intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiện tượng kinh tế

Xem 1-20 trên 4345 kết quả Hiện tượng kinh tế
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc18p hangimc 14-05-2011 555 136   Download

 • Thu thập dữ liệu là một giai đoạn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quá trình nghiên cứu các hiện tượng kinh tế xã hội. Tuy nhiên việc thu thập dữ liệu lại thường tốn nhiều thời gian, công sức và chi phí; do đó cần phải nắm chắc các phương pháp thu thập dữ liệu để từ đó chọn ra các phương pháp thích hợp với hiện tượng, làm cơ sở để lập kế hoạch thu thập dữ liệu một cách khoa học, nhằm để đạt được hiệu quả cao nhất của giai đoạn quan trọng này....

  doc19p hotuanhdu 13-10-2011 254 51   Download

 • Chương 4 trình bày về lượng hóa các hiện tượng kinh tế xã hội. Những nội dung chính trong chương gồm có: chỉ tiêu tuyệt đối, chỉ tiêu tương đối, chỉ tiêu bình quân, mốt, số trung vị, độ biến thiên của tiêu thức, khảo sát hình dáng phân phối của dãy số. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt39p youcanletgo_02 07-01-2016 57 3   Download

 • Nội dung bài viết trình bày những vấn đề về các hiện tượng kinh tế - xã hội, đánh giá hiện tượng kinh tế - xã hội theo các chỉ tiêu riêng biệt, cơ sở đánh giá khái quát chung về tình hình phát triển con người và đối chiếu với tình hình thực tế về công tác thống kê ở Việt Nam.

  pdf3p kloiroong10 21-08-2017 39 1   Download

 • Tài liệu cung cấp đến các bạn sinh viên với 5 bài tập vận dụng giúp các bạn ôn luyện, củng cố kiến thức phục vụ học tập về nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội.

  pdf5p nguathienthan9 10-12-2020 39 1   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế cung cấp cho các bạn những kiến thức về thống kê học; điều tra và tổng hợp thống kê; thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội; điều tra chọn mẫu; phân tích hồi quy và tương qua;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt295p kid286 15-03-2015 130 34   Download

 • Số tuyệt đối trong thống kê biểu hiện qui mô, khối lượng của hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể.Ví dụ: Năm 2011, số công nhân viên của doanh nghiệp X là 3.000 người, giá trị sản xuất công nghiệp là 5.000.000.000 đồng.Số đơn vị của tổng thể hay bộ phận ( số xí nghiệp, số công nhân, số diện tích gieo trồng….).Trị số của một chỉ tiêu kinh tế nào đó ( giá trị sản xuất, tổng chi phí sản xuất, tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm quốc gia (GNP)….)...

  ppt63p dong0k 15-05-2013 130 18   Download

 • Các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội nêu ra những nội dung: số tuyệt đối là chỉ tiêu biểu hiện qui mô, khối lượng của hiện tượng kinh tế – xã hội trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể. Số tuyệt đối có thể biểu hiện số đơn vị của tổng thể hay bộ phận: Số nhân khẩu, số công nhân, số học sinh, số xí nghiệp.

  pdf66p ten_12 07-02-2014 72 10   Download

 • Khái niệm Số tuyệt đối trong thống kê là là loại chỉ tiêu biểu hiện quy mô về mặt lượng của hiện tượng kinh tế - xã hội trong điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể VD: Doanh nghiệp A năm 2004 có 1800 lao động (số đơn vị tổng thể), doanh thu t

  pdf19p tab_12 29-07-2013 76 7   Download

 • Giáo trình gồm các chương chính: Giới thiệu môn học, thu thập thông tin thống kê, tổng hợp và trình bày các số liệu thống kê, thống kê mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf118p hpnguyen13 31-05-2018 56 5   Download

 • Đề cương học phần Kinh tế lượng giúp sinh viên sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng làm việc với những kiến thức cơ bản trong công tác ước lượng và kiểm định, các giả thuyết thống kê về các tham số thống kê có liên quan trong hiện tượng kinh tế. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf5p codon_011 25-02-2016 60 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu hiện tượng kinh tế xã hội, cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn xác định nội dung thông tin trong tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo!

