Iện khoa học và công nghệ

Xem 1-5 trên 5 kết quả Iện khoa học và công nghệ
 • Nghị định số 27/2004/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Chính Phủ ban hành

  pdf5p manhquynh 10-10-2009 65 2   Download

 • Báo cáo trình bày kết quả tính toán chiều dày tầng hình thành và lưu giữ ổn định Gas hydrate(GHSZ) trong khu vực iển đông theo mô hình của Milkow và Sassen.

  pdf11p ruavanguom 24-09-2012 32 5   Download

 • Chúng ta đang sống trong một thời đại mới, thời đại phát triển rực rỡ của công nghệ thông tin, đặc biệt là công nghệ máy vi tính và mạng máy tính với sự bựng nổ của hàng ngàn cuộc cỏch mạng lớn nhỏ. Từ khi ra đời, máy vi tính ngày càng giữ vai trũ quan trọng trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và cuộc sống hàng ngày của c

  pdf96p trada85 22-01-2013 172 78   Download

 • iện tử đang trở thành một ngành khoa học đa nhiệm vụ. iện tử đã đáp ứng được những đòi hỏi không ngừng của các ngành, lĩnh vực khác nhau cho đến nhu cầu thiết yếu của con người trong cuộc sống hằng ngày. Một trong những ứng dụng quan trọng của ngành công nghệ điện tử là kỹ thuật điều khiển từ xa bằng RF.

  pdf50p hatuananh90 18-07-2013 554 263   Download

 • Đồ án tốt ng ghiệp KTV Khai thá và làm ch Mail Ser ác hủ rver Deamo on TRUN TÂM P NG PHÁT TRI IỂN CNTT - ĐHQG TP. HỒ C MINH T CHÍ TRU UNG TÂM ĐÀO TẠ CÔNG NGHỆ CA BÁCH KHOA M ẠO AO H Họ v tên: Vũ V Vinh và Văn Thàn nh Quỳn nh KHAI T THÁC VÀ LÀM CH HỦ CHƯƠNG TRÌNH QU UẢN LÝ TH ĐIỆN T MDEAM HƯ TỬ MON ĐỒ ÁN KÝ THUẬT V Ý VIÊN TIN H HỌC CHUY YÊN NGHÀ ÀNH : CÔNG NGHỆ M G MÁY TÍNH GIÁO VIÊN HƯỚ ỚNG DẪN: NIÊN KHOÁ...

  pdf71p japet75 18-01-2013 17 1   Download

Đồng bộ tài khoản