intTypePromotion=1
ADSENSE

Khảo sát giếng

Xem 1-20 trên 47 kết quả Khảo sát giếng
 • Bài viết Nghiên cứu, khảo sát vành xuyến giếng khoan và áp suất giữa các cột ống chống trình bày quá trình hình thành vành xuyến giếng khoan, vành đá xi măng của các giếng khoan dầu khí, bản chất của hiện tượng áp suất giữa các cột ống chống, một số phương pháp và kết quả nghiên cứu khảo sát vành đá xi măng đã thực hiện được ở liên doanh Việt Nga.

  pdf5p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 30 5   Download

 • Tài liệu được biên soạn chung cho cả ba ngành Cầu đường, Xây dựng và Thủy lợi, ebook này gồm các chương: Mở đầu, chương 1 khảo sát địa chất công trình khu vực xây dựng, chương 2 móng nông, chương 3 móng cọc, chương 4 móng cọc đường kính tiết diện lớn, chương 5 móng giếng chìm, chương 6 xây dựng trên nền đất yếu.

  pdf269p 123968574 22-06-2012 995 479   Download

 • Địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK) là một lĩnh vực của địa vật lý ứng dụng bao gồm việc sử dụng nhiều ph−ơng pháp vật lý hiện đại nghiên cứu vật chất để khảo sát lát cắt địa chất ở thành giếng khoan nhằm phát hiện và đánh giá các khoáng sản có ích, thu thập các thông tin về vận hành khai thác mỏ và về trạng thái kỹ thuật của giếng khoan. Việc ứng dụng các ph−ơng vật lý để nghiên cứu lát cắt địa chất giếng khoan qua các thời kỳ và từng đối t−ợng khác nhau...

  pdf25p northernlight 18-07-2011 435 131   Download

 • Địa vật lý giếng khoan (ĐVLGK) là một lĩnh vực của địa vật lý ứng dụng bao gồm việc sử dụng nhiều phương pháp vật lý hiện đại nghiên cứu vật chất để khảo sát lát cắt địa chất ở thành giếng khoan nhằm phát hiện và đánh giá các khoáng sản có ích, thu thập các thông tin về vận hành khai thác mỏ và về trạng thái kỹ thuật của giếng khoan.

  pdf255p 986753421 05-06-2012 247 124   Download

 • Ch-ơng 2 Nguyên lý chung trong địa vật lý giếng khoan 2.1. Các ph-ơng pháp khảo sát 2.1.1. Hệ thiết bị đo (hệ quan sát) Cũng nh- các hệ đo ghi của các ph-ơng pháp địa vật lý trên mặt, mỗi ph-ơng pháp địa vật lý trong giếng khoan đ-ợc thực hiện nhờ một hệ thống thiết bị đo ghi. Hệ đo ghi này có hai phần chính là máy giếng và trạm. Hai phần này làm việc đồng bộ với nhau nhờ có cáp nối giữa chúng. Máy giếng, hay còn gọi là Zond (tool) là phần máy thả vào...

  pdf13p northernlight 18-07-2011 226 89   Download

 • Những phương pháp địa giếng khoan ngày nay tạo ra những cơ hội mới để điều tra những vỉa thâm nhập bằng các lỗ khoan. Từ cấu trúc lỗ khoan và hình dung 3 chiều để tăng độ rõ nét hình ảnh, sự thu nhận áp suất cao áp, nhiệt độ- cao, những sự khảo sát địa chấn lỗ khoan giảm bớt nguy cơ rủi ro cho người điều hành. và giúp cho việc phục hồi lại các thôngng tin

  doc19p ducohettien 12-12-2012 242 63   Download

 • Ô nhiễm Asen (thạch tín) trong nước uống bắt nguồn từ nước ngầm được phát hiện tại nhiều khu vực trên thế giới, nhất là tại các nước có mật độ dân cư cao như Ấn độ, Băng la đet, Trung quốc và Việt nam. Để nhằm mục tiêu giảm thiểu nhiễm độc Asen cho cộng đồng dân cư thì một trong những bước quan trọng nhất là xác định sự ô nhiễm tại từng giếng càng sớm càng tốt.