  pdf18p volkath 29-11-2019 11 1   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm: Lồng ghép giải thích các hiện tượng thực tế trong giảng dạy môn Hóa học 9 với mục đích xây dựng hệ thống một số hiện tượng hóa học thực tiễn cho các bài giảng trong chương trình Hóa học lớp 9; vận dụng hệ thống các hiện tượng đã xây dựng để dạy học chương trình Hóa 9 nhằm giáo dục ý thức và tăng hứng thú học tập bộ môn cho học sinh.

  pdf22p gauanh1204 04-05-2016 270 45   Download

 • Bài 3 - Nghiên cứu thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế – xã hội. Mục tiêu của bài học này là từ số liệu đã được tổng hợp, người học có thể tính toán được các mức độ nhằm phản ánh hiện tượng kinh tế – xã hội, từ đó đưa ra nhận thức chung nhất về hiện tượng nghiên cứu.

  pdf28p nomoney7 04-03-2017 77 9   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê - Bài 4: Phân tích hồi quy và tương quan. Bài học này sẽ giúp bạn cách thức xây dựng mối liên hệ phụ thuộc qua lại giữa các hiện tượng kinh tế – xã hội, đồng thời cũng sẽ hướng dẫn bạn cách đánh giá mức độ chặt chẽ của mối liên hệ đó như thế nào?

  pdf20p nomoney7 04-03-2017 89 7   Download

 • Nội dung của bài giảng trình bày về mối liên hệ giữa các hiện tượng kinh tế - xã hội với phương pháp hồi quy và tương quan, liên hệ tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức, liên hệ tương quan phi tuyến tính giữa hai tiêu thức, liên hệ tương quan tuyến tính giữa nhiều tiêu thức (hồi quy bội).

  pdf8p kloikloi 12-10-2017 141 4   Download

 • Kinh tế học hiện đại được phân thành hai nhánh – kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. Cả hai phân môn đều nghiên cứu các hiện tượng kinh tế, tìm hiểu các nội dung kinh tế để đưa ra những giải pháp hợp lý ở hai cấp độ. Kinh tế học vi mô nghiên cứu các vấn đề kinh tế ở cấp độ đơn vị sản xuất hay người tiêu dùng trong khi kinh tế học vĩ mô nghiên cứu các vấn đề này ở cấp độ tổng thể - ở cấp quốc gia hay...

  ppt204p sarahnguyen 31-05-2010 1499 794   Download

 • Thất nghiệp là hiện tượng kinh tế vĩ mô ảnh hưởng sâu sắc và trực tiếp đến mọi người. Thất nghiệp đồng nghĩa với chất lượng cuộc sống giảm đi, tâm lý căng thẳng,... vì vậy có lẽ không ngạc nhiên lắm khi thấy thất nghiệp thường là chủ đề tranh luận giữa các nhà kinh tế cũng như những người lập chính sách kinh tế vĩ mô.

  doc20p hvloc673 26-09-2011 1270 532   Download

 • Với mục tiêu trang bị cho hộc viên kiến thức cơ bản của thống kê học và kỹ năng tổng hợp, dự báo các hiện tượng kinh tế có thể xảy ra. Giáo trình Lý thuyết thống kê cấu trúc gồm 5 chương sau: Chương 1: Một số vấn đề chung về thống kê học, chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê, chương 3: Phân tổ thống kê, chương 4: Các mức độ của hiện tượng kinh tế - xã hội, chương 5: Sự biến động của hiện tượng kinh tế - xã hội.

  pdf89p namde02 21-03-2013 699 245   Download

 • “Biểu hiện trình độ phổ biến của hiện tượng trong điều kiện lịch s ử cụ thể. Nó được tính bằng cách so sánh mức độ của hai hi ện t ượng khác nhau nhưng có mối quan hệ với nhau”

  ppt66p cr7cr9 28-04-2011 1374 216   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hiện tượng kinh tế
p_strCode=hientuongkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2