intTypePromotion=1
ADSENSE

Kết cấu của Form

Xem 1-20 trên 136 kết quả Kết cấu của Form
 • Nhằm giúp các bạn nắm bắt được bố cục, nội dung và kết cấu của một bảng hỏi phục vụ quá trình nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu bảng hỏi" của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dưới đây. Hy vọng tài liệu phục vụ hữu ích cho các bạn.

  doc5p roandvinh 04-01-2016 2334 196   Download

 • Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo bài báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề "Dạy học theo chủ đề môn Vật lí - Trường THCS Long Cốc" dưới đây để nắm bắt được, nội dung kết cấu của 1 bài báo cáo. Hy vọng tài liệu sẽ phục vụ hữu ích cho các bạn.

  doc3p t82t85 23-11-2015 1056 56   Download

 • Tài liệu Một số quy định về cấu trúc và cách trình bày một tiểu luận tốt nghiệp giúp các bạn biết được hình thức cũng như nội dung của một bài tiểu luận tốt nghiệp. Từ đó, các bạn có thể trình bày một bài tiểu luận có kết cấu rõ ràng, chặt chẽ và nội dung đầy đủ hơn.

  doc20p menhoconnhieulam 16-03-2015 158 18   Download

 • "Báo cáo về việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức" trình bày chi tiết về địa điểm thực hiện dự án; tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án; tên cơ quan được thuê đo đạc, phân tích về môi trường; thời gian tiến hành đo đạc, lấy mẫu, phân tích mẫu; thiết bị, phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích mẫu được sử dụng; kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý về môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf2p vang_phanboi 31-07-2010 833 78   Download

 • Biên bản tổng kết về việc tự kiểm tra đánh giá tiêu chuẩn Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 của Trường Mầm non Sao Mai. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt được kết cấu, nội dung của một bản tổng kết. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  doc13p hodinhquocluan0179 26-12-2015 326 14   Download

 • Hướng dẫn viết khóa luận tốt nghiệp của Học Viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ giúp cho các bạn biết cách trình bày khóa luận tốt nghiệp, kết cấu nội dung của khóa luận tốt nghiệp. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf5p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 282 14   Download

 • Mời các bạn tham khảo Mẫu Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ năm học 2013 - 2014 sau đây để nắm bắt về nội dung, hình thức, yêu cầu của một phiếu đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ năm học 2013 - 2014.

  xls2p ben1102 07-03-2015 116 8   Download

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CÁU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) (1) (2) ____________ Số:............/............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..............., ngày........ tháng........năm 201...... ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Gia hạn xây dựng (…3…) Kính...

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 71 5   Download

 • Biểu mẫu Là phương tiện giao diện cơ bản giữa người dùng và Access, Thông tin trong biểu mẫu được lấy từ bảng table hoặc từ Query. Form dùng để hiển thị thông tin, chỉnh sửa dữ liệu, nhập dữ liệu…Form có rất nhiều khuôn dạng khác nhau do đó với mục đích khác nhau người thiết kế biểu mẫu khác nhau .

  ppt75p matem92 06-12-2013 97 5   Download

 • Mời các bạn tham khảo Đơn xin cấp kết quả học tập sau đây để biết cách trình bày một bản Đơn xin cấp kết quả học tập đúng yêu cầu của một văn bản hành chính. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên soạn thảo văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf1p ben1102 07-03-2015 59 4   Download

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định số 30 /2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 08 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) (1) (2) ____________ Số:............/............. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------..............., ngày........ tháng........năm 201...... ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Chấp thuận xây dựng (…3…) Kính gửi: ……………………………….(4) ...

  pdf2p banhbeonhanthit 30-07-2013 95 3   Download

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Quyết định 22/2012/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) (1) (2) -------Số: ............./............ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------............., ngày........tháng.........năm 201.... ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Gia hạn xây dựng (…3…) Kính gửi: ...........................................(4) - Căn cứ Nghị...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 48 2   Download

 • Nghị định số: 92/2015/NĐ-CP "Về an ninh hàng không" quy định về các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không; đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng; lực lượng kiểm soát an ninh hàng không; kết cấu hạ tầng, trang bị, thiết bị và phương tiện bảo đảm an ninh hàng không; kinh phí bảo đảm an ninh hàng không; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác bảo đảm an ninh hàng không.

  pdf23p nhansinhaoanh_03 22-10-2015 47 1   Download

 • Thông tư số: 50/2015/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;...

  pdf66p cuonghuyen0628 13-11-2015 73 1   Download

 • Thông tư liên tịch số: 71/2014/TTLT/BGTVT-BTC quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác; căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;...

  pdf5p codon_02 27-11-2015 61 1   Download

 • Quyết định số: 44/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf8p ngochuyen2345 23-10-2015 43 0   Download

 • Quyết định số: 335/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số điều của Quy định về trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 50/2013/QĐ UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf2p ngochuyen2345 23-10-2015 23 0   Download

 • Nghị quyết số: 21/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay, giai đoạn 2014-2015; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p ngochuyen1234567 23-10-2015 41 0   Download

 • Thông báo số: 339/TB-VPCP "Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5" thông báo các kết luận và yêu cầu của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đói với các bộ, ngành, địa phương tại cuộc họp kiểm điểm thực hiện Lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5.

  pdf3p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 29 0   Download

 • Quyết định số: 61/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, bảo trì và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;...

  pdf52p codon_02 27-11-2015 16 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kết cấu của Form
p_strCode=ketcaucuaform

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2