intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệu lực quy phạm pháp luật

Xem 1-20 trên 445 kết quả Hiệu lực quy phạm pháp luật
 • Bài giảng Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật trình bày các nội dung cơ bản như: hiệu lực về thời gian, hiệu lực về không gian và đối tượng áp dụng, trường hợp ngưng hiệu lực của văn bản, trường hợp văn bản chấm dứt hiệu lực.

  pdf34p canon_12 28-03-2014 557 72   Download

 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc Hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008. Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước ban hành hoặc phối hợp ban hành theo thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục được quy định trong Luật này, có hiệu lực bắt buộc chung, được Nhà nước bảo đảm thực hiện để điều chỉnh các quan hệ xã hội.

  doc37p meomeo 10-05-2009 3459 386   Download

 • Chương 3 Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bài giảng Xây dựng văn bản pháp luật trình bày về hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, hiệu lực về thời gian, hiệu lực về không gian..

  pdf17p canon_12 28-03-2014 178 46   Download

 • Tài liệu "Văn bản quy phạm pháp luật" được biên soạn bởi Lê Thị Bích Ngọc, trình bày các nội dung sau: khái niệm và đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật, thẩm quyền ban hành văn bản quy phạp pháp luật, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật,...

  pdf9p voer_me 12-12-2014 82 14   Download

 • Mục đích của luận án là thông qua việc phân tích cơ sở khoa học về chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, đánh giá thực trạng về chất lượng kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh từ năm 2003 đến nay, luận án sẽ xây dựng các luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, góp phần làm hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

  pdf28p bibianh 25-09-2019 23 2   Download

 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực vào ngày 01/7/2016. Để triển khai thi hành Luật, ngày 14/5/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

  pdf8p vimadrid2711 13-12-2019 21 0   Download

 • Hiện nay, bên cạnh những kết quả đạt được thì quá trình xây dựng và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã bộc lộ những bất cập, hạn chế lớn là: Hệ thống VBQPPL phức tạp, cồng kềnh với số lượng lớn và quá nhiều hình thức; Thiếu tính ổn định do chất lượng nhiều văn bản còn hạn chế, tính khả thi chưa cao; Các VBQPPL do các cơ quan có thẩm quyền ban hành với nhiều văn bản ban hành mới, thay thế toàn bộ hoặc chỉ thay thế một phần các văn bản cũ.

  pdf9p vijakarta2711 09-06-2020 9 0   Download

 • Bài viết bình luận về những quy định mới của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2016) đối với văn bản quy phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ về hình thức, nội dung, trình tự, thủ tục ban hành, cũng như về hiệu lực và nguyên tắc áp dụng.

  pdf7p viirene2711 12-10-2020 12 0   Download

 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định về thời điểm có hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật rõ ràng và chặt chẽ hơn các Luật về văn bản quy phạm pháp luật trước đây. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung như về thời điểm có hiệu lực có phải ghi rõ ngày, tháng, năm; có được ghi hiệu lực cụ thể đến giờ, phút, giây; có được thay đổi ngày có hiệu lực đã được quy định trong văn bản… là những nội dung cần được tiếp tục làm rõ.

  pdf9p viirene2711 12-10-2020 6 0   Download

 • Sau khi hoàn thành bài giảng Hình thức pháp luật do Phan Đặng Hiếu Thuận thực hiện, sinh viên sẽ nắm vững nội dung: các hình thức pháp luật cơ bản; hình thức pháp luật chủ yếu của Việt Nam; hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc nghiên cứu và học tập chuyên ngành Luật học.

  pdf13p daihocquocgia32 18-07-2014 212 41   Download

 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL - sau đây gọi tắt là Luật) được Quốc hội thông qua ngày 03/6/2008. Luật bao gồm 12 chương, 95 điều, thay thế Luật BHVBQPPL năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHVBQPPL năm 2002 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Luật BHVBQPPL - sau đây gọi tắt là Luật) được Quốc hội thông qua ngày 03/6/2008. Luật bao gồm 12 chương, 95 điều, thay thế Luật BHVBQPPL năm 1996 và...

  pdf11p bach_nhat 27-02-2012 163 30   Download

 • Bài giảng trinh bày khái niệm và phân loại hình thức pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia, hệ thống hóa pháp luật. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

  pdf43p nuber_12 27-08-2013 102 12   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 8: Hình thức và hệ thống pháp luật nhằm trình bày về văn bản quy phạm pháp luật, đặc điểm văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật tại Việt Nam, hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật.

  pdf70p little_12 16-06-2014 152 11   Download

 • Luận án làm rõ quy định của pháp luật hiện hành đặt trong sự phân tích, bình luận, đánh giá với văn bản quy phạm pháp luật thời kì trước về điều kiện có hiệu lực của di chúc. Đồng thời, nghiên cứu pháp luật một số quốc gia trên thế giới theo hướng so sánh nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam.

  pdf29p bibianh 25-09-2019 27 8   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam bao gồm: Hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p abcxyz123_06 10-03-2020 20 8   Download

 • Trong năm 2011, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua một số Dự án Luật do Tòa án nhân dân tối cao chủ trì soạn thảo, cụ thể: Luật Tố tụng hành chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2011); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2012) và Dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán, Hội thẩm Tòa án nhân dân (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-07-2011)....

  pdf78p nokia_12 09-05-2013 42 3   Download

 • Bài viết tập trung phân tích hai nguyên tắc “ưu tiên áp dụng luật chuyên ngành trước luật chung” và “ưu tiên áp dụng luật được ban hành sau”, từ đó rút ra những gợi mở cho việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

  pdf6p viirene2711 12-10-2020 4 0   Download

 • Đối tượng nghiên cứu của kỹ thuật xây dựng văn bản là những hoạt động liên quan đến việc xây dựng các văn bản Qui phạm pháp luật và các văn bản áp dụng pháp luật. Những hoạt động này rất đa dạng được tiến hành bởi nhiều chủ thể khác nhau như: Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, UBND các cấp... Chính vì vậy việc nghiên cứu một cách toàn diện hoạt động XDVB góp phần tăng cường chất lượng văn bản, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý nhà nước....

  pdf57p phuocql31 21-11-2009 2729 1010   Download

 • Kết thúc chương này, các bạn cần nắm được: Cách thức nhà nước biến ý chí của giai cấp thống trị thành pháp luật. Hệ thống nguồn luật của các quốc gia trên thế giới Hệ thống nguồn luật của Việt Nam Khái niệm, phân loại hình thức pháp luật Văn bản quy phạm pháp luật – Hình thức pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt Nam Hiệu lực và nguyên tắc áp dụng VBQPPL Điều ước quốc tế và pháp luật quốc gia...

  ppt38p firings 09-08-2012 343 67   Download

 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) và do ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành đã hết hiệu lực thi hành.

  doc52p lawcao 22-09-2009 316 49   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hiệu lực quy phạm pháp luật
p_strCode=hieulucquyphamphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2