intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở

Xem 1-20 trên 60 kết quả Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở
 • Đề tài nghiên cứu nhằm nghiên cứu và phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng ủy quyền như khái niệm, đặc điểm, lịch sử hình thành, vai trò của hợp đồng ủy quyền trong nền kinh tế thị trường; phân tích và đánh giá thực tiễn giao dịch nhà ở chung cư hiện nay, rút ra những nguyên nhân người tham gia giao dịch lựa chọn hình thức ủy quyền khi giao dịch nhà ở chung cư trên thị trường.... Mòi các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf84p badbuddy02 24-01-2022 18 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng ủy quyền; nghiên cứu thực tiễn giao dịch nhà ở chung cư hiện nay, rút ra những nguyên nhân người tham gia giao dịch lựa chọn hình thức ủy quyền khi giao dịch nhà ở chung cư trên thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf92p badbuddy02 24-01-2022 13 0   Download

 • Thí điểm hợp nhất cơ quan thanh tra nhà nước với cơ quan kiểm tra đảng nằm trong chủ trương chung của Đảng về hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn thuộc UBND có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở cấp tỉnh, cấp huyện với mục đích đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động.

  pdf6p vilichae2711 15-06-2021 26 0   Download

 • Tình hình mua bán người trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là mua bán người thông qua đưa người di cư trái phép từ Châu Âu, Châu Phi, Trung Đông sang Châu Âu. Theo báo cáo toàn cầu năm 2018 của UNODC về mua bán người là thứ tư được ủy quyền bởi Đại hội đồng thông qua Kế hoạch hành động toàn cầu của Liên hợp quốc năm 2010 để chống mua bán người. Luận văn nghiên cứu ứng dụng mô hình nhận thức hành vi trong hỗ trợ phụ nữ bị mua bán qua biên giới đang ở tại Ngôi nhà bình yên của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

  pdf71p capheviahe29 17-03-2021 21 2   Download

 • Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho các đối tượng có hộ khẩu trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham gia Đề án đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quy định cụ thể một số đối tượng đặc thù của địa phương được hỗ trợ vay vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.

  doc3p tommuni999 10-06-2020 11 0   Download

 • Tài liệu "Tổng hợp các mẫu hợp đồng ủy quyền" bao gồm các mẫu hợp đồng về: hợp đồng ủy quyền; hợp đồng ủy quyền (chuyển nhượng quyền sử dụng đất); hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ; hợp đồng ủy quyền bán nhà ở... Để nắm nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc39p myhang_0594 06-12-2016 393 26   Download

 • Mời các bạn cùng xem qua "Mẫu hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ" để tham khảo những thông tin chính cần được trình bày trong bản hợp đồng ủy quyền nhằm đảm bảo được lợi ích của các bên tham gia.

  doc6p myhang_0594 06-12-2016 119 3   Download

 • TaiLieu.VN xin chia sẻ đến các bạn "Những mẫu hợp đồng ủy quyền thông dụng" nhằm giúp các bạn thuận tiện trong việc tìm kiếm mẫu hợp đồng ủy quyền khi có nhu cầu sử dụng. Trong đó, có hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở; hợp đồng ủy quyền thực hiện thủ tục pháp lý; hợp đồng ủy quyền hộ kinh doanh; hợp đồng ủy quyền bàn giao và tiếp nhận bất động sản... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc32p myhang_0594 25-11-2016 281 89   Download

 • Các nội dung về thẩm quyền của Ủy ban nhân dân trong quản lý nhà ở, xây dựng được quy định rải rác trong Luật Nhà ở, Luật Xây dựng cơ bản cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành đối với hai lĩnh vực này. Tài liệu sau đây đã làm nội dung tập hợp các quy định liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của UBND các cấp trong công tác quản lý nhà ở và xây dựng, giúp trang bị những kiến thức pháp lý căn bản đến cụ thể nhất cho người dân, giúp mỗi người thêm hiểu biết và tự chủ hơn khi tham gia các quan hệ dân sự với cơ quan hành chính nhà nước.

  pdf89p lalala7 07-12-2015 98 13   Download

 • Quyết định số: 32/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp, cung cấp thông tin trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Đất đai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen1234567 23-10-2015 48 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích cơ sở lý luận về quản lý Nhà nước đối với đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước về đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện ở đồng bằng sông Hồng, nêu lên phương hướng và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai của Ủy ban nhân dân cấp huyện ở đồng bằng sông Hồng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf145p tsmttc_009 27-07-2015 255 66   Download

 •  Để tạo điều kiện cho các bạn có được những mẫu văn bản, mẫu ủy quyền khi có công việc cần, tailieu.vn sẽ cung cấp cho các bạn tài liệu về Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở, hy vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn

  doc8p huynhthuy1702 14-05-2015 1335 14   Download

 • Quyết định 2948/2013/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

  pdf2p nanghonghoang 27-03-2014 74 1   Download

 • Căn cứ vào pháp luật về kinh doanh bất động sản và nghị định số 71/2010/NĐCP của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở. Đây là bản mẫu hợp đồng ủy quyền bán ( hoặc cho cho thuê, cho thuê mua) nhà ở thương mại qua sàn giao dịch bất động sản. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p changcosao 28-02-2014 246 27   Download

 • Tài liệu tập hợp 133 mẫu hợp đồng mới nhất trong dân sự, kinh doanh, thương mại... cho các bạn tham khảo. MỤC A. CÁC MẪU HỢP ĐỒNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI 1. MẪU HỢP ĐỒNG TRAO ĐỔI NHÀ Ở 2. MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NHÀ Ở 3. MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ 4. MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ Ở

  pdf319p tieucuu 20-06-2013 257 51   Download

 • Những bất hợp lý giữa các quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong lĩnh vực đất đai Ở nước ta hiện nay mới chỉ có Uỷ ban kiểm toán nhà nước là thiết chế hiến định, còn 4 thiết chế còn lại hoặc chưa có hoặc có tồn tại nhưng thiếu tính độc lập. Chức năng của các thiết chế này cần phải được quy định trong Hiến pháp. Còn cơ cấu tổ chức, biên chế, cách thức hoạt động phải được quy định trong các luật riêng...

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 66 3   Download

 • Các nước, nghị viện là cơ quan lập pháp. Hoạt động lập pháp của nghị viện dựa trên nguyên tắc thảo luận tập thể, quyết định theo đa số. Các vấn đề được đưa ra nghị viện quyết định rất đa dạng bao trùm lên toàn bộ hoạt động của nhà nước và xã hội. Ngoài ra, nghị viện còn thực hiện chức năng giám sát hoạt động của chính phủ - công việc phức tạp đòi hỏi phải có thời gian, trình độ chuyên môn, kĩ năng và cơ cấu được tổ chức một cách hợp lí, khoa học....

  pdf6p dontetvui 23-01-2013 78 6   Download

 • QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 4 QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2010/QĐ-UBND NGÀY 29/11/2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC VÀ CƠ CHẾ PHỐI HỢP, CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ...

  pdf4p mungtetmoi 21-01-2013 47 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC PHỐI HỢP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÀ Ở ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  pdf4p oggianoel 09-01-2013 101 3   Download

 • Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Uỷ ban nhân dân (UBND) quy định: "HĐND thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND cùng cấp; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND; giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và của công dân ở địa phương" (Điều 1). "Giám sát của HĐND bao gồm: giám sát của HĐND tại kỳ họp; giám sát của Thường trực HĐND;...

  pdf6p bach_nhat 27-02-2012 127 23   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở
p_strCode=hopdonguyquyenbannhao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2