intTypePromotion=3
ADSENSE

Hình thức tổ chức dạy học

Xem 1-20 trên 699 kết quả Hình thức tổ chức dạy học
 • Bài thuyết trình "Hình thức tổ chức dạy học" trình bày các nội dung sau: khái niệm về các hình thức tổ chức dạy học, một số các mô hình tổ chức bài học, các hình thức dạy học ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt15p camtutran174 09-12-2014 593 106   Download

 • Từ tình  hình quản lí đổi  mới phương pháp và hình  thức  tổ chức dạy học của giáo viên  tiểu học thành phố Cần Thơ, bài viết xác định các giải pháp cần được thực  hiện đồng bộ trong quá trình đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học - yếu tố quan trọng quyết định chất lượng dạy học, chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao tay nghề, từng bước đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học ở mức độ cao.

  pdf5p nganga_01 04-09-2015 160 7   Download

 • Bài viết này đề cập tới việc vận dụng phân loại phong cách học tập của Neil Fleming để dạy học phân hóa môn Địa lí hướng đến đa dạng phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học và cách thức kiểm tra đánh giá môn học góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Địa lí ở trường phổ thông.

  pdf7p visatori2711 20-04-2019 44 1   Download

 • Để nâng cao chất lượng dạy học, thực hiện phương châm “dạy học lấy người học làm trung tâm” cần phải tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên và coi đó là một hình thức tổ chức dạy học ở Đại học. Tuy nhiên trong thực tế việc nâng cao năng lực tự học cho sinh viên chưa được quan tâm đúng mức. Vì thế việc tìm ra các biện pháp tổ chức hoạt động tự học cho sinh viên đã trở thành một yêu cầu cấp bách trong các trường đại học nói chung và khoa Ngoại...

  pdf114p carol123 29-07-2012 391 134   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 2 phần, giáo trình "Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học" giới thiệu đến các bạn những nội dung về một số vấn đề dạy học Toán ở tiểu học, một số phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Toán ở tiểu học, lập kế hoạch dạy học môn Toán ở tiểu học, dạy học số và phép tính ở tiểu học,...

  pdf142p dutru2011 22-09-2015 619 102   Download

 • Tài liệu Lý luận dạy học: Phần 2 - Lý luận dạy học có cấu trúc gồm 6 chương trình bày các nội dung: Quá trình dạy học, nguyên tắc dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học, phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết Tài liệu.

  pdf136p tsmstc_001 13-05-2015 182 68   Download

 • Bài giảng Ứng dụng CNTT vào dạy học do ThS. Nguyễn Thế Vinh biên soạn có nội dung giới thiệu đến người học các kiến thức về các đặc điểm của phương pháp dạy học, phân loại phương pháp dạy học, cấu trúc phức hợp của phương pháp dạy học, phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học, hình thức tổ chức dạy học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt42p couple 24-06-2014 132 21   Download

 • Ngoại khoá Lịch sử là một hình thức tổ chức dạy học ở trường phổ thông, có vai trò quan trọng trong việc góp phần thực hiện mục tiêu môn học. Trong dạy học lịch sử, nếu học sinh chỉ thuộc, ghi nhớ các sự kiện, những số liệu, ngày tháng, tên đất, tên người, khô khan, buồn chán bằng cách thầy trò đọc chép lại sách giáo khoa ở trên lớp thì kết quả đạt được sẽ không cao. Tham khảo bài viết "Hoạt động ngoại khoá trong dạy học môn Lịch sử ở trường trung học" để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc3p dutru2011 22-09-2015 236 17   Download

 • Dạy học lớp 4 theo chương trình tiểu học mới với mục đích giúp học sinh nắm được kiến thức cơ bản về cách trình bày những đổi mới về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 4;...

  pdf10p yeukhongloi 10-05-2016 111 10   Download

 • Bài giảng Phương pháp & hình thức tổ chức dạy học môn GDQP giới thiệu tới các bạn về 5 phương pháp dạy học bao gồm phương pháp sử dụng ngôn ngữ, trực quan, dạy học thực hành, kích thích hoạt động nhận thức, kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Bên cạnh đó, bài giảng còn nêu lên những hình thức dạy học môn Giáo dục quốc phòng như diễn giải, tự học, thảo luận, thực hành.

