intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn Luật công chứng

Xem 1-20 trên 1015 kết quả Hướng dẫn Luật công chứng
 • Thông tư này quy định cụ thể về hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; hồ sơ chào bán chứng khoán ra nước ngoài và các trường hợp cụ thể khác Thi hành luật chứng khoán số 70/2006/QH11 và nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Bộ tài chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bàn chứng khoán

  doc12p angola 04-06-2009 315 63   Download

 • Hệ thống Bồi Thường Tai Nạn Lao Động Massachusetts được lập ra để bảo đảm là nhân công được bảo hiểm bao trả nếu họ bị thương tật trong khi làm việc hoặc nhiễm bệnh liên quan đến công việc. Theo hệ thống này, M.G.L. (Massachusetts General Laws, hay Luật Lệ Chung của Massachusetts) c. 152, § 25A đòi hỏi hãng sở phải chu cấp bảo hiểm WC (workers' compensation, hay 'bồi thường tai nạn lao động') cho mọi nhân viên của họ. Bảo hiểm này bao trả mọi chi phí điều trị y tế 'hợp lý và cần thiết' liên...

  pdf13p thuylinh 10-06-2009 155 32   Download

 • Tài liệu tham khảo và hưỡng dẫn thủ tục hành chính của tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ tư pháp. Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Công chứng. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Ngòai trụ sở cơ quan hành chính theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu. Thời hạn giải quyết:- 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu Công chứng hợp lệ. Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ...

  pdf6p chuthotaidai 29-09-2010 147 19   Download

 • Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng

  doc4p lawcao 22-09-2009 144 10   Download

 • Hướng dẫn số 212/HD-TT-DPB về việc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thù chuyên ngành nông nghiệp do Cục trồng trọt ban hành để thực hiện Quyết định số 03/2007/QĐ-BNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thù chuyên ngành nông nghiệp”

  pdf27p lawbmhc4 24-11-2009 220 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo pháp luật hoặc di chúc do người yêu cầu công chứng tự sọan thảo.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p chuthotaidai 29-09-2010 178 9   Download

 • Thông tư 57/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

  doc35p sontinh 18-08-2009 117 8   Download

 • Hướng dẫn số 1797/SXD-QLKT về nội dung, trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng do Sở Xây dựng thành phố Hà Nội ban hành

  pdf5p lawttnh20 19-11-2009 115 7   Download

 • Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận bao gồm: a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (Antuongviet cung cấp); b) Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Doanh nghiệp cung cấp); c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm...

  pdf7p phuongtran1903 31-10-2013 227 7   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn tham vấn công chúng của Hội đồng nhân dân gồm các nội dung cơ bản sau: Khái niệm, tầm quan trọng, lý do và vai trò tham vấn; các quy định pháp luật về tham vấn; quy trình tham vấn; các hình thức tham vấn; các kỹ năng cá nhân trong tham vấn; báo cáo tham vấn và xử lý thông tin thu nhận từ tham vấn phục vụ giám sát và ra quyết định của Hội đồng nhân dân và phần phụ lục với một số thông tin liên quan đến tham vấn.

  pdf92p cobetocxul9 26-08-2015 62 7   Download

 • Hướng dẫn số 5174/HD-BVHTT về việc thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa - thông tin do Bộ văn hóa thông tin ban hành

  pdf4p lawvhxh9 19-11-2009 114 6   Download

 • Căn cứ Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng như sau: CHƯƠNG I CÔNG CHỨNG VIÊN Điều...

  pdf11p abcdef_42 02-11-2011 53 6   Download

 • Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công đoàn và của người lao động Việt Nam (gọi chung là người lao động) tự nguyện lập ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam; là trường học chủ nghĩa xã hội của người lao động.

  pdf72p lalala7 07-12-2015 66 5   Download

 • Thông tư hướng dẫn việc chứng nhận giá trị tài sản bằng hiện vật thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần

  doc4p hoanglinh 19-08-2009 126 4   Download

 • Hướng dẫn số 2396/HD-XD-CCQNĐ về việc phân cấp thẩm quyền trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành để hướng dẫn theo Quyết định số 90/2004/QĐ-UB ngày 09/4/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố

  pdf4p lawbds5 06-11-2009 52 4   Download

 • Hướng dẫn số 4318/BTTTT-HD về việc công tác quy hoạch, sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  pdf8p lawvhxh2 16-11-2009 91 4   Download

 • Hướng dẫn sơ kết 344/HD-TLĐ về đánh giá 5 năm (2003-2008) thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01-2003/NQLT/TLĐ-UBATGTQG về công tác phối hợp tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động, tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

  pdf5p lawvhxh2 16-11-2009 88 4   Download

 • Hướng dẫn 731/LĐ-TBXH-BTXH về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 183/2006/QĐ-UB ngày 26/12/2006 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 104/2003/QĐ-UB ngày 27/6/2003 về quản lý người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf4p lawvhxh7 16-11-2009 61 4   Download

 • Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất của bên thứ ba do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu Công chứng. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Phòng Công chứng. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng. Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Ngòai trụ sở cơ quan hành chính theo quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu. Thời hạn giải quyết:- 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu Công chứng hợp lệ....

  pdf5p chuthotaidai 29-09-2010 81 4   Download

 • Công văn về việc hướng dẫn cụ thể một số nội dung của Chỉ thị 06/NH7-CT

  doc10p nguyetnga 19-08-2009 90 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hướng dẫn Luật công chứng
p_strCode=huongdanluatcongchung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2