intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoàn thiện hạch toán sữa chữa

Xem 1-7 trên 7 kết quả Hoàn thiện hạch toán sữa chữa
 • Trong nền kinh tế thị trường đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, sản xuất mà cụ thể sản xuất công nghiệp là một bộ phận hết sức quan trọng. Để đạt được hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh thì phải quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản cố định - bộ phận tư liệu chủ yếu trong một đơn vị sản xuất.Tìm cách nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định không phải là vấn đề mới mẻ nhưng luôn có ý nghĩa thiết thực và quan trọng đối với mọi...

  pdf25p peheo_2 26-07-2012 251 42   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: phương hướng hoàn thiện hạch toán nguyên, vật liệu tại đội xd và sửa chữa công trình thuộc công ty dịch vụ nhà ở & khu đô thị', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf68p hocbong1122 19-02-2013 94 20   Download

 • Tài sản cố định là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Nó giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất, năng suất lao động và vị trí của sản phẩm trên thị trường. Việc theo dõi, phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình tăng giảm hao mòn, khấu hao, sửa chữa vả hiệu quả sử dụng TSCĐ là nhiệm vụ quan trọng của công tác hạch toán và quản lý TSCĐ. ...

  pdf85p inspiron1212 01-11-2012 77 13   Download

 • Tài sản cố định là một bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân. Nó giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình sản xuất, năng suất lao động và vị trí của sản phẩm trên thị trường. Việc theo dõi, phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình tăng giảm hao mòn, khấu hao, sửa chữa vả hiệu quả sử dụng TSCĐ là nhiệm vụ quan trọng của công tác hạch toán và quản lý TSCĐ. Muốn vậy cần tổ chức tốt công tác hạch toán để...

  pdf78p loaken_1 23-11-2012 122 54   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án báo cáo tốt nghiệp: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II để nắm bắt được một số kiến thức về: Cơ sở lý luận chung về hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất, phương hướng hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ II. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc65p tiendungtb3003 09-03-2010 488 196   Download

 • Thực hiện công tác hành chính quản trị . Lập kế hoạch sản xuất , sửa chữa, bảo dưỡng, lập và thực hiện các hợp đồng kinh tế liên quan đến việc mua sắm thiết bị, vật tư, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, xây dựng cơ bản... theo quy định hiện hành. Phòng kế hoạch - kinh doanh: chịu trách nhiệm: Theo dõi tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản lượng , doanh thu của tất cả các dịch vụ viễn thông mà công ty đảm nhận; quản lý chặt chẽ các hồ sơ, tài liệu các dịch vụ...

  pdf25p cnkbmt10 28-10-2011 108 36   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH một thành viên Đóng và Sửa chữa tàu Hải Long tìm hiểu lý luận về công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tìm hiểu thực tế công tác công tác lập và phân tích BCĐKT tại đơn vị thực tập, đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác lập và phân tích BCĐKT nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán.

  pdf104p lexuanloi84 11-04-2013 103 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1061 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hoàn thiện hạch toán sữa chữa
p_strCode=hoanthienhachtoansuachua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2