intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiến thức luật pháp

Xem 1-20 trên 5404 kết quả Kiến thức luật pháp
 • Bài viết này đánh giá công tác tổ chức thực thi Luật Hợp tác xã 2012 và đề xuất các kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý đối với các HTX nông nghiệp trong giai đoạn 2021 - 2025 nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh nông nghiệp theo hướng bền vững.

  pdf10p vimarillynhewson 17-05-2022 1 0   Download

 • Nghiên cứu đề xuất mô hình bảo vệ môi trường tại địa điểm tổ chức sự kiện TDTT sẽ có tính khoa học và thực tiễn. Các phương pháp được sử dụng: phân tích và tổng hợp tài liệu, chuyên gia, mô hình hóa cấu trúc và toán học thông kê.

  pdf6p viellenkullman 17-05-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Hóa lý 1 - Chương 3: Cân bằng hóa học cung cấp cho học viên những kiến thức về định luật tác dụng khối lượng và hằng số cân bằng, cân bằng hóa học trong hệ dị thể, các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học, định lý nhiệt Nernst, các phương pháp xác định hằng số cân bằng, cân bằng hóa học trong hệ thực,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt49p andromedashun 18-05-2022 5 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích một số qui định của pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án như phạm vi, trình tự thủ tục hòa giải, đối thoại; đồng thời làm rõ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về hòa giải, đối thoại tại Tòa án, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này.

  pdf13p viindranooyi 09-05-2022 11 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung khái quát các vấn đề lý luận về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai, phân tích làm rõ một số vấn đề còn hạn chế, bất cập trong quy định cũng như thực thi áp dụng pháp luật về hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai và từ đó đưa ra một số đề xuất kiện nghị hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng phương thức này trong giải quyết tranh chấp đất đai hiện nay.

  pdf10p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Trong thực tiễn, hiện tượng các văn bản quy phạm pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn với nhau vẫn còn tồn tại. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích một số bất cập về các nguyên tắc áp dụng pháp luật và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện.

  pdf10p viellenkullman 13-05-2022 11 1   Download

 • Trong phạm vi bài viết, tác giải trình bày một số quy định của pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND cấp xã. Nêu một số khó khăn, bất cập trong thực tiễn và kiến nghị giải pháp cụ thể.

  pdf8p viellenkullman 13-05-2022 2 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích các quyền tài sản theo Bộ luật Dân sự năm 2015, xác định các quyền tài sản có thể sử dụng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng; làm rõ điều kiện pháp lý của tài sản bảo đảm là quyền tài sản và đưa ra các kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng tín dụng bằng quyền tài sản.

  pdf13p viellenkullman 13-05-2022 1 0   Download

 • Theo quy định của pháp luật hiện hành, để thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất đai, nhà đầu tư phải thông qua hình thức giao đất hoặc cho thuê đất. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích thực trạng thực hiện pháp luật về giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, chỉ ra những bất cập và đưa ra một số kiến nghị.

  pdf8p viellenkullman 13-05-2022 1 0   Download

 • Minh bạch là một giá trị công quan trọng trong hoạt động quản trị nhà nước nói chung và quản trị tài nguyên quốc gia nói riêng, trong đó có dầu khí. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích quy định hiện hành về bảo đảm tính minh bạch trong quản trị dầu khí và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

  pdf5p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), tài liệu lưu trữ (TLLT) điện tử đang hình thành phổ biến và khẳng định tầm quan trọng trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích tác động của CMCN 4.0 đến hoạt động lưu trữ, đánh giá thực trạng pháp luật về quản lý TLLT điện tử và đề xuất kiến nghị hoàn thiện.

  pdf4p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Bài viết trình bày và phân tích những tác động của việc ghi nhận nguyên tắc quản trị tốt trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. Việc đề cao các yếu tố của quản trị tốt cũng đặt ra những yêu cầu và thách thức đối với hệ thống pháp luật quốc gia.

  pdf16p viellenkullman 13-05-2022 5 0   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bình đẳng giới" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những quy định chung về bình đẳng giới; Các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới; Bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf77p viginnirometty 04-05-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về bình đẳng giới" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf44p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Việc nghiên cứu nhằm hướng tới xây dựng và hoàn thiện một thể chế pháp lý đầy đủ và phù hợp đối với hộ kinh doanh là một yêu cầu cấp thiết. Bài viết, trên cơ sở đánh giá vai trò của hộ kinh doanh và các quy định pháp luật hiện hành, đưa ra một số kiến nghị hướng tới đáp ứng yêu cầu nêu trên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 7 2   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về cư trú" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quyền tự do cư trú của công dân; Công dân có quyền tự do cư trú như thế nào; Pháp luật về đăng ký thường trú; Thời hạn đăng ký thường trú;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf83p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về cư trú" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đăng ký tạm trú, lưu trú, khai báo tạm vắng; Quy trình đăng ký cư trú; Trách nhiệm quản lý cư trú, kiểm tra cư trú, vi phạm pháp luật về cư trú. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf92p viginnirometty 04-05-2022 4 1   Download

 • Tài liệu "Các tình huống đất đai thường gặp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang; Điều kiện chuyển nhượng đất trồng lúa; Điều kiện để tách thửa đất ở; Trình tự, thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p viginnirometty 04-05-2022 5 1   Download

 • Tài liệu "Những điều cần biết về di chúc và lập di chúc" phần 1 trình bày các câu hỏi và trả lời về di chúc và thừa kế theo di chúc; Thế nào là người thừa kế; Thế nào là bản di chúc được coi là hợp pháp; Quyền của người lập di chúc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf56p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Những điều cần biết về di chúc và lập di chúc" trình bày hình thức, nội dung di chúc và trình tự, thủ tục công chứng, chứng thực, gửi giữ di chúc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf68p viginnirometty 04-05-2022 3 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiến thức luật pháp
p_strCode=kienthucluatphap

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2