intTypePromotion=1
ADSENSE

Học thuyết Mác-Lênin

Xem 1-20 trên 42 kết quả Học thuyết Mác-Lênin
 • Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng HCM về tín ngưỡng tôn giáo: Trả lời: Tôn giáo là một hiện tượng XH do con người tạo nên. Tôn giáo ra đời trong những điều kiện Xh nhất định, đối tượng của tôn giáo thế giới là vô hình. Vì phương pháp trực giác tôn giáo buộc mọi tín đồ phải tin vào đối tượng một cách mù quáng mà không thể chứng minh được.

  pdf21p matem90 26-10-2013 200 21   Download

 • Phân tích nội dung cơ bản trong học thuyết đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa MácLênin, đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH và phân tích những sai lầm khuyết điểm xung quanh vấn đề đấu tranh giai cấp và phân tích nhận định sau đây của Đảng

  pdf31p matem90 26-10-2013 118 14   Download

 • Quan diểm Mác - xít về mối quan hệ biện chứng giữa CSHT và KTTT và vận dụng để phân tích những sai lầm khuyết điểm trong việc nhận thức và vận dụng mối quan hệ này thời kỳ trước đổi mới và dể phân tích bài học kinh nghiệm sau đây của Đảng ta:"kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị"

  pdf8p matem90 26-10-2013 107 8   Download

 • Câu 1: Hãy phân tích nguồn gốc nhà nước theo quan điểm học thuyết MacLenin? *Nguồn gốc NN theo Mác: Các học giả theo quan điểm Mac Lênin giải thích nguồn gốc NN bằng phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, họ chỉ ra rằng NN ko phải là 1 hiện tượng bất biến, vĩnh cửu mà nó là 1 phạm trù lịch sử, có quá trình phát sinh, phát triển và tiêu vong. NN là sản phẩm của XH, nó xuất hiện khi XH phát triển đến 1 trình...

  pdf18p mayin_123 14-06-2013 119 21   Download

 • Nietzsche: "Một tâm hồn lớn nhất mà nước Đức và cả châu Âu đã sinh sản được từ sau Goethe đến nay." Đó là lời của một trong những nhà văn nổi tiếng nhất hiện nay của Đức, ông Emil Ludwig. Triết-gia và nhà văn Đức sinh ngày 15-10-1844. Cuộc đời của Friedrich Nietzsche là sự cô đơn và đau đớn, tác phấm của ông qua triết lý Siêu Nhân đã có ảnh hưởng rầt lớn trong thế kỷ thứ XX.

  pdf95p transang5 28-11-2012 160 30   Download

 • LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ Biên soạn : CN. NGUYỄN QUANG HẠNH LỜI NÓI ĐẦU Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng là chủ nghĩa MácLênin mà trước hết là học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế giúp chúng ta hiểu sâu rộng có nguồn gốc về các học thuyết kinh tế trong đó...

  pdf6p littleduck801 18-08-2011 285 86   Download

 • Nghiên cứu các trào lưu triết học tư sản hiện đại cần tập trung vào: - Hoàn cảnh ra đời. - Nội dung cốt lõi. - Những đóng góp và những hạn chế. 2. Khẳng định giá trị của triết học Mác Lênin, thế giới quan phương pháp luận của giai cấp công nhân, giai cấp có sứ mệnh thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, tiền tư bản chủ nghĩa xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản mà giai đoạn thấp là chủ nghĩa xã hội. ...

  pdf5p sms222 13-08-2011 81 8   Download

 • Phân tích vấn đề bản chất con người theo quan điểm của triết học Mác Lênin? Gợi ý nghiên cứu: * Khẳng định khái quát của Mác: “Nhưng bản chất con người không phải là một cái trừu tượng cố hữu của những cá nhân riêng biệt. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội".