  pdf24p phalinh6 09-07-2011 91 24   Download

 • Ứng dụng công nghệ coiled tubing trong đo log, bắn mở vỉa, xử lý axit và cứu sự cố. 11. Khảo sát ... nghệ khai thác dầu khí bao gồm kỹ thuật hoàn thiện giếng khai thác, công nghệ và kỹ ...... Khaùi nieäm. ❖ Gieáng đa nhaùnh (multilateral well) goàm moät thaân ... gieáng veà sau: laøm saïch, kích thích, kieåm soaùt caùt…

  pdf24p nobita_12 14-11-2013 104 16   Download

 • Bài viết Tính toán hạ thấp mực nước ngầm của hố móng bằng hệ thống giếng phân tích và đưa ra những nhận định về các nguyên nhân ở trong cả ba khâu khảo sát, thiết kế, thi công có thể làm cho giải pháp tiêu nước hố móng bằng bơm hút từ hệ thống giếng không thành công.

  pdf5p maiyeumaiyeu19 07-11-2016 220 12   Download

 • Luận án có nội dung nghiên cứu về các vấn đề: tính công suất hấp thụ trong hai loại giếng lượng tử nói trên dưới tác dụng của điện trường và dưới tác dụng của cả điện trường và từ trường trong hai trường hợp phonon không giam giữ và phonon giam giữ. Khảo sát sự phụ thuộc của độ rộng vạch phổ của đỉnh ODEPR, ODMPR, CR vào nhiệt độ và các thông số của giếng khi tính đến sự không giam giữ và giam giữ phonon. So sánh kết quả vừa thu được về độ rộng vạch phổ của các đỉnh nêu trên trong hai trường hợp phonon không giam giữ và phonon giam giữ để đánh giá ảnh hưởng của sự giam giữ phonon.

  pdf199p dtphuongg 10-09-2018 27 4   Download

 • Bằng phương pháp thử nghiệm chai kín và thử nghiệm trong bầu khí quyển nitơ, các tác giả đã bước đầu lựa chọn được hai hệ gel là cấu trúc của hỗn hợp phối trộn hai dạng polyme gốc acrylamit khác nhau và hệ chất tạo nối HMTA/PhAc có thời gian tạo gel và độ bền nhiệt phù hợp để ứng dụng phân cách nước trong tần móng mỏ Bạch Hổ. Phương pháp thống kê quy hoạch hóa thực nghiệm được sử dụng đã rất hữu ích để thử nghiệm và tối ưu hóa quá trình tạo gel.

  pdf9p uocvong02 24-09-2015 41 2   Download

 • Bài viết Nghiên cứu lựa chọn thiết bị thuộc hệ thống kiểm soát miệng giếng theo công nghệ mới trong thiết kế giàn khoan tự nâng 90 mét nước tập trung làm rõ việc điều tra khảo sát, giải pháp lựa chọn, các bước tính, chọn khi thiết kế.

  pdf5p maiyeumaiyeu25 23-12-2016 104 2   Download

 • Chúng tôi khảo sát độ linh động của khí điện tử giả hai chiều trong giếng lượng tử AlP có độ suy biến valley g 1   ứng với bề rộng L < Lc = 45.7Å và độ suy biến valley g 2   ứng với bề rộng L > Lc = 45.7Å. Với nhiệt độ thấp, chúng tôi tính độ linh động như một hàm theo mật độ điện tử cho tán xạ bề mặt nhám và tạp chất với hiệu chỉnh trường cục bộ Hubbard. Chúng tôi khảo sát điện trở theo nhiệt độ hữu hạn và từ trường song song. Chúng tôi cũng tính hệ số Seebeck cho từng cơ chế tán xạ và cơ chế tổng theo mật độ điện tử, bề rộng giếng lượng tử.

