intTypePromotion=1
ADSENSE

Hế độ vận hành của lưới điện

Xem 1-20 trên 78 kết quả Hế độ vận hành của lưới điện
 • Hầu hết các thủy điện nhỏ nước ta hiện nay đều không có hồ chứa và hoạt động theo dạng thủy điện dòng sông. Ngoài các nhà máy có công suất lớn, còn lại đa số đều do các Điện lực quản lý và vận hành, được đấu nối trực tiếp vào lưới phân phối. Trong công tác điều độ ngày của các Điện lực, việc tính toán phân bố công suất, chọn điểm mở mạch vòng, phương thức vận hành lưới khi có sự tham gia của các thủy điện nhỏ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc khai thác triệt để nguồn năng lượng tự nhiên, cải thiện chất lượng điện năng, giảm tổn thất và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

  pdf10p uocvongxua09 04-09-2015 82 10   Download

 • Qua các công tác nghiên cứu quy hoạch b-ớc đầu cho thấy tiềm năng thủy điện vừa và nhỏ (TĐN) ở n-ớc ta rất phong phú. Hiện nay phong trào xây dựng TĐN đã phát triển rộng khắp những tỉnh thành có tiềm năng thủy điện với quy mô công suất từ 5 kW đến hàng ngàn kW. Kết quả quy hoạch TĐN với quy mô công suất lớn hơn 1 MW có 409 công trình, phạm vi phân bố chủ yếu ở các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, khu vực Tây nguyên và Tây Nam Bộ với tổng công suất là 2.873,74 MW, điện năng đạt 13,403 tỷ...

  pdf11p banglang_1523 22-07-2012 106 17   Download

 • Bài báo này mô phỏng chế độ vận hành của một nhà máy điện gió công suất 9MW gồm 3 tuabin gió phát điện vào lưới điện 110kV qua đường dây 22kV dài 15km. Trong bài báo này tác giả đã nghiên cứu cho ba trường hợp, đáp ứng của tuabin khi tốc độ gió thay đổi, hoạt động của hệ thống bảo vệ khi bị ngắn mạch hai pha đầu cục máy phát và ảnh hưởng của thiết bị bù công suất phản kháng (SVC) đến việc ổn định điện áp của hệ thống phân phối 22kV.

  pdf3p uocvongxua09 04-09-2015 224 47   Download

 • Vài nét về hiện trạng hệ thống điện miền B ắc và nhu cầu nhập khẩu điện năng từ Trung Quốc. Chương 2:Cơ sở phương pháp tính toán phân tích chế độ xác lập của hệ thống điện và đánh giá khả năng đảm bảo ổn định tĩnh. Chương 3:Tính toán chế độ vận hành và ổn định phục vụ mua điện từ Trung Quốc hướng Lào Cai. Chương 4:Tính toán phân tích ổn định động lưới điện Xinqiao đi Lào Cai....

  pdf118p la_lan23 15-04-2013 83 29   Download

 • Trong tương lai các nguồn năng lượng tái tạo sẽ đóng vai trò ngày cáng lớn, trong số đó nguồn thuỷ điện vừa và nhỏ được đánh giá là nguồn có tiềm năng lớn nhất ở nước ta, có vai trò quan trọng và ảnh hưởng nhất định đến chất lượng điện năng của lưới điện trong quá trình làm việc theo mùa.

  pdf5p uocvongxua08 04-09-2015 64 6   Download

 • Mục đích nghiên cứu Tính toán, phân tích các chế độ vận hành của lưới điện công ty truyền tải điện 2 đến năm 20 5 bằng phần mềm PowerWorld Simulator từ đó tìm ra các tình huống nguy hiểm. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vận hành an toàn của lưới điện công ty truyền tải điện 2.

  pdf26p quaymax8 27-09-2018 49 3   Download

 • Chế độ nối đất trung tính của hệ thống điện trong đó có lưới điện trung áp phân phối là một vấn đề có ý nghĩa lớn trong thiết kế, vận hành hệ thống, bở i nó có ảnh hưởng tới chế độ làm việc , các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật, và công tác quản lý, vận hành hệ thống. Chế độ nối đất t rung tính của lưới điện trung áp phân phối được phân làm hai nhóm cơ bản là trung tính cách đất và trung tính nối đất....

