intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống chính

Xem 1-20 trên 29897 kết quả Hệ thống chính
 • Nhận dạng số hiệu container giúp tự động thu thập thông tin nhanh chóng và chính xác của các xe container ra vào tại các cảng biển. Hệ thống nhận dạng gồm hai bước chính gồm phát hiện vùng ảnh chứa số hiệu và nhận dạng số hiệu. Các ký tự trong số hiệu thường bị xô lệch do sự lượn sóng của vỏ container hay góc chụp ảnh. Bài viết trình bày một cách tiếp cận nhanh và hiệu quả cho nhận dạng số hiệu container. Đầu tiên, các kỹ thuật tiền xử lý được áp dụng để làm nổi bật ký tự trên ảnh nền.

  pdf7p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Bài viết đề xuất một phương pháp tra cứu ảnh phản hồi liên quan hiệu quả, gọi là GSIR (Graph-based semisupervised learning for image retrieval), cho phép nâng cao độ chính xác hệ thống tra cứu ảnh thông qua việc cân bằng số mẫu trong mỗi lớp của tập ví dụ huấn luyện dựa trên một phương pháp học bán giám sát trong đồ thị.

  pdf7p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Bài viết này trình bày thiết kế hệ thống tự động báo cáo điểm danh trong trường học bằng công nghệ nhận dạng vô tuyến tầm xa (RFID) với 4 ăng ten phân cực tròn có khoảng cách phủ sóng từ 1 m đến 3 m. Mặc dù công nghệ RFID tốn kém trong vận hành và bảo trì nhưng đảm bảo tốc độ nhanh, độ chính xác cao và thân thiện người dùng.

  pdf9p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Bài viết này hướng đến tổng hợp và phân tích một số các nguyên tắc chính trong quản trị nước để cung cấp cơ sở lý luận cần thiết cho quá trình sửa đổi Luật Tài nguyên nước của Việt Nam trong giai đoạn tới.

  pdf11p visherylsandberg 18-05-2022 1 0   Download

 • Gần đây, định vị điểm chính xác (Precise Point Positioning - PPP) đã được những cải thiện đáng kể nhờ vào các sản phẩm PPP của một số dịch vụ khác nhau. Những dịch vụ này cung cấp các sản phẩm PPP khác nhau ở khả năng giải đa trị (Ambiguity Resolution - AR) và các hệ thống vệ tinh định vị. Bài viết trình bày tóm tắt về phương pháp giải đa trị cho PPP bằng cách sử dụng các sản phẩm PPP-AR trong; Giới thiệu cách lựa chọn các trạm đo GNSS để đánh giá độ chính xác của PPP-AR.

  pdf7p visherylsandberg 18-05-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Hóa sinh hệ thống gan mật - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: trình bày được thành phần hóa học của nhu mô gan; nêu được 7 chức năng hóa sinh gan và các xét nghiệm tương ứng; phân tích 4 hợp chất chính về xét nghiệm trong các bệnh gan mật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt47p andromedashun 18-05-2022 1 0   Download

 • Bài giảng Hóa sinh máu - BS. Trần Kim Cúc. Sau khi học xong bài này, học viên có thể: liệt kê được các chức năng của máu; nêu các tính chất lý hóa của máu; trình bày khái niệm về pH và hệ thống đệm của máu; nêu rõ 3 thành phần hóa học chính của máu; giải thích được mối liên quan bệnh lý của các cơ quan với nồng độ các chất trong máu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt36p andromedashun 18-05-2022 2 0   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 9: Chính sách phân phối cung cấp cho học viên những kiến thức khái quát về phân phối; các phần tử trung gian và cấu trúc các kênh phân phối; tổ chức và hoạt động của kênh phân phối; quyết định phân phối hàng hóa vật chất;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt29p yenkhi 24-05-2022 18 0   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 10: Chính sách xúc tiến - yểm trợ cung cấp cho học viên những kiến thức về khái quát xúc tiến - yểm trợ; xác lập xúc tiến và ngân sách; quảng cáo; xúc tiến bán hàng; quan hệ công chúng; bán hàng cá nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt28p yenkhi 24-05-2022 21 0   Download

 • Không chỉ đối với sinh viên ngành kế toán mà với sinh viên theo học ngành kinh tế thì học phần “nguyên lý kế toán” là một học phần cần thiết mà mỗi sinh viên cần phải học. Bài viết trình bày quan điểm về học phần "Nguyên lý kế toán" với sinh viên ngành kinh tế; Một số kinh nghiệm để học tốt học phần "Nguyên lý kế toán”.

