Hiệp định cấp phép nhập khẩu

Xem 1-3 trên 3 kết quả Hiệp định cấp phép nhập khẩu
  • Trong Hiệp định này, cấp phép nhập khẩu được hiểu là các thủ tục[1] hành chính được sử dụng để thực hiện chế độ cấp phép nhập khẩu, yêu cầu phải nộp đơn xin nhập khẩu hoặc các loại giấy tờ khác (không phải giấy tờ cần thiết cho các mục đích hải quan) cho cơ quan hành chính liên quan như là điều kiện đặt ra trước khi nhập khẩu hàng vào lãnh thổ hải quan của Thành viên nhập khẩu.

    ppt18p lotus_123 09-12-2012 79 8   Download

  • Hiệp định về thủ tục cấp phép nhập khẩu nhằm giúp bạn biết về các thủ tục cấp phép nhập khẩu. Hãy đến với tài liệu để nắm rõ các nội dung về hiệp định cấp phép xuất nhập khẩu nhé.

    pdf6p lawxnk7 11-11-2009 114 38   Download

  • Hiệp định số 215/WTO/VB về thủ tục cấp phép nhập khẩu

    pdf7p lawxnk7 11-11-2009 83 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hiệp định cấp phép nhập khẩu
p_strCode=hiepdinhcapphepnhapkhau

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản