intTypePromotion=3

Hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Xem 1-16 trên 16 kết quả Hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia
 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 10579:2014 đưa ra hướng dẫn thực tiễn cho người cung ứng về việc triệu hồi sản phẩm tiêu dùng và các hành động khắc phục khác sau khi sản phẩm rời khỏi nhà máy sản xuất. Các hành động khắc phục khác bao gồm, nhưng không hạn chế, việc trả lại tiền, trang bị thêm bộ phận mới, sửa chữa, thay thế, hủy bỏ và thông báo công khai.

  doc37p thangnamvoiva17 08-09-2016 21 3   Download

 • Quyết định số 1646/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;...

  doc2p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

 • Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;....

  doc2p bachma49 06-01-2018 11 0   Download

 • Quyết định số 1735/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;....

  pdf1p bachma49 06-01-2018 10 0   Download

 • Tính đến hết năm 2006, tổng số TCVN đã ban hành là hơn 8000. Tuy nhiên, trong số đó nhiều tiêu chuẩn đã huỷ bỏ hoặc được soát xét thay thế, vì vậy Hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành khoảng 6000 TCVN. Các TCVN hiện hành được phân loại theo những lĩnh vực/chủ đề của Khung phân loại TCVN (hoàn toàn phù hợp với Khung phân loại Tiêu chuẩn Quốc tế - ICS) như sau :

  pdf3p tuongvan 04-09-2009 629 169   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6971:2001 áp dụng cho nước rửa tổng hợp dùng để rửa rau, quả và đồ dùng cho ăn uống trong nhà bếp, sử dụng chất hoạt động bề mặt dễ bị phân hủy sinh học và một số phụ gia khác đang được bộ Y Tế cho phép sử dụng trong thực phẩm.

  doc8p bautroibinhyen9 18-12-2016 82 5   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6972:2001 áp dụng cho nước gội đầu tổng hợp dùng nguyên liệu là những chất hoạt động bề mặt dễ bị phân hủy sinh học và một số phụ gia khác được bộ Y Tế cho phép sử dụng trong mỹ phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc18p bautroibinhyen9 18-12-2016 41 1   Download

 • Quyết định số 1672/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf1p truongbachi 23-10-2009 43 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  pdf1p caytudang 20-04-2013 25 2   Download

 • Quyết định số 1677/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf2p truongbachi 23-10-2009 37 1   Download

 • Quyết định số 1669/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf2p truongbachi 23-10-2009 42 1   Download

 • Quyết định số 1674/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  pdf1p truongbachi 23-10-2009 32 1   Download

 • QCVN 4:2009/BKHCN. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu về an toàn và yêu cầu về quản lý đối với các thiết bị điện và điện tử được quy định trong Danh mục tại Phụ lục của Quy chuẩn kỹ thuật này. Danh mục này có thể được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ....

  pdf7p dinhlan05012 31-05-2011 195 26   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01- 41:2011/BNNPTNT VỀ YÊU CẦU XỬ LÝ VỆ SINH ĐỐI VỚI VIỆC TIÊU HỦY ĐỘNG VẬT VÀ SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT National Technical Regulation for treatment requirements on veterinary hygieneon of the disposal of animals and animal products . Lời nói đầu QCVN 01 - 41: 2011/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn, Vụ Khoa học, Công Nghệ và Môi trường trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 33 /2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. ...

  pdf7p waduroi 15-11-2012 52 6   Download

 • Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

  doc166p huynhnaocman_1971 25-03-2011 58 5   Download

 • Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp do Bộ Công thương ban hành

  pdf1p lawttnh13 13-11-2009 126 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia
p_strCode=huybotieuchuanquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản