intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm toán tài chính

Xem 1-20 trên 10773 kết quả Kiểm toán tài chính
 • Theo chuẩn mục kiểm toán số 200 (USA 200 - Mục tiêu và nguyên tắc chi phối kiểm toán tài chính) : Kiểm toán là việc thu nhập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán của các kiểm toán viên để nhằm xác định tính trung thực và hợp lí trên các khía cạnh trọng yếu của BCTC.

  ppt14p thuyranhpk 06-10-2010 535 228   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về lĩnh vực kiểm toán tài chính, cuốn giáo trình Kiểm toán tài chính tập trung làm rõ các nội dung: Đặc điểm, quy trình kiểm toán tài chính và kỹ thuật kiểm toán các khoản mục chủ yếu trên báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây với nội dung 4 chương đầu tài liệu.

  pdf57p lalala02 13-11-2015 196 70   Download

 • Phần 2 giáo trình Kiểm toán tài chính gồm nội dung chương 5 đến chương 7. Nội dung phần này trình bày về kiểm toán doanh thu, thu nhập; kiểm toán chi phí; kiểm toán tài sản cố định. Cùng với phần lý luận ở mỗi chương đều có phần bài tập và câu hỏi do chính tác giả của chương biên soạn.

  pdf39p lalala02 13-11-2015 160 59   Download

 • Đến với "Bài giảng Chương 1: Các đặc trưng cơ bản của kiểm toán tài chính" các bạn sẽ được tìm hiểu một số thông tin cơ bản về: Khái niệm kiểm toán tài chính; đối tượng, khách thể và chủ thể kiểm toán TC; phương pháp kiểm toán tài chính; quy trình kiểm toán tài chính;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin vấn đề.

  ppt31p ngochuyen1234567 30-10-2015 143 12   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán tài chính - Bài 2: Đánh giá kiểm soát nội bộ" cung cấp đến người học các kiến thức về bản chất, nội dung kiểm soát nội bộ, quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ của khách thể kiểm toán do kiểm toán độc lập thực hiện.

  pdf20p kethamoi10 27-01-2021 12 5   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán tài chính – Bài 3: Quy trình kiểm toán" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức về các giai đoạn của quy trình kiểm toán, bao gồm lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán.

  pdf45p nguathienthan9 11-12-2020 14 3   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán tài chính - Bài 5: Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán" thông qua bài học này các bạn sẽ nắm được đặc điểm chu trình mua hàng và thanh toán với kiểm toán tài chính; thực hiện thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình mua hàng và thanh toán; thực hiện thử nghiệm cơ bản đối với chu trình mua hàng và thanh toán.

  pdf12p kethamoi10 27-01-2021 16 2   Download

 • Đối tượng thường xuyên và chủ yếu của kiểm toán tài chính là các báo cáo tài chính. Chính vì thế kiểm toán tài chính còn được gọi là kiểm toán báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200, điểm 04 đã định nghĩa báo cáo tài chính như sau: “Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận) phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của đơn vị”.

  doc28p lanwangji 14-02-2020 19 2   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán tài chính - Bài 4: Kiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền" tìm hiểu đặc điểm chu trình bán hàng và thu tiền ảnh hưởng tới kiểm toán; thử nghiệm kiểm soát trong chu trình bán hàng và thu tiền; thử nghiệm cơ bản trong chu trình bán hàng và thu tiền.

  pdf16p kethamoi10 27-01-2021 10 1   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán tài chính - Bài 1: Đối tượng, mục tiêu và phương pháp kiểm toán tài chính" trình bày đối tượng kiểm toán tài chính; mục tiêu của kiểm toán tài chính; phương pháp của kiểm toán tài chính; các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán tài chính.

  pdf18p cothumenhmong10 19-03-2021 7 1   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán tài chính - Bài 1: Đối tượng, mục tiêu và phương pháp kiểm toán tài chính" thông tin đến người học các kiến thức về đối tượng của kiểm toán tài chính; mục tiêu của kiểm toán tài chính; phương pháp áp dụng trong kiểm toán tài chính; các kĩ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán.

