Hội chứng lennox gastaut

Xem 1-11 trên 11 kết quả Hội chứng lennox gastaut
 • Hội chứng Lennox-Gastaut Hội chứng này được xếp trong nhóm hội chứng động kinh toàn thể nguyên nhân ẩn hay triệu chứng năm 1989 và vào nhóm các bệnh não do động kinh năm 2001. Dù thuật ngữ hội chứng Lenox-Gastaut đã được dùng rộng rãi, tuy nhiên vẫn không có sự đồng thuận về định nghĩa chính xác của chúng.

  pdf35p thiuyen8 27-08-2011 81 6   Download

 • Để phân biệt chúng từ giật cơ và chuyển động không đều, AASM đã xuất bản hướng dẫn cho PLMS điểm. Những hướng dẫn này nhà nước ít nhất là năm phong trào phải xảy ra trong một loạt trước khi tính có thể bắt đầu. Mỗi phong trào phải kéo dài từ 0,5 và 5,0 giây, và phong trào phải được tách ra từ 5 đến 90 giây.

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 20 2   Download

 • Hiện tượng này là nổi bật nhất trong những cá nhân đang căng thẳng trong EEG và tối đa trong từ thời gian hoặc frontopolar (trang web của hệ thống cơ trán). Myogenic tiềm năng bao gồm các hoạt động tần số cao, nhiều briefer hơn so với tiềm năng

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 37 5   Download

 • óng ba pha được nhìn thấy trong các vụ nổ nonevolving song phương hoặc chạy 1-2 Hz thường xuyên với một ưu thế trước và trước tụt hậu sau, mặc dù họ cũng có thể sở hữu một ưu thế sau, hoặc ưu thế hỗn hợp. Họ có thể phản ứng để mở mắt hoặc chính quyền thậm chí benzodiazepine.

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 44 4   Download

 • Cơ tạo tác vào những biểu hiện T4 như lặp đi lặp lại tiềm năng duy nhất myogenic. Oz đã tạo tác liên tục điện cực duy nhất, và một vụ nổ bifrontal tạo tác cơ được nhìn thấy trong thứ hai 3-4. Lưu ý 6-Hz vụ nổ tích cực trong lần thứ hai thứ 8.

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 24 3   Download

 • co thắt nfantile co thắt bổ ngắn gọn có liên quan đến uốn đầu và bắt cóc mở rộng cánh tay và giây, thường xảy ra trong các cụm từ 1 đến 3 năm tuổi. Có nhiều hình thức có thể xảy ra tùy thuộc vào mức độ tham gia của soma, và thường liên quan đến suy tâm thần.

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 34 3   Download

 • Biến thể lành tính này có ý nghĩa không chắc chắn có hình thái của một cành, mặc dù nó có một chi nhanh chóng tăng dần và chi xuống dốc tốt nhất nhìn thấy trước từ giữa thời gian trong giấc ngủ không REM. Họ là phổ biến nhất ở người lớn.

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 34 2   Download

 • Lưu ý một làn sóng mạnh thứ hai đầu tiên và một làn sóng tăng đột biến phức tạp-andslow trong giây cuối cùng. Cả hai gai và sóng nhọn được gọi là interictal epileptiform thải (quá độ). Sóng Sharp "mài mòn" hơn so với gai và IED với một khoảng thời gian từ 70 đến 200 mili giây.

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 22 2   Download

 • Tage ngủ III là ghi bàn khi EEG có biên độ sóng chậm cao chiếm ít nhất 20% nhưng không quá 50% của thời đại. Sóng chậm là 2 Hz hoặc chậm hơn và phải có một đỉnh cao đến đỉnh điểm biên độ của ít nhất 75 μV. Ngủ cọc, K phức hợp, và sóng đỉnh có thể hoặc không thể có mặt trong giai đoạn này của ngủ.

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 23 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'handbook of eeg interpretation - part 9', y tế - sức khoẻ, y học thường thức phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 29 2   Download

 • Một số nhà điều tra cho thấy một sự thay đổi đáng kể xảy ra khi cường độ kích thích kinh tế đã được tăng lên trong trường hợp để gợi ra cùng một phản ứng. Những người khác cho thấy một sự thay đổi đáng kể chỉ xảy ra khi phản ứng là hoàn toàn bị mất, bất kể cường độ kích thích.

  pdf0p taoxanh8 16-11-2011 32 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hội chứng lennox gastaut
p_strCode=hoichunglennoxgastaut

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản