intTypePromotion=1
ADSENSE

Khai phá dữ liệu Web

Xem 1-20 trên 51 kết quả Khai phá dữ liệu Web
 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là việc dự báo kết quả bóng đá cũng sẽ giúp cho người tham gia dự đoán có được những ý kiến gợi ý nhất định, tránh được những sai lầm không đáng có. Trang web dự báo kết quả bóng đá được xây dựng dựa trên hệ tư vấn. Luận văn tiến hành trình bày và phân tích dựa trên thuật toán lọc sử dụng độ đo tương tự để tính toán đưa ra khuyến nghị. Sau đó dựa trên kết quả phân tích để so sánh và đánh giá khả năng dự báo.

  pdf62p tomjerry001 18-10-2021 19 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu các thuật toán trích rút thông tin từ trang web. Xây dựng ứng dụng đọc tin nhanh trên thiết bị di động đáp ứng nhu cầu cập nhật tin tức nhanh chóng hiệu quả. Để đạt được mục đích trên, nhiệm vụ chính của đề tài là: Tìm hiểu các nội dung lý thuyết liên về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, khai phá dữ liệu web. Trích rút thông tin từ trang web để xây dựng ứng dụng. Biểu diễn kết quả trích rút thông tin từ trang web.

  pdf26p tabicani 24-09-2021 23 1   Download

 • Hiện nay, internet đang phát triển một cách nhanh chóng và được sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại toàn cầu. Hoạt động marketing cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Trong giới hạn bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu việc ứng dụng dữ liệu web được khai phá vào hoạt động phân phối trên internet nhằm tối ưu hóa hoạt động này.

  pdf5p vivelvet2711 17-09-2021 22 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là triển khai một hệ thống vận tải hàng hoá – được kì vọng sẽ dẫn đầu, tạo ra bước đi đột phá về khái niệm vận tải hàng hoá ở Việt Nam, phục vụ niềm tin của khách hàng cả nước.

  pdf29p toan5ks1 04-08-2021 38 3   Download

 • Bài viết này nghiên cứu đề xuất mô hình kiến trúc hệ thống cùng với các giải pháp hỗ trợ đánh giá và khuyến nghị dịch vụ du lịch dựa trên phương pháp khai thác ý kiến. Nghiên cứu này tiếp cận theo phương pháp khai phá dữ liệu theo chuẩn công nghiệp (CRISP-DM). Dữ liệu thực nghiệm nghiên cứu là những bình luận của du khách về các khách sạn tại các tỉnh và thành phố lớn tại Việt Nam, được thu thập tự động trên trang web Agoda. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p tunelove 12-06-2021 16 0   Download

 • Luận án này tập trung vào việc đề xuất mô hình dự đoán khai phá dữ liệu cho dự đoán truy cập Web để nâng cao hiệu quả về độ chính xác và thời gian xử lý cho khai phá dữ liệu mang tính chất tuần tự (còn gọi là dữ liệu phụ thuộc thời gian). Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận án này.

  pdf156p petsematary 05-06-2021 14 1   Download

 • Luận án này tập trung vào việc đề xuất mô hình dự đoán khai phá dữ liệu cho dự đoán truy cập Web để nâng cao hiệu quả về độ chính xác và thời gian xử lý cho khai phá dữ liệu mang tính chất tuần tự (còn gọi là dữ liệu phụ thuộc thời gian). Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung luận án này. Mời các bạn tham khảo!

  pdf43p petsematary 05-06-2021 5 1   Download

 • Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh (DSBA - Data Science & Business Analytics) là ngành học liên ngành, kết hợp Toán - Thống kê, Kinh tế - Kinh doanh và Công nghệ thông tin, nhằm trang bị cho người học năng lực tổ chức, khai thác và phát triển các hệ thống dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định trong các doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết về chương trình môn học.

  pdf9p lovebychance01 25-04-2021 38 1   Download

 • Khai phá đồ thị là một nhiệm vụ quan trọng của khai phá dữ liệu đồ thị và nó có rất nhiều ứng dụng trong thực tiễn, ví dụ như: phân tích liên kết web, phân tích mạng xã hội, phát hiện gian lận, phát hiện ngoại lệ, phân tích phân tử hóa học,... Bài viết đề xuất một thuật toán song song để khắc phục điểm yếu này. Hiệu suất và khả năng mở rộng của thuật toán đề xuất được minh họa thông qua các thực nghiệm trên hai bộ dữ liệu cụ thể.

  pdf10p viv2711 27-10-2020 52 2   Download

 • Nội dung chính của đồ án tốt nghiệp gồm 3 chương: Chương 1 - Trình bày các kiến thức cơ bản về khám phá tri thức, khai phá dữ liệu, một số vấn đề về biểu diễn và xử lý dữ liệu văn bản áp dụng trong khai phá dữ liệu. Chương 2 - Giới thiệu một số thuật toán phân cụm dữ liệu phổ biến và thường được sử dụng trong lĩnh vực khai phá dữ liệu Web. Chương 3 - Trình bày khai phá nội dung Web và tiếp cận theo hướng sử dụng các kỹ thuật phân cụm dữ liệu để giải quyết bài toán khai phá dữ liệu Web.