  pdf42p kethamoi10 27-01-2021 8 0   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán tài chính - Bài 2: Đánh giá kiểm soát nội bộ" gồm 3 nội dung đó là bản chất của kiểm soát nội bộ; các yếu tố cấu thành của kiểm soát nội bộ; quy trình đánh giá kiểm soát nội bộ.

  pdf30p kethamoi10 27-01-2021 10 0   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán tài chính - Bài 3: Quy trình kiểm toán tài chính" cung cấp đến các bạn sinh viên kiến thức để lập kế hoạch kiểm toán tài chính; thực hiện kế hoạch kiểm toán tài chính; kết thúc kiểm toán tài chính

  pdf64p kethamoi10 27-01-2021 11 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Kiểm toán tài chính - Bài 4: Kiểm toán chu trình bán hàng – thu tiền" để nắm đặc điểm chu trình bán hàng và thu tiền ảnh hưởng tới kiểm toán; thử nghiệm kiểm soát trong chu trình bán hàng và thu tiền; thử nghiệm cơ bản trong chu trình bán hàng và thu tiền.

  pdf48p kethamoi10 27-01-2021 8 0   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán tài chính - Bài 5: Kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán" được biên soạn nhằm thông tin đến các bạn sinh viên đặc điểm của chu trình mua hàng và thanh toán với vấn đề kiểm toán; thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình mua hàng và thanh toán; thử nghiệm cơ bản đối với chu trình mua hàng và thanh toán.

  pdf37p kethamoi10 27-01-2021 10 0   Download

 • "Bài giảng Kiểm toán - Bài 1: Tổng quan về kiểm toán tài chính" thông qua bài học này các bạn sẽ nắm được bản chất và đặc trưng của kiểm toán tài chính; phương pháp của kiểm toán tài chính; cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán.

  pdf16p cothumenhmong10 19-03-2021 6 0   Download

 • Kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt động đầu tư Kiểm toán hoạt động ( hay Kiểm toán hiệu quả đồng tiền). 1. Các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với Kiểm toán nhà nước Kiểm toán tuân thủ là hình thức kiểm toán chủ yếu tập trung vào các giao dịch tài chính của một tổ chức nhằm đảm bảo các giao dịch này được ghi chép đúng, công quĩ được sử dụng và hạch toán một cách đúng đắn và các nghĩa vụ về mặt nghĩa vụ pháp lý được đáp ứng. Các biện pháp kiểm...

  pdf3p muaythai6 25-08-2011 196 54   Download

 • So sánh sự giống và khác nhau giữa kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán tài chính trong mối quan hệ với nghiệp vụ tài chính? Trả lời Nghiệp vụ tài chính hay hiệu năng, hiệu quả quản lý là một lĩnh vực có phạm vi rất rộng, trong đó kiểm toán tài chính và kiểm toán nghiệp vụ là những nhân tố quan trọng để đánh giá tính hiệu quả, hiệu năng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị được kiểm toán....

  doc12p nqt268 20-03-2010 1660 832   Download

 • Câu 1: So sánh sự giống và khác nhau giữa kiểm toán nghiệp vụ và kiểm toán tài chính trong mối quan hệ với nghiệp vụ tài chính? Trả lời Nghiệp vụ tài chính hay hiệu năng, hiệu quả quản lý là một lĩnh vực có phạm vi rất rộng, trong đó kiểm toán tài chính và kiểm toán nghiệp vụ là những nhân tố quan trọng để đánh giá tính hiệu quả, hiệu năng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị được kiểm toán....

  pdf0p nuocmatroi46 14-11-2011 639 263   Download

 • Cơ sở lý luận về kiểm toán chu trình mua vào và thanh toán trong kiểm toán BCTC Khái quát chung về chu trình mua vào và thanh toán Kiểm toán tài chính Khái niệm kiểm toán BCTC: Theo chuẩn mực kiểm toán số 200: Kiểm toán tài chính là việc thu nhập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán của các KTV ...

  doc100p 105103061137 09-03-2013 372 143   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1048 lượt tải
320 tài liệu
1017 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword= Kiểm toán tài chính
p_strCode=kiemtoantaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2