intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài giảng Lập trình mạng nâng cao: Giới thiệu - Nguyễn Xuân Vinh

Chia sẻ: Ngocnga Ngocnga | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

128
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình mạng nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức về lập trình. Trong bài giảng này người học có thể tìm hiểu các nội dung chính như: Deployment tool, RMI, J2EE Architecture, Web Application, UDDI,...và nhiều nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình mạng nâng cao: Giới thiệu - Nguyễn Xuân Vinh

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM GV: NGUYỄN XUÂN VINH MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG 2 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Introduction Subject: Lập trình mạng nâng cao Code: 214273 Credit: 4 15/01/16 Presenter: Nguyễn Xuân Vinh Information Technology Faculty 8 Nong Lam University 1
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Schedule GV: NGUYỄN XUÂN VINH  Credit: 4 credits  Theory: 45 hours (15 classes, 3 hours/class)  Lab: 30 hours (10 classes, 3 hours/class) MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG 2  Projects presentation: 10th class  Mid­term exam: 11th class 15/01/16 8 2
  3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Examination Rules GV: NGUYỄN XUÂN VINH Mid­term examination: Paper writing Do not allow any thing Duration: 45 minutes MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG 2 Final Examination: Paper writing Allow only one A4 handwritten paper. Do not allow any thing Duration: 120 minutes 15/01/16 8 3
  4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Study Rules GV: NGUYỄN XUÂN VINH In Class No cell­phone No food, no drink You want to talk, raise your hand MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG 2 Attention Check attention everyday Absent over 25%, ban from examination Absent in the examination: 0 points 15/01/16 8 4
  5. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Final Grade Evaluation GV: NGUYỄN XUÂN VINH  A: Attention: 10%  P: Project presentation: 20%  M: Mid­term examination: 20%  F: Final examination: 50% MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG 2  B: Bonus: proactive in class: 10% Final Grade = A x 0.1 + P x 0.2 + M x 0.2 + F x 0.5 + B 15/01/16 8 5
  6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Lessons GV: NGUYỄN XUÂN VINH 1. Introduction 1. RMI 2. Deployment tool 2. RMI Security, RMICallback 3. RMI 3. Ant, Maven 4. J2EE Architecture 4. Web Application 5. Web Application 5. UDDI MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG 2 6. UDDI 6. Web Service: JAX­WS (Axis2) 7. Web Service 7. Web Service: JAX­WS (CXF) 8. RESTful Web Service 8. Web Service: RESTful Web Service 9. Java Message Service (JMS) 9. Java Message Service (JMS) 10. Projects Presentation 10.EJB Bean:  11. Midterm exam  Stateless 12. EJB Stateless Session Bean  Stateful 15/01/16 13. EJB Stateful Session Bean  Entity 14. EJB Entity Bean 8 15. Review 6
  7. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tools GV: NGUYỄN XUÂN VINH  IDE: Notepad++, Eclipse, Netbean  Java: J2EE JDK (optional) (version 1.6.x)  Deployment Tool: Ant (any version), Maven (any version) MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG 2  Application Server: JBoss (4.2.3), Tomcat (6.x)  Database: MySQL, PostgreSQL, SQLServer  SQL Browser: Navicat, MySQL WorkBench, phpMyAdmin  Web Service: Axis2, CXF, Jersey 15/01/16 8 7
  8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM GV: NGUYỄN XUÂN VINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỎI ĐÁP MÔN: LẬP TRÌNH MẠNG 2 15/01/16 8 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2