Hoạt động đầu tư tài chính

Xem 1-20 trên 2910 kết quả Hoạt động đầu tư tài chính
 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động đầu tư tài chính tại một số công ty sản xuất của Việt Nam nhằm trình bày lý thuyết chung về hoạt động đầu tư tài chính của công ty. Thực trạng hoạt động đầu tư tài chính tại một số công ty sản xuất của Việt Nam. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại các công ty sản xuất ở Việt Nam.

  pdf99p pink_12 26-05-2014 91 32   Download

 • Sau khi học xong chương 5 Kế toán hoạt động đầu tư tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính sinh viên có kiến thức nhằm giải thích những nội dung cơ bản liên quan đến đầu tư tài chính bao gồm việc ghi nhận, đo lường và đánh giá, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính.

  pdf14p wide_12 30-07-2014 55 12   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Chương 6 "Kế toán hoạt động đầu tư tài chính" nhằm giúp các bạn Nhận biết các khoản đầu tư tài chính tại doanh nghiệp, xác định giá gốc của các khoản đầu tư tài chính, nhận diện và vận dụng các tài khoản kế toán thích hợp trong xử lý các giao dịch kinh tế liên quan đến các khoản đầu tư tài chính, vận dụng hạch toán kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan đến các khoản đầu tư tài chính.

  pdf58p kyniemchieumua_09 14-12-2017 47 4   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán hoạt động đầu tư tài chính, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, trình bày thông tin trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p tieu_vu10 08-04-2018 0 0   Download

 • Lý thuyết chung về hoạt động đầu tư tài chính của công ty. Thực trạng hoạt động đầu tư tài chính tại Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam . Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính tại Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam.

  pdf101p seven_12 12-03-2014 101 39   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của các ngân hàng thương mại nhà nước', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf58p chipchip1122 16-03-2013 106 38   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoạt động đầu tư tài chính của các công ty bảo hiểm ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp phát triển nêu một số vấn đề lý luận về công ty bảo hiểm và hoạt động đầu tư tài chính của công ty bảo hiểm, thực trạng hoạt động đầu tư tài chính của các công ty bảo hiểm ở Việt Nam, một số giải pháp phát triển hoạt động đầu tư tài chính của các công ty bảo hiểm ở Việt Nam.

  pdf99p fast_12 23-06-2014 94 36   Download

 • Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp Việt Nam nhằm nghiên cứu lý thuyết chung về hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Một số giải pháp áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf123p next_12 17-04-2014 72 18   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng giảm các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư tài chính dài hạn và các khoản tổn thất đầu tư dài hạn khác. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn, gồm: - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư trong hoạt động đầu tư tài chính: Là dự phòng phần giá bị tổn thất do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ có thể xảy ra.

  doc3p chikorita 03-12-2009 508 178   Download

 • Trong nền kinh tế, các trung gian tài chính bảo hiểm là một kênh huy động vốn đầu tư không thể thiếu và đầy tiềm năng. Bảo hiểm nhân thọ dài hạn vừa là nguồn bổ sung vốn đầu tư phát triển, vừa là biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo và ổn định đời sống kinh tế - xã hội ở mỗi nước. Thị trường bảo hiểm bùng nổ, vấn đề đầu tư tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang trở thành vấn đề sống còn, nhất là đối với doanh nghiệp bảo...

  pdf42p muathulamebay 13-08-2010 335 165   Download

 • Hoạt động đầu tư tài chính: Là việc DN đem tài sản, tiền vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế nhằm thu lợi nhuận.

  doc17p anhketnhok 24-09-2011 194 82   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: bàn về hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p bambi8929 07-12-2011 186 59   Download

 • 1. Khái niện Hoạt động đầu tư tài chính: Là việc DN đem tài sản, tiền vốn đầu tư vào doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế nhằm thu lợi nhuận.

  doc17p anhketnhok 26-09-2011 148 57   Download

 • Chương 1 Kế toán các khoản đầu tư tài chính thuộc bài giảng kế toán tài chính nhằm giúp sinh viên nhận biết "Các khoản đầu tư tài chính” trong doanh nghiệp, tổ chức kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu, chi phí phát sinh của hoạt động đầu tư tài chính.

  pdf22p bad_12 03-07-2014 86 23   Download

 • Chương 1 Kế toán hoạt động đầu tư tài chính thuộc bài giảng Kế toán tài chính. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những vấn đề chung, kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn, kế toán đầu tư tài chính dài hạn, kế toán dự phòng giảm giá đầu tư tài chính.

  pdf55p minhmuimui 28-10-2014 56 11   Download

 • (NB) Mục tiêu của Đề cương bài giảng Kế toán tài chính 3 là Cung cấp những kiến thức tổng hợp về kế toán tài chính và sự vận dụng thực tiễn trong các doanh nghiệp của nó như: Hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệp, những khái niệm và phương pháp hạch toán nợ phải trả và vốn chủ sỡ hữu,...

  pdf278p convitdola 07-12-2017 38 5   Download

 • Mục tiêu của bài giảng Kế toán tài chính: Chương 5 là nhằm giúp cho các bạn có thể giải thích những nội dung cơ bản liên quan đến đầu tư tài chính bao gồm việc ghi nhận, đo lường và đánh giá; nắm được cách thức tổ chức kế toán hoạt động đầu tư tài chính; biết cách trình bày trên báo cáo tài chính những nội dung liên quan đến đầu tư tài chính

  pdf12p cocacola_07 07-11-2015 24 3   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, kế toán giao dịch đầu tư tài chính, trình bày thông tin trên BCTC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p doinhugiobay_15 25-02-2016 19 2   Download

 • Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 5: Kế toán các khoản đầu tư tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung, tổ chức kế toán hoạt động đầu tư tài chính, trình bày và công bố thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p bautroibinhyen15 22-01-2017 10 2   Download

 • Phân tích tài chính là một công cụ sàng lọc khi lựa chọn các “ứng viên” đầu tư hay sát nhập, và là công cụ dự báo các điều kiện và hậu quả về tài chính trong tương lai. Phân tích tài chính còn là một công cụ chuẩn đoán bệnh khi đánh giá các hoạt động đầu tư, tài chính và kinh doanh, và là công cụ đánh giá đối với các quyết định quản trị và quyết định kinh doanh khác.

  doc104p dinhvietdung 01-12-2010 2096 1310   Download

Đồng bộ tài khoản