intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạt động Annual Report

Xem 1-16 trên 16 kết quả Hoạt động Annual Report
 • Thư của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các sự kiện tiêu biểu năm 2013, thành tích và sự công nhận của xã hội, tình hình hoạt động trong năm, báo cáo và đánh giá của ban Tổng Giám đốc,... là những nội dung chính trong tài liệu "Báo cáo thường niên Annual Report 2013". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf157p vinhbom1993tnv 10-09-2015 42 2   Download

 • Cuốn tài liệu này là báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động năm 2011 của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện KHCNVN), trình bày những hoạt động chính của Viện, những kết quả nổi bật, giúp độc giả nhìn nhận bao quát về tình hình của Viện năm 2011. Báo cáo hoạt động hàng năm (annual report) là tài liệu được viết theo chuẩn chung của các Viện nghiên cứu trên thế giới nhằm giúp các đối tác, đặc biệt là các đối tác nước ngoài, các cơ quan quản lý hiểu rõ hơn về chức năng nhiệm vụ và định hướng phát triển của Viện KHCNVN nhằm tăng cường quan hệ hợp tác.

  pdf101p nickluvik123 04-07-2014 88 10   Download

 • THE FINANCIAL NUMBERS GAME been reported in the investing section of the cash-flow statement, operating cash flow in 1999 would have been $11.7 billion, or 16% higher than the $10.1 billion reported. Excluded from this discussion of the tax effects of the gain on sale is the fact that operating cash flow for the years 1997, 1998, and 1999 actually include the cash provided by operations of the divested unit. The amount of operating cash flow generated by that company prior to its disposal was not disclosed in the IBM annual report. In the absence of such a disclosure, calculating it...

  pdf38p banhbeo4 08-11-2011 52 7   Download

 • PALM BEACH COUNTY, FLORIDA THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ngày 30 tháng 9 năm 2010 Sở sân bay Quỹ được sử dụng vào tài khoản cho các hoạt động của bốn sân bay Countyowned - sân bay quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach và ba sân bay hàng không chung nằm ở Palm Beach Gardens, Lantana và Pahokee

  pdf32p meobu1 08-01-2012 36 5   Download

 • Net (Chi phí) Doanh thu và thay đổi trong tài sản ròng Chính phủ Hợp phần tiểu đơn vị Westgate / Belvedere ngôi nhà cộng đồng tái phát triển Cơ quan Chính phủ hoạt động Loại hoạt động kinh doanh

  pdf31p meobu1 08-01-2012 41 4   Download

 • Net thay đổi trong cân đối quỹ, tổng số quỹ của chính phủ: Các khoản được báo cáo cho các hoạt động của chính phủ trong Tuyên bố về các hoạt động khác nhau bởi vì: kinh phí của Chính phủ báo cáo chi tiêu đối với tài sản vốn là chi phí vì kinh phí đó sử dụng nguồn lực tài chính hiện hành.

  pdf10p taoxanh3 07-01-2012 29 3   Download

 • BÁO CÁO, KIỂM TOÁN VIÊN ĐỘC LẬP Hội đồng quản trị của Ủy Gaston County, Bắc Carolina đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo các hoạt động của chính phủ, hoạt động kinh doanh loại, mỗi quỹ lớn, và quỹ còn lại thông tin tổng hợp của Gaston County, Bắc Carolina và cho năm tài kết thúc 30 tháng sáu năm 2008, bao gồm cơ bản của Quận báo cáo tài chính được liệt kê trong bảng của nội dung.

  pdf18p taoxanh3 07-01-2012 43 3   Download

 • Doanh thu Tổng chi phí:: hiện tại: Hướng dẫn dạy Tài nguyên và Truyền thông Chương trình Dịch vụ và Phát triển Nhân viên Hướng dẫn dạy học lãnh đạo, tư vấn và đánh giá Dịch vụ Công tác Xã hội Sở Y tế Dịch vụ Sinh viên (học sinh) Giao thông vận tải hoạt động ngoại khóa Tổng Cục Quản lý Cơ sở vật chất bảo trì và hoạt động an ninh và giám sát xử lý dữ liệu Dịch vụ nợ Dịch vụ: nợ Dịch vụ - Hiệu trưởng Long ...

  pdf11p meobu4 13-01-2012 45 3   Download

 • TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ ĐIỀU KIỆN TÀI CHÍNH Các thông tin được trình bày trong báo cáo tài chính có lẽ là tốt nhất khi nó được xem xét từ quan điểm rộng hơn về môi trường cụ thể mà trong đó thành phố hoạt động. Terrell có một cơ sở công nghiệp đa dạng bao gồm các nhà sản xuất, nhà phân phối, và bộ vi xử lý. Hai tổ chức giáo dục đại học được đặt ở đây.

  pdf10p taoxanh3 07-01-2012 32 2   Download

 • Thảo luận và phân tích của ban quản lý Là quản lý của thành phố của Terrell, chúng tôi cung cấp cho độc giả của báo cáo tài chính của thành phố này tổng quan về câu chuyện và phân tích hoạt động tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2007.

  pdf10p taoxanh3 07-01-2012 34 2   Download

 • THÀNH PHỐ CỦA Terrell, TEXAS BÁO CÁO CỦA TÀI SẢN NET 30 Tháng Chín 2007 Các hoạt động của Chính phủ đầu tư Tiền và các khoản phải thu tài sản (net, khi áp dụng, trợ cấp cho uncollectibles nội bộ cân bằng Do từ chính phủ đầu tư khác đánh giá đặc biệt trong kiểm kê đất đai, hạn chế chi phí tiền và phí vốn đầu tư tài sản hoãn lại: Tòa nhà đất và cải tiến các cải tiến khác so với các tòa nhà Máy móc tài sản khấu hao ít và thiết bị cơ sở hạ tầng...

  pdf10p taoxanh3 07-01-2012 27 2   Download

 • Gaston QUẬN, NORTH CAROLINA TOÀN DIỆN THƯỜNG NIÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM KẾT THÚC 30 tháng 6, năm 2008 MỤC LỤC Triển lãm Thư Mục Giới Thiệu Danh sách Chuyển phát Sơ đồ tổ chức của quan chức chính quản lý Báo cáo Kiểm toán viên độc lập "của Thảo luận và phân tích cơ bản tài chính báo cáo: Chính phủ-rộng tài chính báo cáo: AB Báo cáo tài sản ròng Tuyên bố của hoạt động báo cáo

  pdf18p taoxanh3 07-01-2012 42 2   Download

 • PALM BEACH COUNTY, FLORIDA Bản Tuyên Bố về hoạt động Đối với năm tài chính kết thúc vào tháng Chín 30, 2010 Chi phí Thu chương trình hoạt động tài trợ, vốn đóng góp và tài trợ hạn chế và đóng góp thu nhập lãi Trực tiếp hoạt động CHÍNH PHỦ CHÍNH Chính phủ Chính phủ Tổng An Toàn Công Cộng Vật lý Môi trường Giao thông vận tải Kinh tế Môi trường Dịch vụ Nhân Văn hóa và Giải Trí Tổng Chi phí lãi vay của Chính phủ hoạt động...

  pdf31p meobu1 08-01-2012 34 2   Download

 • Đây toàn diện Báo cáo tài chính hàng năm đại diện cho một cam kết tiếp tục của Phòng Kế toán và quản lý của Quận Park để cung cấp thông tin tài chính thận trọng của hoạt động công viên Quận và để chứng minh quản lý các quỹ cấp cho khu công viên của các cử tri của Hamilton County.

  pdf12p meobu3 11-01-2012 32 2   Download

 • Chi phí Phí dịch vụ Thu chương trình hoạt động tài trợ vốn tài trợ và đóng góp đóng góp Loại hoạt động kinh doanh sân gôn cá và thuyền Cưỡi Niche Tổng số Trung tâm Dịch vụ ăn uống Golf Hàng hóa Điền Kinh Thiên nhiên của hoạt động kinh doanh-Type Chính phủ Tổng số

  pdf12p meobu3 11-01-2012 30 2   Download

 • PALM BEACH COUNTY, FLORIDA THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ngày 30 tháng 9 năm 2008 Xem xét tính chất lâu dài của các nghĩa vụ này, Quận tin rằng do bản chất của hoạt động là một tốt hơn phù hợp với doanh thu và chi phí để giảm giá các nghĩa vụ trongdự kiến ​​thời gian thanh toán của các khiếu kiện. Phí bảo hiểm Quận remits vào quỹ bảo hiểm kết hợp và dự trữ tiền mặt tạo ra một sự trở lại đầu tư vượt quá chiết khấu 4% được sử dụng để đến tỷ lệ...

  pdf32p meobu5 14-01-2012 33 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hoạt động Annual Report
p_strCode=hoatdongannualreport

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2