intTypePromotion=1
ADSENSE

Hệ thống file trong linux

Xem 1-20 trên 91 kết quả Hệ thống file trong linux
 • Chương 9 - Quản lý đĩa và hệ thống file. Nội dung trong chương này trình bày về: khái niệm đĩa-phân vùng và hệ thống tệp, quản lý đĩa, quản lý phân vùng, quản lý hệ thống tệp, quản lý hạn ngạnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p tieu_vu16 03-01-2019 26 0   Download

 • Bài 2 trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về các lệnh làm việc trên Linux. Nội dung cụ thể được trình bày trong bài 2 gồm: Cách tổ chức lưu trữ dữ liệu trên Linux, đường dẫn trong Linux, các lệnh về file, các lệnh về thư mục, các lệnh truy nhập hệ thống. Mời tham khảo.

  ppt33p nhanmotchut_3 19-10-2016 47 4   Download

 • Bài 3 trình bày một số tiện ích trong Linux. Nội dung chính trong bài này gồm có: Hệ soạn thảo vim, tiện ích mc, mount và unmount hệ thống file, cài đặt và quản lý phần mềm, tiện ích setup, tiện ích fdisk. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt24p nhanmotchut_3 19-10-2016 38 4   Download

 • Trong chương này người học sẽ tìm hiểu về các lệnh trong Linux. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Kiến trúc Linux, Shell, cấu trúc hệ thống file, các kiểu file, đường dẫn, quy ước đặt tên file, các command thường dùng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt25p youcanletgo_04 15-01-2016 66 1   Download

 • Chương này tiếp tục trình bày về hệ thống file trong Linux. Thông qua chương này người học sẽ biết được cách để lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ, cách để người dùng truy cập được dữ liệu, biết được các loại hệ thống file,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt134p youcanletgo_04 15-01-2016 67 3   Download

 • Chương 2 giới thiệu về hệ thống tập tin và quản trị hệ thống tập tin trong Linux. Chương này trình bày các nội dung chi tiết như: Hệ thống tập tin (Các kiểu tập tin trong Linux, liên kết tập tin, gắn kết hệ thống tập tin, tổ chức cây thư mục), quản trị hệ thống tập tin (Các lệnh xem nội dung, nhóm lệnh sao chép di chuyển, nhóm lệnh tìm kiếm và so sánh,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt70p youcanletgo_01 04-01-2016 59 6   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Unix-Linux - Chương 3 giới thiệu về hệ thống file trong hệ điều hành Unix-Linux. Chương này sẽ giúp người học hiểu được một số khái niệm cơ bản trong hệ điều hành, biết về tên file/thư mục, các ký hiệu chỉ nhóm file,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p namthangtinhlang_04 22-11-2015 65 2   Download

 • Chương 3 của bài giảng hệ điều hành giới thiệu về hệ thống File trong hệ điều hành. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm cơ bản, file trong Linux - UNIX, cách tổ chức file, siêu khối, cấu trúc thư mục,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf83p namthangtinhlang_04 15-11-2015 78 6   Download

 • Chương 7 giới thiệu về các lệnh quản lý thiết bị ngoại vi. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Gắn kết một thiết bị lưu trữ, hủy bỏ gắn kết một thiết bị lưu trữ, xây dựng một hệ thống file trên Linux, xem dung lượng đĩa đã sử dụng, kiểm tra dung lượng đĩa trống. Mời tham khảo.

  pdf4p namthangtinhlang_04 15-11-2015 63 7   Download

 • Chương 6 trình bày các nội dung liên quan đến truyền thông và mạng Unix-Linux như: Trao đổi trong Linux, gửi thư điện tử, mode soạn, cấu hình card giao tiếp mạng, hệ thông tin mạng NIS, hệ thống file trên mạng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p namthangtinhlang_04 15-11-2015 79 5   Download

 • Trong bài giảng tuần 2 này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung kiến thức về hệ thống tệp của hệ điều hành Unix-Linux như: Khái niệm tệp và thư mục (file/directory), liên kết trong hệ thống tệp Unix, quyền truy cập thư mục và tệp, các lệnh cơ bản thao tác với tệp và thư mục,... Mời các bạn cùng tham khảo/

  pdf6p namthangtinhlang_01 03-11-2015 64 4   Download

 • Bài giảng Thực hành Unix, Linux bao gồm những nội dung về giới thiệu; khái niệm cơ bản về người dùng – account; các lệnh cơ bản trong Linux; hệ thống file, lệnh thao tác trên hệ thống file; đổi hướng xuất nhập, pipe; trình soạn thảo vi (visual interpreter).

  pdf74p cocacola_06 04-11-2015 63 4   Download

 • Phần 2 Giáo trình Hệ điều hành Redhat Linux tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc nội dung tiếp theo về các vấn đề như: Quản trị hệ thống, Linux Networking, Linux Kernel, Linux Servers Inetd và các dịch vụ mạng, Domain Name Server và bảo mật Linux. Giáo trình này giúp bạn đọc cũng như các bạn sinh viên dễ dàng trong việc nghiên cứu và thực hành về hệ điều hành Redhat Linux.

  pdf85p talata_8 27-01-2015 292 104   Download

 • Chương 9 Quản lý đĩa và hệ thống file thuộc bài giảng "Linux và phần mềm mã nguồn mở", nội dung trong chương này trình bày về: khái niệm đĩa-phân vùng và hệ thống tệp, quản lý đĩa, quản lý phân vùng, quản lý hệ thống tệp, quản lý hạn ngạnh.

  pdf24p khangduybk 27-12-2014 68 5   Download

 • Bài giảng Linux Commands: Các câu lệnh cơ bản giới thiệu cấu trúc các thư mục, quy ước đặt tên file, cú pháp lệnh, PWD và CD, các chế độ init,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf19p lhx113 29-04-2014 89 13   Download

 • Giáo trình Quản trị hệ thống Linux: Phần I giới thiệu các nội dung chính: giới thiệu giấy phép công cụ GNU, giới thiệu về tài liệu, cài đặt Linux, cấu hình phần cứng, quản lý thiết bị, hệ thống file trong Linux, chế độ dòng lệnh, quản lý file, quản lý tiến trình, xử lý văn bản, cài đặt phần mềm,... Đây là tài liệu học tập dành cho sinh viên ngành CNTT.

  pdf135p luungoc91 03-04-2014 279 104   Download

 • Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 5: Hệ thống file, trình bày các nội dung sau: các khái niệm cơ bản về file, các thuật ngữ,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành CNTT.

  pdf31p luungoc91 01-04-2014 141 17   Download

 • Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 2: System Access, Shell, Commands and Navigation, giới thiệu những kiến thức về: giới thiệu shell, đăng nhập hệ thống linux, dấu nhắc hệ thống, cơ chế pipe và trợ giúp, di chuyển trong Linux, thao tác file trong Linux,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành CNTT.

  pdf21p luungoc91 01-04-2014 66 3   Download

 • Bài giảng Tổng quan về Linux - Chương 11: File System Security, trình bày các kiến thức về hệ thống tập tin của Unix, các thư mục quan trọng của Unix, quyền và sở hữu tập tin và thư mục của Unix,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành CNTT.

  pdf48p luungoc91 01-04-2014 85 3   Download

 • Hệ thống tập tin (File system).Các kiểu tập tin trong Linux.Liên kết tập tin.Gắn kết hệ thống tập tin.Tổ chức cây thư mục.Quản trị hệ thống tập tin.Các lệnh xem nội dung.Nhóm lệnh sao chép di chuyển.Nhóm lệnh tìm kiếm và so sánh.Lưu trữ tập tin, thư mục.Bảo mật hệ thống tập tin

  ppt65p matem91 14-11-2013 118 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hệ thống file trong linux
p_strCode=hethongfiletronglinux

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2