intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm tra hàm lượng các enzyme

Xem 1-3 trên 3 kết quả Kiểm tra hàm lượng các enzyme
  • Hầu như mọi phản ứng hoá học trong cơ thể sống đều cần phải có vai trò xúc tác của enzyme - chất xúc tác sinh học. Chính vì vậy, các nghiên cứu về enzyme đã thu hút sự quan tâm của các cán bộ hoá sinh học, sinh học thực nghiệm và nhiều nhà nghiên cứu ở các lĩnh vực liên quan khác. Các nghiên cứu nhằm theo hướng tách, tinh sạch enzyme, tạo các chế phẩm có độ sạch khác nhau, nghiên cứu cấu trúc, mối liên quan giữa cấu trúc và hoạt tính sinh học của enzyme, khả năng ứng dụng enzyme trong thực tế....

    doc17p hungthucpham1k50 06-05-2013 76 24   Download

  • Khảo sát hàm lượng các enzyme thành phần trong mủ trái đu đủ tươi qua các giai đoạn sinh trưởng của trái bằng sắc kí trao đổi ion CM-Cellulose cho thấy chymopapain luôn chiếm tỉ lệ cao nhất về hàm lượng và hoạt tính tổng cộng. Kết quả tương tự với mủ đông khô. Tinh sạch chymopapain từ mủ đông khô qua giai đoạn phân đoạn muối tích sunphat amon cho thấy chymopapain còn lẫn peptidase, tiếp tục tinh sạch qua giai đoạn sắc kí trao đổi ion CM-Cellulose và kiểm tra qua điện di SDS-PAGE cho thấy sơ bộ...

    pdf5p phalinh19 19-08-2011 48 9   Download

  • Bài viết nêu lên Lipase từ gan tụy cá Tra (Pangasius) được tinh sạch bằng phương pháp kết tủa phân đoạn với muối ammonium sulfate, sau đó qua sắc ký trao đổi ion trên cột DEAE Cellulose và qua sắc ký lọc gel Sephadex G-75. Enzym lipase thu nhận được kiểm tra độ tinh sạch bằng phương pháp điện di trên gel polyacrylamide và xác định phân tử lượng là 57000 Da. Hoạt tính riêng của lipase tinh sạch cao gấp 37,95 lần so với hoạt tính lipase trong dịch trích ly thô. pH tối thích của lipase tinh sạch là 8 và nhiệt độ tối thích là 500C.

    pdf7p thorthor1234 24-05-2018 21 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm tra hàm lượng các enzyme
p_strCode=kiemtrahamluongcacenzyme

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản