Hệ điều chỉnh turbine

Xem 1-3 trên 3 kết quả Hệ điều chỉnh turbine
  • Turbine thuỷ là thiết bị quan trọng trong nhà máy thuỷ điện, việc điều chỉnh tốc độ Turbine thuỷ điện quyết định các chỉ tiêu kỹ thuật của nhà máy điện, khả năng ổn định tần số của máy phát. Thực tế đã có nhiều nghiên cứu về Turbine thuỷ điện và các phương pháp điều tốc Turbine thuỷ điện. Trong phạm vi luận văn này tôi tập trung nghiên cứu lý luận tổng quan, phương pháp thiết kế, xây dựng bộ điều tốc Turbine thuỷ điện, ...

    pdf101p orchid_1 05-09-2012 216 104   Download

  • Áp dụng mô phỏng simulink để khảo sát qui trình khôi phục hệ thống điện miền Bắc có xét tới các yếu tố ảnh hưởng chính như: mức độ tham gia của các nhà máy điện vào hệ thống; độ ổn định khi các máy phát điện nhận tải; dự trữ nguồn. Đề nghị: thực hiện việc khôi phục hệ thống điện đồng thời ở các tiểu vùng với sự tham gia của các NMĐ mới.

    pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 18 4   Download

  • Phần II.b NHÀ MÁY CỦA TRẠM THUỶ ĐIỆN Chương XVI. NHÀ MÁY T.

    pdf31p samsara246 30-05-2011 422 186   Download

Đồng bộ tài khoản