J2EE architecture

Xem 1-10 trên 10 kết quả J2EE architecture
 • Upon completion of this lesson, the successful participant will be able to: Understand enterprise application, know some type of architectural models, understand web service architecture, determine service-oriented architecture, understand and use some web service technologies, build a simple web service.

  ppt90p youcanletgo_04 15-01-2016 15 2   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức về lập trình. Trong bài giảng này người học có thể tìm hiểu các nội dung chính như: Deployment tool, RMI, J2EE Architecture, Web Application, UDDI,...và nhiều nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt8p youcanletgo_04 15-01-2016 44 8   Download

 • Java is a language developed by James Gosling at Sun Micro systems (Now Oracle corp). Here you can understand the basics of Java language. Learn about the different concepts in Java. More on JavaJava is a language developed by James Gosling at Sun Micro systems (Now Oracle corp). Here you can understand the basics of Java language. Learn about the different concepts in Java. More on Java

  pdf518p muaxuan102 26-02-2013 45 9   Download

 • Web services using XML standards is a new paradigm in the way B2B collaborations are modeled. It provides a conceptual and architectural foundation which can be implemented using a variety of platforms and products. Today, developers can use the Java 2 Enterprise Edition (J2EE) to build XML-based web services.

  pdf21p trasua_123 05-01-2013 80 5   Download

 • Understanding the value propositions of J2EE Getting a big picture of J2EE architecture and platform Getting high-level exposure of APIs and Technologies that constitute J2EE You don't have to understand all the details Understanding why J2EE can be used for as a platform for development and deployment of web services

  ppt47p huanltgc00061 05-05-2013 31 1   Download

 • Eclipse là phần mềm miễn phí, được các nhà phát triển sử dụng để xây dựng những ứng dụng J2EE, sử dụng Eclipse nhà phát triển có thể tích hợp với nhiều công cụ hỗ trợ khác để có được một bộ công cụ hòan chỉnh mà không cần dùng đến phần mềm riêng nào khác.Eclipse SDK bao gồm 3 phần chính : Platform, Java Development Toolkit (JDT), Plug-in Development Environment (PDE). Với JDT, Eclipse được xem như là một môi trường hỗ trợ phát triển Java mạnh mẽ.

  pdf51p kemoc5 18-06-2011 356 121   Download

 • Tham khảo sách 'the j2eetm tutorial', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf350p tailieuvip13 19-07-2012 44 18   Download

 • During the many Java™ programming language courses we teach, we have found that only a few programmers know what design patterns are when asked. About one in ten is able to name a few patterns off the top of his or her head. Of course, the concepts behind the patterns are familiar to many programmers. When we demonstrate patterns in the classroom, developers know and recognize them.

  pdf370p tailieuvip13 20-07-2012 44 9   Download

 • Objectives: understant what & why use web service, know some type of architectural models, understant web service architecture, determine service - oriented architecture, understant and use some web service technologies, build a simple web service, RMI, J2EE architecture, JMS, WS, RESTful WS, Web.

  ppt3p xaydungk23 27-10-2014 13 1   Download

 • MVC Architecture & Struts Framework in J2EE (Java) TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐỀ ÁN MÔN Xây Dựng Phần Mềm Hướng Đối Tượng Tên Đề Án : MVC Architecture & Struts Framework In Java(J2EE)

  pdf51p thiepmoi123 20-06-2013 154 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản