Hệ thông tin địa lý

Xem 1-20 trên 1242 kết quả Hệ thông tin địa lý
  • Tham khảo tài liệu 'khái niệm hệ thông tin địa lý (gis)', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    doc16p ungdainhan 02-03-2010 520 240   Download

  • Bài viết Lôgic mờ và ứng dụng trong hệ thông tin địa lý giới thiệu các khái niệm và nguyên lý cơ bản của lôgic mờ (tính mờ, tập mờ, các dạng hàm liên thuộc, các phép toán trên tập mờ, biến ngôn ngữ và gia tử) cũng như các ứng dụng của nó trong việc biểu diễn các đối tượng có ranh giới không rõ ràng và phân tích không gian mờ trong GIS.

    pdf8p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 14 7   Download

  • Xuất phát từ nhu cầu thực tế đề tài “Nghiên cứu đánh giá biến động tài nguyên Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Thủy bằng phương pháp viễn thám và hệ thông tin địa lý” được thực hiện nhằm ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS vào nghiên cứu đánh giá biến động tài nguyên ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Thủy.

    pdf13p lalala05 30-11-2015 35 6   Download

  • Bài giảng "Hệ thông tin địa lý (dùng cho các lớp Sư phạm Địa lý) - Chương 3: Mô hình và cấu trúc dữ liệu không gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, mô hình dữ liệu raster, mô hình dữ liệu vector, cấu trúc dữ liệu vector, mô hình dữ liệu tin,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    pdf43p doinhugiobay_13 26-01-2016 31 6   Download

  • Bài giảng "Hệ thông tin địa lý (dùng cho các lớp Sư phạm Địa lý) - Chương 2: Hệ tọa độ tham chiếu dữ liệu không gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, mô hình toán học biểu diễn trái đất, các hệ tọa độ thường gặp, phép chiếu bản đồ. Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf49p doinhugiobay_13 26-01-2016 13 4   Download

  • Bài giảng "Hệ thông tin địa lý (dùng cho các lớp Sư phạm Địa lý) - Chương 5: Phân tích không gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, đo lường không gian, truy vấn không gian, tạo vùng đệm, chồng lớp bản đồ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    pdf34p doinhugiobay_13 26-01-2016 21 4   Download

  • Bài giảng "Hệ thông tin địa lý (dùng cho các lớp Sư phạm Địa lý) - Chương 1: Tổng quan về hệ thông tin địa lý" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa về GIS, sự hình thành và phát triển của GIS, các thành phần của GIS, chức năng của GIS,... Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf33p doinhugiobay_13 26-01-2016 17 3   Download

  • Đề tài tổng luận trình bày về các nội dung: những nguyên lý cơ bản của hệ thông tin địa lý, cấu trúc cơ sở dữ liệu và phân tích không gian, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường với sự trợ giúp của hệ thông tin địa lý, một số kiến nghị trong công tác phát triển và ứng dụng hệ thông tin địa lý ở Việt Nam và cuối cùng là kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

    pdf47p longnguyentran000 27-12-2016 14 3   Download

  • Hệ điều hành luôn là nền tảng của mọi hệ thống máy tính. Trong các hệ điều hành mã nguồn mở Linux có lẽ là hệ điều hành được ưa chuộng nhất nhờ kết hợp được sự ổn định của Unix với tính thân thiện của Windows. Bên cạnh đó, một số lượng lớn các phần mềm, công cụ phát triển, khai thác và xử lý thông tin địa lý có mã nguồn mở đã được xây dựng cho hệ điều hành này.