  pdf102p hauton87 20-05-2012 604 215   Download

 • Lưới điện phân phối 22Kv khu vực miền Trung hiện đang sử dụng dạng cấu trúc 3 pha 3 dây, phụ tải trên lưới điện gồm các phụ tải 3 pha, 2 pha và 1 pha nên với phụ tải thì luôn tồn tại sự mất đối xứng trong chế độ làm việc bình thường. Ngoài ra, khi có sự cố 1 pha thì cả 3 pha phải ngừng cung cấp điện tất cả các phụ tải do thiết bị đóng cắt đầu tuyến tác động cho 3 pha. Bài báo tính toán chế độ vận hành không đối xứng đối với hai dạng cấu trúc 3 pha 3 dây và 3 pha 4 dây nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải 1 pha.

  pdf5p uocvongxua08 04-09-2015 87 8   Download

 • Môn học cung cấp những kiến thức cơ bản về · Những vấn đề chung và đặc điểm của các phần tử Hệ thống điện. · Những vấn đề quan trọng về chế độ hệ thống điện như: chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện, chế độ làm việc kinh tế của hệ thống điện · Thao tác vận hành cụ thể trong trạm biến áp, đường dây truyền tải và phân phối.

  pdf148p thanhviet27 09-05-2011 580 250   Download

 • Một đặc điểm quan trọng của các hệ thống điện là truyền tải tức thời điện năng từ các nguồn điện đến các hộ tiêu thụ và không thể tích luỹ điện năng thành số lượng nhìn thấy được. Tính chất này xác định sự đồng bộ của quá trình sản xuất và tiêu thụ điện năng. Tại mỗi thời điểm trong chế độ xác lập của hệ thống, các nhà máy của hệ thống cần phải phát công suất bằng công suất của các hộ tiêu thụ, kể cả tổn thất công suất trong các mạng điện, nghĩa là cần...

  doc60p nguyenhung3277 27-09-2010 379 187   Download

 • Nội dung gồm: tổng quan về lưới điện phân phối điện lực Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng, phân tích các chế độ làm việc của lưới điện điện lực Liên Chiểu, đánh giá các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện theo thông tư 32/2010/TT-BCT, các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành lưới điện phân phối điện lực Liên Chiểu.

  doc216p quangchiendng 24-12-2014 317 114   Download

 • Lựa chọn cấp điện áp vận hành cho mạng điện là một nhiệm vụ rất quan trọng , bởi vì trị số điện áp ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu kinh tế, kĩ thuật của mạng điện. Để chọn được cấp điện áp hợp lý phải thoả mãn các yêu cầu sau : - Phải đáp ứng được yêu cầu mở rộng phụ tải sau này. - Cấp điện áp phải phù hợp với tình hình lưới điện hiện tại và phù hợp với tình hình lưới điện quốc gia. ...

  pdf5p dangcay_20 14-10-2010 210 90   Download

 • Độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện truyền tải là một chỉ tiêu đặc biệt quan trọng trong bài toán kinh tế - kỹ thuật khi thiết kế cũng như vận hành hệ thống điện. Bởi vì, mọi sự cố của lưới điện truyền tải đều gây ảnh hưởng đến khả năng cung cấp điện của cả hệ thống; có thể gây mất điện cho một số phụ tải hoặc cả một khu vực rộng lớn hoặc làm tan rã lưới, tác động xấu đến sự phát triển của nền kinh tế và đời sống xã hội. Vì...

  pdf13p and_12 08-08-2013 503 77   Download

 • Đặc điểm đặc biệt của ngành sản suất điện năng là điện năng do các nhà máy điện trong hệ thống sản xuất ra cân bằng với điện năng tiêu thụ của các phụ tải . Cân bằng công suất trong hệ thống điện trước hết là xem khả năng cung cấp điện và tiêu thụ trong hệ thống có cân bằng không. Sau đó sơ bộ định phương thức vận hành cho từng nhà máy điện. Trong các chế độ vận hành lúc cực đại , lúc cực tiểu hay chế độ sự cố dựa vào khả năng cấp...

