intTypePromotion=3
ADSENSE

Hàm nguyên phi archimed

Xem 1-1 trên 1 kết quả Hàm nguyên phi archimed
  • Vấn đề tìm các tập xác dịnh duy nhất hàm trên trờng đặc số dơng là một trong những vấn đề mới của lý thuyết số. Cho đến nay mới chỉ có rất ít công trình theo hớng nghiên cứu này. Luận văn có mục đích giới thiệu những kết quả mới nhất nhằm tìm ra những cách tiếp cận sâu hơn. Nội dung nghiên cứu bao gồm: -Trình bày bài toán đặt ra trên trờng đặc số dương, -Xây dựng một số tập xác định duy nhất các hàm nguyên trên trường đặc số dơng, -Tính toán một số ví dụ cụ thể....

    pdf0p greengrass304 11-09-2012 51 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
180 tài liệu
1230 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hàm nguyên phi archimed
p_strCode=hamnguyenphiarchimed

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản