Hoạt động của trang asp

Xem 1-11 trên 11 kết quả Hoạt động của trang asp
 • Microsoft Active Server Pages (ASP) là một môi trường kịch bản dựa trên server (server-side scripting) cho phép tạo hoặc xây dựng các ứng dụng Web mạnh chứa các thẻ HTML, văn bản và các lệnh script hay các ứng dụng Web động, giao tiếp giữa Client và server một cách hiệu quả. Các trang ASP có thể gọi các thành phần ActiveX để thực hiện các công việc như kết nối với một database hoặc thực hiện một tính toán kinh doanh.

  pdf47p xuankhuong 09-09-2009 444 254   Download

 • Triển khai một ứng dụng ASP.NET trên host miễn phí – Deploying a ASP.NET application in free web hosting Điều mà tôi hứng thú nhất khi mới học lập trình ASP.NET là việc xem trang web của mình hoạt động như

  doc12p nhutretho 28-02-2013 69 24   Download

 • Asynchronous JavaScript and XML) - là một kỹ thuật môt tả cách JavaScript có thể nhận dữ liệu từ server bằng cách xử dụng đối tượng XML HTTP Request và sau đó chèn dữ liệu nầy vào website dùng DOM. Những tiến trình nầy được thực hiện đồng thời - tức là chỉ thay đổi thông tin cần được thay đổi mà không cần phải load lại toàn bộ trang. Để hiểu cách hoạt động của AJAX, chúng ta sẻ tạo một ứng dụng đơn giản bằng AJAX.

  pdf6p abcdef_44 27-10-2011 74 16   Download

 • Caching Các trang ứng dụng và dữ liệu Các hoạt động chậm nhất mà bạn có thể thực hiện trong một Trang ASP.NET là cơ sở dữ liệu truy cập. Mở một kết nối cơ sở dữ liệu và lấy dữ liệu là một hoạt động chậm. Cách tốt nhất để cải thiện hiệu suất của mã truy cập dữ liệu của bạn không để truy cập vào cơ sở dữ liệu ở tất cả.

  pdf10p yukogaru11 30-11-2010 43 11   Download

 • Bạn đã có một file CSS của bạn, bây giờ công việc tiếp theo là làm thế nào để chèn những đoạn CSS của bạn vào trong trang, Và xem chúng hoạt động như thế nào. Trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về cách chèn một đoạn style trong trang HTML hay liên kết tới một file CSS viết sẵn. Khi trình duyệt đọc đến CSS, thì toàn bộ Website sẽ được định dạng theo các thuộc tính đã được khai báo trong phần CSS. Có ba cách cho phép chúng ta chèn định dạng...

  pdf5p abcdef_45 27-10-2011 54 10   Download

 • BÀI 4: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ASP. 1. Các thẻ HTML. Cần xem lại các tag HTML đặc biệt là: FORM(name, method, action…), INPUT(TEXT, BUTTON, SUBMIT…), CHECKBOX, RADIO, OPTION…. Mỗi thẻ TAG HTML phải được xác định tên của nó(name), giá trị của nó(value), và các thuộc tính khác. Ví dụ: 2. Thẻ FORM.

  pdf3p tengteng14 20-12-2011 31 5   Download

 • Thương mại là hoạt động trao đổi của cải, hàng hóa, dịch vụ, kiến thức, tiền tệ v.v giữa hai hay nhiều đối tác, và có thể nhận lại một giá trị nào đó (bằng tiền thông qua giá cả) hay bằng hàng hóa, dịch vụ khác như trong hình thức thương mại hàng đổi hàng (barter). Trong quá trình này, người bán là người cung cấp của cải, hàng hóa, dịch vụ... cho người mua, đổi lại người mua sẽ phải trả cho người bán một giá trị tương đương nào đó....

  ppt80p tuananh_dt 22-04-2011 128 78   Download

 • Đây là kết quả của dịch vụ Web làm việc giống như một trang Web. Cả hai đều có một URL trỏ đến một tập tin. Do đó, bạn có thể khóa tập tin này giống như bạn sẽ bất kỳ tài nguyên ASP.NET. Mỗi tùy chọn bảo mật ASP.NET đến Sau đây đại diện cho nội dung của file Web.config được tìm thấy bên trong thư mục Quản lý sau khi hoạt động này:

  pdf108p kimku5 23-10-2011 31 5   Download

 • Trong chương này, chúng tôi sẽ xem xét những điều sau đây: ❑ ❑ ❑ ❑ Làm thế nào bảo mật hoạt động, và làm thế nào để cấu hình nó thế nào để thêm người dùng và vai trò của một trang web Làm thế nào để bảo đảm an toàn cho các trang Làm thế nào để thay đổi hệ thống menu để trang bảo đảm là không được hiển thị trên menu

  pdf43p lovecafe4 18-10-2011 30 3   Download

 • VE là một ứng dụng trực tuyến hoàn toàn tổ chức và như vậy không yêu cầu thêm bất cứ thành phần trên máy khách để hoạt động đúng. Bao gồm kịch bản bên ngoài trên đầu trang của bạn là tất cả những gì cần thiết để mở cửa cho các chức năng phong phú của VE. Một ngoại lệ cho thực tế này là việc sử dụng bản đồ 3D.

  pdf35p kennguyen2 21-10-2011 37 3   Download

 • ASP.NET AJAX Client-Side PageRequestManager Chương cuối cùng theo Trang đối tượng thông qua các giai đoạn vòng đời của nó để xử lý các yêu cầu đầu tiên một trang web kích hoạt cho một phần vẽ trang. Như bạn đã thấy, phản ứng máy chủ để yêu cầu này chứa một khối kịch bản được tạo ra bởi các trường hợp PageRequestManager hiện tại phía máy chủ.

  pdf72p hoa_thuyvu 13-10-2011 36 2   Download

Đồng bộ tài khoản