  ppt32p cocacola_05 22-10-2015 97 9   Download

 • Dạy học theo dự án (DHTDA) là hình thức tổ chức dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất phương án vận dụng DHTDA trong tổ chức dạy học học phần phương pháp dạy học (PPDH) cho sinh viên sư phạm (SVSP) toán với các vấn đề như: Những định hướng, những tiêu chí lựa chọn những nội dung cũng như quy trình tổ chức DHTDA học phần này cho SVSP. Từ việc nghiên cứu chúng tôi thấy, DHTDA là hình thức dạy học phù hợp trong đào tạo theo tín chỉ cho SV.

  pdf8p doctorstrange1 21-06-2018 28 1   Download

 • Xuất phát từ thực tiễn giảng dạy phần Văn học trung đại Việt Nam cấp trung học cơ sở và tại Khoa Xã hội - Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, căn cứ vào hình thức tổ chức dạy học theo dự án, bài viết tập trung nghiên cứu, lựa chọn, thiết kế kịch bản một số bài học dạy học theo dự án, ứng dụng vào việc tổ chức dạy học học phần này theo định hướng phát triển năng lực người học cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành Ngữ văn tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định.

  pdf6p violympus 11-03-2019 24 2   Download

 • Bài viết đề cập một số hướng đổi mới dạy học vật lí ở trường phổ thông về các mặt: Nội dung dạy học, phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, việc sử dụng phương tiện dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập vật lí của học sinh nhằm đạt được mục tiêu dạy học phát triển năng lực của học sinh.

  pdf8p visasuke2711 26-04-2019 34 1   Download

 • BÀI HỌC ĐLĐP (1 tiết) 1. Mục tiêu: Học xong bài này, SV đạt được. 1.1. Kiến thức: - Nêu được các hình thức tổ chức dạy học ĐLĐP ở CĐSP - Phân tích, so sánh các HTTCDH và các kiểu thiết kế kế hoạch bài học 1.2. Kĩ năng: - Biết cách làm việc với tài liệu học tập. - Biết cách thiết kế kế hoạch bài học ĐLĐP - Áp dụng các PPDH tích cực vào dạy học ĐLĐP ở trường CĐSP 1.3.Thái độ: - Tích cực trong học tập - Xác định được vai trò của bản...

  pdf3p nkt_bibo51 04-03-2012 225 30   Download

 • Bài viết đã đề xuất cách thức tổ chức dạy học phân hóa môn Địa lí đáp ứng đa dạng trí tuệ của học sinh trong lớp học, từ việc tìm hiểu đặc điểm trí tuệ của mỗi học sinh, xác định mục tiêu bài học, lựa chọn hình thức tổ chức, phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm trí tuệ của học sinh trong lớp học đến việc đánh giá sự phát triển trí tuệ của HS trong quá trình dạy học.

  pdf8p vinaruto2711 06-04-2019 37 4   Download

 • Lý luận và phương pháp dạy học Đại học trình bày về những vấn đề như: Những vấn đề cơ bản về quá trình dạy học ở đại học; nội dung dạy học đại học; nguyên tắc dạy học Đại học; phương pháp và hình thức tổ chức dạy học Đại học; lập kế hoạch dạy học Đại học; các kĩ thuật dạy học ở Đại học nhằm tích cực hoá hoạt động của sinh viên; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf38p becon123456 03-12-2016 306 61   Download

 • Bài giảng Dạy học theo định hướng năng lực bao gồm những nội dung về các bước tiến hành xác định năng lực Tin học; phương pháp và hình thức tổ chức dạy học theo định hướng năng lực. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt21p cocacola_08 19-11-2015 241 44   Download

 • Giáo trình này sẽ cung giúp người học trình bày những điểm mới về nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học, cách kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt lớp 5, vận dụng linh hoạt sáng tạo những hiểu biết để có thể giảng dạy môn Tiếng Việt lớp 5 theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động học tập của học sinh một cách có hiệu quả.

  pdf378p namde03 22-03-2013 146 36   Download

 • Phần 2 của cuốn Giáo trình Lý luận dạy học sinh học và kỹ thuật nông nghiệp trình bày các nội dung về: giảng dạy khái niệm quá trình và quy luật sinh học, các hình thức tổ chức dạy học, những cơ sở vật chất của việc dạy Sinh học, lập kế hoạch dạy học. Cùng tham khảo giáo trình để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf27p couple 17-06-2014 114 25   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, tài liệu "Đại cương phương pháp dạy học Sinh học" giới thiệu đến các bạn những nội dung về những vấn đề chung của lý luận dạy học Sinh học, nhiệm vụ dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông, các hình thức tổ chức dạy học Sinh học ở trường phổ thông,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc56p dutru2011 22-09-2015 109 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hình thức tổ chức dạy học
p_strCode=hinhthuctochucdayhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản