cho mọi quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Trên ph¬ơng diện kế toán ,khái niệm lao động đ¬ợc hiểu nh¬ sau: Lao động là một trong những điều kiện cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh,chi phí về lao động là một trong các yếu tố chi phí cơ bản cấu thành nên giá trị sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra....

  doc88p roanthiet 16-09-2009 11390 5662   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
320 tài liệu
1157 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hạch toán chi ph
p_strCode=hachtoanchiph

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2