intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hàng hóa và dịch vụ

Xem 1-20 trên 4066 kết quả Hàng hóa và dịch vụ
 • Phần 2 của cuốn giáo trình Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại tiếp tục trình bày những nội dung chính sau: quản trị tác nghiệp mua hàng của doanh nghiệp thương mại; lập kế hoạch mua hàng của doanh nghiệp thương mại; tổ chức thực hiện và đánh giá công tác mua hàng của doanh nghiệp thương mại; quản trị tác nghiệp dự trữ hàng hóa và cung ứng dịch vụ thương mại của doanh nghiệp thương mại; quản trị cung ứng dịch vụ thương mại của doanh nghiệp thương mại;...

  pdf142p luctumac0210 13-11-2023 0 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài "Tác động của chất lượng dịch vụ website đến niềm tin và ý định mua của khách hàng trong lĩnh vực khách sạn: Nghiên cứu thực tiễn khách sạn 4-5sao tại Khánh Hòa" nhằm kiểm định sự khác biệt về tác động của các khía cạnh cấu thành nên chất lượng dịch vụ website đến niềm tin và ý định mua của khách hàng theo đặc điểm cá nhân, khách sạn và cấp hạng khách sạn; Đề xuất những hàm ý quản trị đến các khách sạn trong việc phát triển chất lượng dịch vụ website nhằm gia tăng niềm tin và ý định mua của khách hàng.

  pdf28p hoahogxanh06 09-11-2023 3 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế của Vietnam Airlines – Chi nhánh Miền Bắc" nhằm phân tích, đánh giá hiệu quả kinh doanh vận chuyển hàng hóa của Vietnam Airlines — Chi nhánh Miền Bắc từ 2011-2015, những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra trong hiệu quả kinh doanh; đưa ra 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh vận chuyển hàng hóa của Vietnam Airlines – Chi nhánh Miền Bắc trong môi trường cạnh tranh hiện nay.

  pdf127p caongulam 09-11-2023 2 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến của thương hiệu Ahimum của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Nhàn Thanh" nhằm hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ, dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến. Nghiên cứu và đánh giá thực trạng hoạt động các dịch vụ chăm sóc khách hàng của thương hiệu Ahimum. Căn cứ vào cơ sở lý luận và những phân tích thực tế để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tuyến của thương hiệu Ahimum.

  pdf61p caongulam 08-11-2023 3 2   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Giải pháp hoàn thiện các hoạt động khách hàng trực tuyến cho Công ty TNHH Sam Kwang Air Tech" nhằm tóm lược, hệ thống hóa và vận dụng tổng hợp vấn đề, cơ sở lý luận trong thời gian thực tập, nghiên cứu để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện các hoạt động chăm sóc khách hàng trực tuyến cho Công ty TNHH Sam Kwang Air Tech. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf68p caongulam 08-11-2023 5 3   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp "Hoàn thiện các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc khách hàng trực tuyến trên website iboss.com.vn của Công ty Cổ phần IBOSS Việt Nam" nhằm hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về dịch vụ, dịch vụ chăm sóc khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến; nghiên cứu và đánh giá thực trạng hoạt động các dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến của Công ty TNHH Du Lịch và Thương Mại Sang Trọng; đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến của công ty.

  pdf59p caongulam 08-11-2023 3 2   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường, việc định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá là vấn đề rất quan trọng, thể hiện vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế, đồng thời tác động đến sự tham gia của các chủ thể cung cấp hàng hóa, dịch vụ công và khả năng tiếp cận của người sử dụng hàng hóa, dịch vụ công. Bài viết tổng quan về nguyên tắc và phương pháp định giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và đề xuất một số khuyến nghị.

  pdf3p visharma 20-10-2023 1 0   Download

 • Bài viết Hoàn thiện danh mục các hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá trình bày danh mục các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá tại Luật Giá và các vấn đề đặt ra; Luật Giá (sửa đổi) và việc hoàn thiện Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

  pdf3p visharma 20-10-2023 1 0   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Nguyên lý kinh tế vi mô (Principles of Microeconomics)" cung cấp các kiến thức cơ sở và các công cụ nghiên cứu kinh tế vì mộ, nền tảng kiến thức về cơ chế thị trường dựa trên hoạt động của cầu và cung; cung cấp những nguyên lý mà người tiêu dùng quyết định lựa chọn những hàng hóa và dịch vụ mà họ tiêu dùng nhằm tối đa hóa sự thỏa mãn của họ cũng như những nguyên lý mà các doanh nghiệp lựa chọn cách thức sản xuất nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

  pdf212p vankhinh0210 15-10-2023 1 1   Download

 • Bài giảng "Đại lý tàu biển - Giao nhận hàng hóa" trình bày về chức năng, nhiệm vụ của đoàn thủ tục cho tàu; phân loại đại lý và thân chủ; thủ tục cho tàu ra vào cảng biển Việt Nam; công việc của đại lý trước khi tàu đến cảng, trong khi tàu đậu ở cảng và sau khi tàu rời cảng; phí, lệ phí và giá dịch vụ tại cảng biển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf36p cotieutieu 07-10-2023 3 3   Download

 • Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - LT Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước; Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ và nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ; Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p hoahogxanh01 04-10-2023 4 3   Download

 • Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Kế toán mua bán hàng hóa trong nước; Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ và nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu; Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ; Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf92p hoahogxanh01 04-10-2023 3 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Tìm hiểu Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005" trình bày về: Phần thứ ba - Toàn văn Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005. Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và các hoạt động khác liên quan đến việc sử dụng tàu biển vào mục đích kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, công vụ và nghiên cứu khoa học.

  pdf142p cotieutieu 07-10-2023 2 1   Download

 • Bài viết Đổi mới cung cấp hàng hóa công cộng ở Việt Nam trình bày thực trạng hàng hóa công cộng ở Việt Nam thời gian qua; Giải pháp đổi mới cung cấp hàng hóa công cộng ở Việt Nam hiện nay; Tăng cường sự tham gia giám sát của cộng đồng đối với việc hoạch định chính sách và đảm bảo chất lượng dịch vụ công.

  pdf4p vimulcahy 02-10-2023 0 0   Download

 • Hệ thống doanh nghiệp logistics có vai trò quan trọng trong việc cung ứng hàng hóa dịch vụ cho sản xuất kinh doanh và kiến tạo môi trường để phát triển bền vững hệ thống logistics quốc gia và vùng KTTĐMT. Bài viết "Một số giải pháp phát triển hệ thống các doanh nghiệp logistics vùng KTTĐMT" đề cập đến một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển hệ thống các doanh nghiệp logistics vùng KTTĐMT. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p giangnhanly 02-10-2023 4 4   Download

 • Bài viết "Dự báo dòng hàng hóa lưu chuyển vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2045" sử dụng phương pháp dự báo xu hướng tuyến tính để thực hiện dự báo về dòng hàng hóa lưu chuyển theo phương thức vận chuyển của Vùng KTTĐMT đến năm 2045 cho thấy: Khả năng về tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển, hàng hóa luân chuyển và tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong lĩnh vực logistics tăng lên theo chiều hướng tích cực, tốc độ tăng tương đương với tốc độ tăng của toàn quốc gia.

  pdf12p giangnhanly 02-10-2023 4 4   Download

 • Nghiên cứu "Công nghệ kỹ thuật số mới mang cơ hội và thách thức thay đổi" mô tả những phát hiện của chúng tôi từ một nghiên cứu về 15 công ty đang bắt đầu hành trình chuyển đổi kỹ thuật số. Xác định hai chiến lược kỹ thuật số - tương tác với khách hàng và các giải pháp số hóa - cung cấp định hướng cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số.

  pdf7p kimphuong1128 20-09-2023 1 1   Download

 • Giáo trình Quản lý chất lượng hàng hóa và dịch vụ (Ngành: Quản trị kinh doanh - Trình độ: Cao đẳng) được biên soạn nhằm giúp sinh viên trình bày được các vấn đề cơ bản về quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong doanh nghiệp; trình bày được hệ thống quản lý chất lượng, các phương pháp được sử dụng trong quản lý chất lượng sản phẩm; nhận biết được các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hàng hóa và dịch vụ.

  pdf90p diepkhinhchau 18-09-2023 5 5   Download

 • Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử bằng nhiều giải pháp. Trong gần 20 năm thực hiện Quyết định số 222/2005/QĐ-TTG năm 2005 của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển TMĐT 2006-2010, Hà Nội đã luôn giữ vị trí thứ hai của cá nước về phát triển TMĐT. Bài viết khái quát thực trạng phát triển TMĐT Hà Nội trong thời gian 2015-2022, và những trao đổi để giải quyết những vấn đề đặt ra.

  pdf9p vimulcahy 18-09-2023 5 5   Download

 • Luận văn "Nâng cao chất lượng chuyển đổi số tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thăng Long" nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về chuyển đổi số tại ngân hàng thương mại bao gồm khái niệm, các sản phẩm cơ bản, đặc điểm, vai trò và tiêu chí đánh giá chất lượng; tìm hiểu, đánh giá thực trạng chất lượng chuyển đổi số tại BIDV- Chi nhánh Thăng Long hiện nay; đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nâng cao chất lượng chuyển đổi số tại BIDV - Chi nhánh Thăng Long.

  pdf104p kimphuong1125 05-09-2023 9 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hàng hóa và dịch vụ
p_strCode=hanghoavadichvu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2