Khái niệm dự án

Xem 1-20 trên 1197 kết quả Khái niệm dự án
 • Dự án là một nổ lực tạm thời được thực hiện để tạo ra một sản phẩm hoặc dịch vụ duy nhất. Một chuỗi duy nhất các hoạt động liên kết nhau, có thời điểm bắt đầu và kết thúc được xác định, được thiết kế để hoàn thành một mục tiêu chung. Quản lý dự án là qui tắc lập kế hoạch, tổ chức, theo dõi và kiểm soát tất cả các lĩnh vực của một dự án trong một quá trình liên tục để hoàn thành mục tiêu của nó, cả bên trong lẫn bên ngoài....

  ppt52p tothachtuyen 23-08-2010 277 93   Download

 • Bài 1 "Dự án và các quy trình quản lý dự án" thuộc bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm dự án, ý nghĩa của dự án, công tác lập và phê duyệt dự án, lộ trình dự án, tổng quan về quản lý dự án, quy trình quản lý yêu cầu,...

  ppt30p kedaohoa 16-01-2016 59 26   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Quản lý dự án hệ thống thông tin: Chương 1 của PGS.TS. Hà Quang Thụy sau đây để nắm bắt những kiến thức về sự cần thiết phải quản lý dự án; khái niệm dự án, quản lý dự án và các khái niệm khác; quản lý dự án trong tổ chức; kế hoạch chiến lược quản lý dự án hệ thống thông tin.

  ppt28p cocacola_06 04-11-2015 16 7   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án (Tuần 1-4) trình bày tổng quan về quản lý dự án bao gồm: Khái niệm dự án, quản lý dự án, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý dự án, quy trình quản lý dự án. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf13p lalala06 02-12-2015 23 4   Download

 • Bài viết Đặc điểm của dạy học theo dự án trình bày: Khái niệm “dự án” đã đi từ lĩnh vực kinh tế, xã hội vào lĩnh vực giáo dục không chỉ với ý nghĩa là các dự án phát triển giáo dục mà còn được sử dụng như một phương pháp, hình thức dạy học hay mô hình dạy học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p lamducduy 26-04-2018 22 0   Download

 • Trong thực tế các loại hình dự án hết sức đa dạng, mỗi loại hình có những đặc điểm yêu cầu và nội dung nghiên cứu khác nhau. Trong bải giảng này chúng tôi tập trung giới thiêu phương pháp nghiên cứu lập các dư án đầu tư phát triển; đây là loai dự án khá đặc trưng có thể giúp chúng rút ra được các điểm chung về mặt phương pháp.

  pdf33p quangngoc368 29-12-2009 1727 1187   Download

 • Phân tích dự án có nội dung gồm 2 chương. Chương 1 nêu các vấn đề về đầu tư và xây dựng như khái niệm, phân loại, mục đích và mục tiêu, nội dung của quá trình đầu tư, vốn đầu tư. Chương 2 nêu các vấn đề về dự án đầu tư như khái niệm, phân loại, vấn đề quản lý dự án đầu tư. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf32p augi19 10-04-2012 418 218   Download

 • Nội dung Luận văn: "Quản lý dự án đầu tư tại tổng công ty điện lực Việt Nam" trình bày khái niệm dự án và quản lý dự án đầu tư, nội dung của quản lý dự án, mô hình tổ chức quản lý dự án, vai trò và đặc điểm của các dự án, thực trạng quy trình chuẩn bị quản lý dự án tại tổng công ty điện lực Việt Nam.

  pdf73p hild89 29-12-2011 449 173   Download

 • Mục đích. • Hiểu được các nhu cầu ngày càng tăng của nghề quản lý dự án, đặc biệt đối với các dự án CNTT. • Hiểu được các Khái niệm về: Dự án là gì, Quản lý dự án. • Các thành phần của khung làm việc (framework) quản lý dự án. • Kiến thức cần thiết cho Quản lý dự án. • Các Giai đoạn Quản lý Dự án, và • Phần mềm phục vụ quản lý dự án

  pdf11p tuan_mit 12-05-2011 224 85   Download

 • Chương 1: Tổng quan về quản lý dự án đầu tư Trong những năm gần đây khái niệm “dự án” trở nên thân quen đối với các nhà quản lý các cấp. Có rất nhiều hoạt động trong tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, được thực hiện theo hình thức dự án.