  pdf6p sms222 13-08-2011 109 13   Download

 • Đời sống xã hội rất phong phú nhưng cũng vô cùng phức tạp. Trong xã hội, bên cạnh những hiện tượng thuộc về đời sống vật chất, còn có các hiện tượng thuộc về đời sống tinh thần như: truyền thống, tập quán, tình cảm, quan điểm tư tưởng, lý luận…

  pdf6p sms222 13-08-2011 71 4   Download

 • Nhà nước là sản phẩm của xã hội có giai cấp và đối kháng giai cấp. Nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong hình thái kinh tế - xã hội. Khi công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì vấn đề nhà nước lại được đặt ra với một ý nghĩa rất quan trọng trong cả về lý luận và thực tiễn.

  pdf6p sms222 13-08-2011 88 8   Download

 • Học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp là một nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Nó lý giải các mối quan hệ phức tạp trong đời sống xã hội có giai cấp.

  pdf6p sms222 13-08-2011 68 4   Download

 • Lý luận hình thái kinh tế - xã hội là một phát minh vĩ đại gắn với tên tuổi của Các Mác. Với lý luận này, Các Mác đã đem lại quan niệm khoa học về xã hội, vạch rõ bản chất, kết cấu cơ bản, phổ biến và những qui luật vận động, phát triển nội tại của xã hội.

  pdf6p sms222 13-08-2011 97 6   Download

 • Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. - Lý luận chung về mâu thuẫn - Mâu thuẫn là nguồn gốc và động lực của sự phát triển - Phân loại mâu thuẫn - Ý nghĩa phương pháp luận

  pdf6p sms222 13-08-2011 106 8   Download

 • GIỚI THIỆU CHUNG Các phạm trù của phép biện chứng duy vật là những khái niệm chung nhất phản ánh những mặt, những thuộc tính, những mối liên hệ cơ bản và phổ biến nhất của toàn bộ thế giới hiện thực (cả tự nhiên, xã hội và tư duy)

  pdf6p sms222 13-08-2011 87 8   Download

 • Các sự vật hiện tượng dù đa dạng, muôn hình muôn vẻ nhưng đều có cùng bản chất vật chất thế giới thống nhất ở tính vật chất và thông qua tính vật chất. - Thế giới vật chất tồn tại vĩnh viễn, vô hạn, vô tận cả bề rộng lẫn bề sâu.

  pdf6p sms222 13-08-2011 59 6   Download

 • Lênin đã có đóng góp quan trọng vào kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác về vấn đề nhà nước, cách mạng bạo lực, chuyên chính vô sản, lý luận Đảng kiểu mới... + Lênin đã nêu lên những mẫu mực về sự thống nhất giữa tính Đảng với yêu cầu sáng tạo trong việc vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác. 5. Vận dụng và phát triển triết học Mác-Lênin trong điều kiện thế giới ngày nay.

  pdf6p sms222 13-08-2011 93 10   Download

 • Triết học Tây Âu thời kỳ Cận đại. Những thành tựu và hạn chế. Gợi ý nghiên cứu: + Những điều kiện kinh tế - xã hội và khoa học đã chi phối đặc điểm của triết học Tây Âu thế kỷ XVII-XVIII

  pdf6p sms222 13-08-2011 112 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng triết học 3', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p sms222 13-08-2011 89 18   Download

 • 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG Triết học là gì? Có gì khác nhau giữa quan niệm truyền thống trong lịch sử với quan niệm hiện đại về triết học. Nghiên cứu triết học thực chất là nghiên cứu cuộc đấu tranh trong lịch sử giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình để từ đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn vai trò của triết học Mác Lênin với việc xây dựng thế giới quan và phương pháp luận cho mỗi con người...

  pdf6p sms222 13-08-2011 134 22   Download

 • Một số triết gia tiêu biểu. - Chủ nghĩa duy vật Pháp thế kỷ XVIII. 3.4 Triết học cổ điển Đức. - Điều kiện kinh tế- xã hội và nét đặc thù của triết học cổ điển Đức. - Một số nhà triết học tiêu biểu. - Nhận định về nền triết học cổ điển Đức

  pdf5p sms222 13-08-2011 166 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword= Học thuyết Mác-Lênin
p_strCode=hocthuyetmaclenin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2