  pdf4p vimarillynhewson 17-05-2022 13 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích các yếu tố tác động lên tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam, giúp cho các nhà quản lý trong ngân hàng, chính phủ và ngân hàng Nhà nước có thể đưa ra những chính sách quản lý hiệu quả đối với hệ thống ngân hàng.

  pdf5p vimarillynhewson 17-05-2022 4 0   Download

 • Bài viết này đề xuất một mô hình phát hiện ngã với hiệu suất phát hiện được cải thiện dựa trên các bộ tính năng khác nhau bao gồm bộ tính năng ở miền thời gian, bộ tính năng ở miền tần số và tham số Hjorth. Hơn nữa, nghiên cứu này còn sử dụng thuật toán tối ưu bầy đàn (PSO) để tối ưu hóa các thông số của mô hình phân lớp Rừng ngẫu nhiên (RF) nhằm cải thiện độ chính xác của hệ thống phát hiện ngã.

  pdf6p visherylsandberg 18-05-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ - TS. Nguyễn Hữu Xuyên có nội dung trình bày khái quát quản lý nhà nước về KH&CN; Chức năng, nguyên tắc, phương pháp, công cụ quản lý nhà nước về KH&CN; Chính sách và hệ thống cơ quan QLNN về KH&CN; Hoàn thiện quản lý nhà nước về KH&CN;.., Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf44p huuxuyenbk 23-05-2022 40 2   Download

 • Triển khai Kết luận 94-KL/TW ngày 28-3-2014 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân”, năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hoàn thành xây dựng bộ chương trình, giáo trình 5 môn lý luận chính trị giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, đưa vào giảng dạy từ năm học 2019-2020. Trong nội dung bài viết, tác giả tập trung đề cập đến đổi mới nội dung trong chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các bậc đại học hiện nay.

  pdf6p vimarillynhewson 17-05-2022 10 1   Download

 • Nghiên cứu đã chỉ đã các cơ sở khoa học để đề xuất các chính sách và các giải pháp huy động vốn xã hội cho phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới bao gồm: Hệ thống các khái niệm có liên quan được sử dụng cho nghiên cứu: Vốn xã hội, mạng lưới xã hội, ngành nghề phi nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

  pdf22p vimarillynhewson 17-05-2022 2 0   Download

 • Bài viết sau tập trung phân tích thực trạng và vai trò của ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2017 dựa trên số liệu về tình hình thực hiện các dự án ở Việt Nam của các nhà tài trợ được công bố trên hệ thống dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

  pdf18p vimarillynhewson 17-05-2022 4 0   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá thực trạng áp dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp nhìn từ phía nông dân và đề xuất giải pháp đẩy mạnh việc áp dụng KHCN cho người nông dân; Đề xuất chính sách và giải pháp đẩy mạnh công tác chuyển giao và áp dụng khoa học công nghệ cho người nông dân.

  pdf23p vimarillynhewson 17-05-2022 3 0   Download

 • Nghiên cứu đã làm rõ khái niệm về nguồn lực tài chính và hệ thống các chính sách huy động, quản lý các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới; làm rõ các nguyên tắc, vai trò, các nhân tố ảnh hưởng tới việc huy động và quản lý nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới; chỉ ra xu hướng trong huy động và quản lý các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới.

  pdf32p vimarillynhewson 17-05-2022 2 0   Download

 • Nghiên cứu này sẽ làm rõ những đặc trưng của văn hóa truyền thống, trên cơ sở đó chỉ ra các cơ chế bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc song song với việc tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. Việc xây dựng xã hội “nông thôn mới” hiện nay, đặt trong khung cảnh CNH, HĐH đất nước, không thể tách rời việc xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, giữa các nhân tố kinh tế, chính trị và văn hóa.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 6 0   Download

 • Rối loạn chức năng tình dục nữ mới chỉ được nghiên cứu cách đây hơn sáu thập kỷ và đang phát triển nhanh chóng. Mục đích của bài viết là tóm tắt sự phát triển và cập nhật định nghĩa, danh pháp, phân loại rối loạn tình dục nữ, các đổi mới và những điểm khác biệt chính trong các hệ thống phân loại trên.

  pdf7p vimarillynhewson 17-05-2022 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống chính
p_strCode=hethongchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2