  pdf7p dangcay_20 14-10-2010 163 59   Download

 • Trước những nhu cầu thực tiễn nêu trên, bài báo tập trung trình bày giải pháp sử dụng phần mềm PSS/ADEPT (The Power System Simulator/Advanced Distribution Engineering Productivity Tool) của hãng Shaw Power Technologies [2] để tính toán, phân tích và đánh giá nhằm chọn ra phương thức vận hành tối ưu cho LĐPP tỉnh Phú Yên hiện tại, sau đó đưa ra một số giải pháp khắc phục các tồn tại để hoàn thiện hơn nữa kết dây của hệ thống nhằm đảm bảo lưới điện vận hành tin cậy và linh hoạt, nâng cao được chất lượng điện...

  pdf118p lulaula 22-10-2012 134 57   Download

 • Chỉ tiêu chất lượng điện năng là tần số f và điện áp tại các nút, chúng luôn luôn thay đổi do phụ tải luôn biến đổi, công suất nhà máy thay đổi, hay thay đổi chế độ vận hành và cấu trúc của mạng điện (đóng cắt đường dây, máy biến áp...). Yêu cầu của điện áp là sai khác nằm trong mức cho phép ta cần tìm giải pháp đảm bảo chất lượng điện áp nằm trong nội dung phần này. Từ tính toán điện áp nút ở các chế độ vận hành khác nhau rồi định ta...

  pdf5p dangcay_20 14-10-2010 117 28   Download

 • ta đã sơ bộ xác định chế độ vận hành cho hai nhà máy,trong chế độ max cho nhà máy II phát 75% công suất đặt. Ta có: Công suất phát của nhà máyII là: SFII = 150 + j 92,96 MVA; với cos = 0,85 Công suất tự dùng của nhà máyII là: StdII = 12 + j 10,58 MVA; với cos = 0,75 Công suất đưa vào cuộn hạ mba tăng áp của NĐII là: ShạII = SFII - StdII = 150 + j92,96 - (12 + j10,58) = 138 + j82,38 MVA Tổn thất công suất trong trạm biến áp tăng áp của nhà...

  pdf12p dangcay_20 14-10-2010 84 19   Download

 • Trong chương II ta đã sơ bộ xác định chế độ vận hành cho hai nhà máy, trong chế độ min cho nhà máy II phát 75% công suất đặt của một tổ máy. Ta có: Công suất phát của nhà máyII là: Công suất đưa vào cuộn hạ mba tăng áp của NĐII là: ShạII = SFII - StdII = 75 + j 46,48 - (6 + j 5,29) = 69 + j 41,19 MVA Tổn thất công suất trong trạm biến áp tăng áp của nhà máy NĐII là: Tổn thất công suất trong trạm biến áp tăng áp của nhà máy NĐI...

  pdf7p dangcay_20 14-10-2010 85 13   Download

 • Trọng tâm của Giáo trình Lưới điện trình bày những vấn đề cơ bản của Lưới điện. Nội dung của giáo trình được phân ra các chương như sau: Chương 1: Khái quát về lưới điện, chương 2: Sơ đồ thay thế và thông số của lưới điện, chương 3: Đặc tính truyền tải điện năng, chương 4: Tính toán chế độ xác lập của lưới phân phối, chương 5: Tính toán lưới hệ thống và lưới truyền tải, chương 6: Chọn tiết kiệm dây dẫn trong thiết kế lưới điện - Khái quát về quy hoạch thiết kế lưới điện, chương 7: Vận hành lưới điện.

  pdf256p minhminhminh32 25-03-2014 1394 573   Download

 • Hệ thống điện có công suất vô cùng lớn, hệ số công suất trên thanh góp 110 kV của hệ thống là 0,85. Vì vậy cần phải có sự liên hệ giữa hệ thống và nhà máy điện để có thể trao đổi công suất giữa hai nguồn cung cấp khi cầnthiết, đảm bảo cho hệ thống thiết kế làm việc bình thường trong các chế độ vận hành. Mặt khác, vì hệ thống có công suất vô cùng lớn cho nên chọn hệ thống là nút cân abừng công suất và nút cơ sở về điện áp. Ngoài ra do hệ thống có công...

  pdf81p tanlang 23-03-2010 1006 543   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1062 lượt tải
207 tài liệu
1189 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hế độ vận hành của lưới điện
p_strCode=hedovanhanhcualuoidien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2