  pdf32p samsara246 27-05-2011 162 74   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo Bài thuyết trình: Quản lý dự án đầu tư dưới đây trình bày về khái niệm dự án đầu tư, các giai đoạn của dự án, phân loại dự án, các chỉ tiêu đánh giá dự án. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt42p nguyenvannhan_92 30-09-2014 235 70   Download

 • Khaí niêṃ dự ań đâù tư Trên phương diêṇ quan̉ lý. Trên phương diêṇ phat́ triên̉. Xet́ vê ̀ măṭ hiǹ h thưć : Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết, có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được những kết quả và thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai.

  ppt17p ocsen_2015 23-06-2013 176 50   Download

 • Bài giảng Phân tích và lập dự án đầu tư: Chương 1 Dự án đầu tư: một số khái niệm và thuật ngữ trình bày về khái niệm dự án đầu tư, đặc điểm của dự án đầu tư, thành phần của dự án đầu tư, phân biệt đầu tư gián tiếp và đầu tư trực tiếp.

  pdf38p thick_12 11-07-2014 128 39   Download

 • Quản lý dự án là gì? Khái niệm: dự án là một tập hợp các hoạt động nhằm đạt được những mục tiêu cụ thể, trong 1 khoảng thời gian nhất định với những tiêu chí về tài chính và tài nguyên đã được xác định trước. Những nhân tố ảnh hưởng đến dự án: Những nhân tố ảnh hưởng chính đến dự án: + Nhà tài trợ: Chịu trách nhiệm cuối cùng đến sự thành công của dự án.

  doc9p vienduong14 11-01-2013 156 26   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án của ThS. Hoàng Thanh Hùng giúp các bạn nắm được các lý thuyết quản trị áp dụng trong quản lý dự án, hiểu biết các khái niệm dự án, phân loại dự án, quản lý dự án và các quy định pháp lý đối với nguồn viện trợ nước ngoài, các kỹ năng quản lý một dự án phát triển hiệu quả.

  pdf10p duongxuan92 14-04-2014 66 23   Download

 • Dưới đây là bài giảng Quản lý dự án chương 1: Dự án và quản lý dự án trình bày về khái niệm dự án, các giai đoạn của dự án, phân loại dự án, quản lý dự án, các chức năng của quản lý dự án. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt9p phuongpham357 24-07-2014 170 18   Download

 • 1. Khái niệm và đặc điểm của một dự án dịch vụ 1.1. Khái niệm - Dự án: là một loạt các công việc liên quan trực tiếp đến một số kết quả chủ yếu và đòi hỏi một giai đoạn thời gian để chuẩn bị - Quản trị dự án: các hoạt động quản lý bao gồm hoạch định, chỉ đạo và kiểm soát nguồn lực (con người, thiết bị và tài nguyên) để hoàn thành dự án đúng thời gian và kết quả mong đợi trong điều kiện hạn chế về chi phí thực hiện. ...

  ppt36p home_12 12-08-2013 63 12   Download

 • Chương 1 Tổng quan về quản lý dự án thuộc bài giảng quản lý dự án, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm dự án, quản lý dự án, các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý dự án, quy trình quản lý dự án.

  pdf27p holoesinin 13-06-2014 49 12   Download

 • Bài giảng cung cấp cho ngươi học những nội dung: Khái niệm dự án đầu tư xây dựng, nội dung chính của dự án đầu tư, ví dụ minh họa 1 dự án bất động sản, kinh nghiệm khi lập dự án đầu tư - bất động sản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf111p tangtuy14 03-06-2016 26 12   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án IT - Chương 1: Giới thiệu về dự án và quản lý dự án nhằm cung cấp một khái niệm tổng quát về dự án, quản lý dự án, dự án trong bối cảnh doanh nghiệp, khái niệm chu kỳ phát triển hệ thống (Systems Development Life Cycle – SDLC).

  pdf38p tiphudianxin12 02-04-2015 35 11   Download

Đồng bộ tài khoản