    pdf7p xuantruong 12-06-2009 353 95   Download

  • Tài liệu tham khảo Cơ sở dữ liệu và hệ thông tin địa lý GIS - Chương 1 Những khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin địa lý

    pdf26p vitconhamchoi 04-08-2011 210 87   Download

  • Tài liệu tham khảo Cơ sở dữ liệu và hệ thông tin địa lý GIS - Chương 3 Cấu trúc dữ liêu thông tin địa lý

    pdf0p vitconhamchoi 04-08-2011 161 85   Download

  • Tài liệu tham khảo Cơ sở dữ liệu và hệ thông tin địa lý GIS - Chương 2 Mô hình hóa trái đất

    pdf0p vitconhamchoi 04-08-2011 138 82   Download

  • Tài liệu tham khảo Cơ sở dữ liệu và hệ thông tin địa lý GIS - Chương 4 Hệ thống quản trị dữ liệu Microsoft Access

    pdf0p vitconhamchoi 04-08-2011 144 81   Download

  • Tham khảo tài liệu 'hệ thông tin địa lý (gis)', khoa học tự nhiên, địa lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

    pdf16p 09124054 22-04-2011 140 41   Download

  • Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngày nay đang đ-ợc sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nghiên cứu và quản lý, đặc biệt có hiệu quả khi kết hợp với các t- liệu viễn thám và sự trợ giúp của công nghệ thông tin. ở các n-ớc phát triển, GIS đã đ-ợc sử dụng để xây dựng các cơ sở dữ liệu về tài nguyên thiên nhiên, môi tr-ờng cũng nh- dân c-, kinh tế - xã hội, v.v.

    pdf0p baobinh1311 17-10-2012 67 29   Download

  • Chương 5 Xây dựng cơ sở dữ liệu cho các tệp tin 5.1. Định nghĩa cơ sở dữ liệu Để làm việc được với GIS bước đầu tiên là xây dựng một cơ sở dữ liệu bản đồ số. GIS có một mô hình dữ liệu riêng để thực hiện các dữ liệu bản đồ trên máy tính. Việc xây dựng một cơ sở dữ liệu của hệ thông tin địa lý là một vấn đề quan trọng nhất và tiêu tốn thời gian nhiều nhất trong việc triển khai thực hiện công nghệ hệ thông tin địa lý. Cơ...

    pdf10p myxaodon10 14-06-2011 332 159   Download

  • Trong khóa luận này tôi xin những tìm hiểu về hệ thống thông tin địa lý và cụ thể là hệ thống thông tin địa lý trên nền Web – WebGIS. Trong phần đầu của khóa luận trình bày những tìm hiểu về hệ thống thông tin địa lý nói chung bao gồm: các khái niệm về hệ thống tin địa lý, nguộn gốc ra đời, các thành phần cấu thành hệ thống thông tin địa lý và một số lĩnh vực ứng dụng của hệ thống thông tin địa lý. Trong phần tiếp theo sẽ là phần tìm hiểu...

    pdf71p chieu_mua 28-08-2012 244 129   Download

  • Hệ Thông tin địa lý - GIS (Geographical Information System) là một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân tích các sự vật, hiện tượng thực trên trái đất. Công nghệ GIS kết hợp các thao tác cơ sở dữ liệu thông thường (như cấu trúc hỏi đáp) và các phép phân tích thống kê, phân tích địa lý, trong đó phép phân tích địa lý và hình ảnh được cung cấp duy nhất từ các bản đồ. Những khả năng này phân biệt GIS với các hệ thống thông tin khác và khiến cho GIS có...

    doc5p ad_uit 25-01-2011 132 48   Download

  • Đề tài Hệ thống thông tin địa lý - GIS nêu khái niệm của GIS, các thành phần của GIS, tính toán theo các mô hình để tạo ra thông tin mới. Hệ Thông tin địa lý - GIS (Geographical Information System)là một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân tích các sự vật, hiện tượng thực trên trái đất.

    pdf36p wave_12 05-04-2014 137 41   Download

  • Bài giảng Hệ thống thông tin địa lý - Chương 1: Giới thiệu Gis, trình bày tổng quan về GIS, các bộ phận cấu thành của GIS, quan hệ GIS với các ngành khoa học khác, mục đích chung của các hệ thông tin địa lý, hỏi đáp và phân tích, phân biệt GIS với một số hệ thống thông tin khác, một số ứng dụng của GIS.

    ppt32p hongmai1604 18-05-2014 60 15   Download

Đồng bộ tài khoản