intTypePromotion=3

Kê khai nộp thuế khi bán nhà

Xem 1-3 trên 3 kết quả Kê khai nộp thuế khi bán nhà
  • Công văn 2641/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế khi bán nhà

    pdf2p landai 14-08-2009 42 1   Download

  • Hiện nay một số doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế qua mạng gặp một số lỗi thông thường, Cục Thuế hướng dẫn cách xử lý một số trường hợp thường gặp như sau: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ LỖI THƯỜNG GẶP 1. Khi đăng nhập hiển thị màn hình bên dưới: = chọn continue to this website để đăng nhập

    pdf13p conchokon 24-09-2012 95 15   Download

  • Cuối kỳ, xác định số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp, ghi: Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331). - Hàng kỳ, tính, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi: Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. - Khi thực thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp trong đó gồm cả phần chênh...

    pdf10p bichtram862 07-05-2011 69 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kê khai nộp thuế khi bán nhà
p_strCode=kekhainopthuekhibannha

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản