intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp đồng thế chấp tài sản

Xem 1-20 trên 227 kết quả Hợp đồng thế chấp tài sản
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những điều cần biết về ký kết và thực hiện hợp đồng dân sự" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các hợp đồng dân sự thông dụng; Các hợp đồng có mục đích chuyển quyền sở hữu đối với tài sản; Hợp đồng trao đổi tài sản; Hợp đồng vay tài sản; Hợp đồng dịch vụ; Hợp đồng gia công; Hợp đồng cầm cố tài sản;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf116p viginnirometty 04-05-2022 7 1   Download

 • Luật kinh tế là một trong những môn học không thể thiếu của ngành Khai thác vận tải đường bộ Thông qua môn học, sinh viên sẽ được tiếp cận những kiến thức cơ bản trong quản lý kinh tế nói chung và trong hoạt động kinh doanh nói riêng, đồng thời rèn luyện cho người học các kỹ năng xử Ịý tình huống xảy ra trong thực tế Cuốn giáo trình này bao gồm 5 chương: Chương 1 những vấn đề lý luận chung về luật kinh tế, chương 2 chế định pháp lý các loại hình doanh nghiệp, chương 3 chế định pháp lý về hợp đồng kinh tế, chương 4 chế định pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh tế, chương 5 chế định pháp l...

  pdf56p cucngoainhan8 14-03-2022 7 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về xử lý tài sản thế chấp để bảo đảm tiền vay, thực trạng quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề này. Đồng thời, qua việc nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam để đưa ra những nhận xét, đánh giá về những quy định của pháp luật hiện hành áp dụng trên phạm vi cả nước nói chung. Tổng hợp các phương pháp để hoàn thiện pháp luật về xử lý tài sản thế chấp và nâng cao hiệu quả của việc xử lý tài sản thế chấp.

  pdf80p badbuddy02 24-01-2022 7 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp hiện hành về xử lý tài sản thế chấp, khi bên vay mất khả năng thanh toán các khoản nợ cho ngân hàng, ngân hàng căn cứ vào hợp đồng cùng với các quy định của pháp luật để tiến hành xử lý tài sản thế chấp mà thu hồi nợ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf94p guitaracoustic10 08-01-2022 9 1   Download

 • Luận văn đi sâu tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về thế chấp, cầm cố tài sản nói chung, thế chấp, cầm cố phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nói riêng. Đồng thời, làm rõ những quy định của pháp luật hiện hành về thế chấp, cầm cố tài sản còn có những bất cập gì khi áp dụng trong thực tế. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp phù hợp.

  pdf93p guitaracoustic10 08-01-2022 2 0   Download

 • Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư là sự thỏa thuận giữa bên thế chấp và bên nhận thế chấp về việc thống nhất dùng căn hộ nhà chung cư là tài sản để thế chấp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc5p nguyenhoangthien92 11-01-2022 5 0   Download

 • Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Mẫu số 18/HĐTC) là mẫu hợp đồng ghi đầy đủ nội dung về số đất thế chấp, tài sản gắn liền với đất thế chấp, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc6p nguyenhoangthien92 11-01-2022 6 0   Download

 • Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất sẽ giúp cho giao dịch được đảm bảo thực hiện thuận lợi. Đồng thời, hợp đồng này cũng giúp cho các bên đảm bảo điền đủ thông tin, thỏa thuận đủ nội dung theo quy định pháp luật và ý muốn của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc6p nguyenhoangthien92 11-01-2022 6 0   Download

 • Mẫu Hợp đồng thế chấp tài sản cho khoản vay được chính phủ bảo lãnh sẽ gợi ý cho các bạn những nội dung cần thiết của bản hợp đồng nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc11p nguyenhoangthien92 11-01-2022 2 0   Download

 • Hợp đồng thế chấp tài sản cho khoản vay được Chính phủ bảo lãnh là sự thỏa thuận giữa một bên thế chấp và bên nhận thế chấp (Bộ Tài Chính). Hợp đồng được lập nhằm xác nhận sự cam kết của bên nhận thế chấp và bên thế chấp về việc thế chấp tài sản cho khoản vay Chính phủ bảo lãnh. đồng thời hợp đồng cũng chính là căn cứ pháp lý để ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc15p nguyenhoangthien92 11-01-2022 5 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu Hợp đồng thế chấp máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất" để nắm rõ những điều khoản cần được trình bày trong bản hợp đồng thế chấp nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của các bên khi tham gia kí hợp đồng.

  doc9p nguyenhoangthien92 11-01-2022 0 0   Download

 • Mời các bạn cùng xem qua "Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền đòi nợ" để tham khảo những thông tin chính cần được trình bày trong bản hợp đồng thế chấp đòi nợ nhằm đảm bảo được lợi ích của các bên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc6p nguyenhoangthien92 11-01-2022 6 0   Download

 • Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là mẫu hợp đồng được lập ra khi cá nhân, tổ chức muốn thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Hợp đồng ghi đầy đủ nội dung về số đất thế chấp, tài sản gắn liền với đất thế chấp, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của bên thế chấp và bên nhận thế chấp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc10p nguyenhoangthien92 11-01-2022 2 0   Download

 • Mẫu hợp đồng thế chấp quyền tài sản là hợp đồng mà bên thế chấp dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ và không giao tài sản cho bên nhận thế chấp, tài sản thế chấp do bên thế chấp hoặc bên thứ ba giữ. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc8p nguyenhoangthien92 11-01-2022 5 0   Download

 • Mẫu hợp đồng thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua nhà ở sẽ gợi ý cho các bạn về cách soạn thảo và trình bày hợp đồng thế chấp sao cho đúng quy chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung chi tiết của tài liệu hơn.

  doc9p nguyenhoangthien92 11-01-2022 8 0   Download

 • Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất sẽ giúp các bạn nắm bắt các điều khoản chính của bản hợp đồng để từ đó biết cách soạn thảo hợp đồng thế chấp đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc9p nguyenhoangthien92 11-01-2022 5 0   Download

 • Để nắm rõ những điều khoản cũng như cách soạn thảo hợp đồng thế chấp tài sản như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu Hợp đồng thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay" dưới đây được chúng tôi vừa sưu tầm.

  doc10p nguyenhoangthien92 11-01-2022 11 0   Download

 • Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai sẽ giúp các bạn nắm bắt các điều khoản chính của bản hợp đồng để từ đó biết cách soạn thảo hợp đồng đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p nguyenhoangthien92 11-01-2022 6 0   Download

 • Hợp đồng thế chấp căn hộ chung cư là sự thỏa thuận giữa bên thế chấp và bên nhận thế chấp về việc thống nhất dùng căn hộ nhà chung cư là tài sản để thế chấp. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc9p nguyenhoangthien92 11-01-2022 7 1   Download

 • Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản hình thành trong tương lai sẽ giúp các bạn nắm bắt các điều khoản chính của bản hợp đồng để từ đó biết cách soạn thảo hợp đồng đảm bảo được quyền và lợi ích của các bên tham gia. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc10p nguyenhoangthien92 11-01-2022 3 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hợp đồng thế chấp tài sản
p_strCode=hopdongthechaptaisan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2