  pdf69p thithizone5 12-08-2019 129 11   Download

 • Bài viết trình bày việc nghiên cứu khái quát một số kỹ thuật khai phá và logic mờ nhằm khai phá theo sử dụng Website dựa trên phân tích tập tin nhật ký - ghi lại hoạt động của người dùng khi tương tác với Website.

  pdf14p viengland2711 23-07-2019 62 2   Download

 • Bài viết này trình bày tổng quan về khai phá dữ liệu Web, các hướng tiếp cận phân cụm tài liệu Web. Qua đó, bài viết giới thiệu mô hình tiếp cận phân cụm tài liệu Web bằng kỹ thuật phân cụm dữ liệu mờ và trình bày cụ thể quá trình tìm kiếm và phân cụm tài liệu Web bằng kỹ thuật phân cụm dữ liệu mờ với thuật toán Fuzzy C-Means.

  pdf14p viuzumaki2711 09-05-2019 65 2   Download

 • Nội dung của luận văn bao gồm những nội dung sau: Chương 1. Hệ tư vấn và bài toán tư vấn, chương 2. Khai phá dữ liệu vết duyệt web của người dùng cho hệ tư vấn, chương 3. Mô hình hệ tư vấn nội dung trên website dựa trên vết duyệt web, chương 4. Thực nghiệm và đánh giá và phần kết luận tổng kết nội dung chính của luận văn, các vấn đề còn tồn tại và định hướng phát triển của hệ thống.

  pdf49p hanh_tv26 03-04-2019 68 4   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm xây dựng một mô hình hệ tư vấn tự động trên các website tạp chí Tiếng Việt, nhằm mục đích gợi ý những nội dung liên quan tới sở thích của từng cá nhân người dùng, dựa trên lịch sử duyệt web của họ trên website đó (vết duyệt web). Mời các bạn cùng tham khảo Luận văn.

  pdf25p hanh_tv26 03-04-2019 24 0   Download

 • Internet ra đời đáp ứng việc trao đổi thông tin ngày càng cao của con người, thông tin không còn dừng lại ở các thông điệp đơn giản mà phải được trích xuất từ ngữ nghĩa của nó. Việc chuyển đổi các mô hình dữ liệu để sử dụng trên môi trường Internet ngày càng được quan tâm, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại điện tử và khai phá dữ liệu. Bài báo này trình bày một phương pháp chuyển đổi dữ liệu XML, một ngôn ngữ thường được sử dụng trong các ứng dụng web, sang dữ liệu quan hệ và ngược lại bằng công cụ HDM (Hypergraph Data Model).

  pdf13p thiendiadaodien_9 04-03-2019 49 1   Download

 • Bài giảng Khai phá Web: Giới thiệu môn học do TS. Nguyễn Kiêm Hiếu biên soạn giúp các bạn nắm được những thông tin tổng quan của môn học như mục tiêu, thời gian giảng dạy, những nội dung chính,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p dien_vi10 02-10-2018 79 1   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 2 phần và 3 chương. Trong đó, chương 1 trình bày về tổng quan khai phá dữ liệu Web; chương 2 trình bày về một số phương pháp phân cụm dữ liệu; chương 3 trình bày về xây dựng phương pháp tìm kiếm và kết quả thực nghiệm.

  pdf26p hpnguyen1 19-01-2018 101 15   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu về web ngữ nghĩa và khai phá dữ liệu, tìm hiểu về các hệ thống hiện tại h trợ tìm kiếm và tra cứu các công trình nghiên cứu khoa học. Từ đó đề xuất một hệ thống mới đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm, tra cứu, thống kê các CTNCKH. Hướng đến xây dựng một ontology đầy đủ về CTNCKH, từ đó xây dựng hoàn ch nh hệ thống mới ưu việt hơn các hệ thống hiện tại.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 77 5   Download

 • Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Ứng dụng web ngữ nghĩa và khai phá dữ liệu xây dựng hệ thống tra cứu, thống kê các công trình nghiên cứu khoa học được nghiên cứu nhằm tìm hiểu về web ngữ nghĩa và khai phá dữ liệu, tìm hiểu về các hệ thống hiện tại hỗ trợ tìm kiếm và tra cứu các công trình nghiên cứu khoa học. Từ đó đề xuất một hệ thống mới đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm, tra cứu, thống kê các CTNCKH. Hướng đến xây dựng một ontology đầy đủ về CTNCKH, từ đó xây dựng hoàn chỉnh hệ thống mới ưu việt hơn các hệ thống hiện tại.

  pdf26p hacgiay01 17-11-2016 140 12   Download

 • Bài giảng khai phá dữ liệu web: Giới thiệu môn học sẽ giới thiệu tới các bạn về vấn đề khai phá Text và khai phá Web: khái niệm, đặc trưng và phân loại; một số kiến thức Toán học cho khai phá dữ liệu web: Toán học Internet, Mô hình đồ thị, Học máy xác suất Bayes; khai phá sử dụng web: Phân tích mẫu truy nhập Web, Phân tích xu hướng cá nhân;...

  ppt13p codon_02 19-11-2015 92 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khai phá dữ liệu Web
p_strCode=khaiphadulieuweb

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2