  pdf8p hulk1234 01-06-2018 42 2   Download

 • Bài viết này trình bày về các kết quả khảo sát chọn lọc và tối ưu qui trình thử hoạt tính PDGF in vitro. Kết quả khảo sát cho thấy, qui trình thử nghiệm không thông qua phương thức đồng hoá tế bào, môi trường thử nghiệm không chứa FBS, mật độ tế bào đầu vào là 5×103 tế bào/giếng và thời gian tiến hành thử nghiệm là 36h, có độ ổn định (%CV

  doc8p jangni2 19-04-2018 25 0   Download

 • Hiệu ứng cộng hưởng từ - phonon và sự dò tìm cộng hưởng từ - phonon bằng quang học trong giếng lượng tử thế hyperbol được khảo sát bằng cách sử dụng phương pháp toán tử chiếu cô lập. Sự phụ thuộc công suất hấp thụ vào năng lượng photon được tính số và vẽ đồ thị.

  pdf7p sieunhansoibac7 26-04-2018 25 0   Download

 • Hiện tượng cộng hưởng từ - phonon trong giếng lượng tử đặt trong từ trường xiên được khảo sát bằng cách sử dụng phương pháp chiếu toán tử độc lập trạng thái. Sự phụ thuộc công suất hấp thụ vào năng lượng photon được tính số và vẽ đồ thị. Từ đồ thị của công suất hấp thụ như là hàm của năng lượng photon, chúng tôi đã thu được độ rộng vạch phổ của đỉnh cộng hưởng bằng phương pháp Profile.

  pdf9p sieunhansoibac7 26-04-2018 20 0   Download

 • Bài viết trình bày lý thuyết nghiên cứu về thừa số dạng chắn hai chiều trong các mô hình giếng lượng tử pha tạp điều biến một phía và hai phía. Bằng việc xây dựng các công thức toán học phù hợp, giúp cho việc mô tả ảnh hưởng của pha tạp điều biến trong giếng lượng tử được dễ dàng hơn, tác giả đã đưa ra công thức tính toán chính xác cho thừa số dạng chắn hai chiều.

  pdf7p danhvi95 05-12-2018 16 0   Download

 • Việc điều tra ô nhiễm trong giếng nước của các hộ gia đình sống trong ngành khu vực Phú Hội, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng đã được thực hiện trong thời gian năm 2012-2013. Kết quả phân tích cho thấy nồng độ As, Cd, Pb, Cu, Zn, Fe, Mn trong mẫu của 15 giếng nước thấp hơn so với khuyến nghị của QCVN 08: 2008; tuy nhiên, nội dung của COD, BOD, Coliform, E.Coli trong các mẫu này là khá cao, cao hơn so với khuyến nghị QCVN 08: 2008.

  pdf6p meolep3 18-12-2018 11 0   Download

 • Bài viết đánh giá hiệu quả của một hệ thống GGA cụ thể tại K160÷161 đê Tả Hồng trên cơ sở các số liệu quan trắc thực nghiệm, từ đó đúc rút kinh nghiệm cho công tác khảo sát, thiết kế, thi công và vận hành nhằm tối ưu hóa khả năng hoạt động cho hệ thống GGA có vai trò quan trọng đảm bảo an toàn cho hệ thống đê.

  pdf5p vivinci2711 20-08-2019 9 0   Download

 • Quy trình hoàn thiện giếng Hoàn thiện giếng khai thác Giếng đa nhánh Công nghệ bắn mở vỉa Khảo sát độ nhạy của Các thông số bắn mở vỉa nhờ phương pháp phân tích điểm nút Gọi dòng sản phẩm Ứng dụng công nghệ coiled tubing trong đo log, bắn mở vỉa, xử lý axit và cứu sự cố Khảo sát giếng Tối ưu hoá thử vỉa Công nghệ duy trì áp suất vỉa Mô hình dịch chuyển chất lưu trong vi lỗ rỗng Các biện pháp xử lý nước bơm ép ở mỏ...

  pdf0p namson94 18-07-2012 513 162   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Khảo sát giếng
p_strCode=khaosatgieng

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2