intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh nghiệm của các nước

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kinh nghiệm của các nước
 • Đề án 1956 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn ra đời trong bối cảnh nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới; đây là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, của các cấp, các ngành và xã hội nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn...

  pdf9p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Đẩy mạnh áp dụng BIM vào việc đo bóc khối lượng các công trình xây dựng tại Việt Nam trình bày các nội dung: Sự ra đời của BIM; Ứng dụng công nghệ BIM vào việc đo bóc khối lượng; Bài học kinh nghiệm áp dụng BIM của các nước trên thế giới.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 2 2   Download

 • Bài viết Ảnh hưởng lan tỏa không gian của công nghệ theo tỉnh trình bày cơ sở lý thuyết mô hình kinh tế lượng không gian; Chỉ định mô hình không gian động Arellano-Bond; Mô hình kinh tế lượng không gian lồng tổng quát để rồi rút ra các mô hình được sử dụng ở phần thực nghiệm.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 1 1   Download

 • Bì viết Tự chủ tài chính tại các cơ sở giáo dục đại học - kinh nghiệm ở các nước và bài học cho Việt Nam đề cập đến một số nội dung cơ bản về tự chủ tài chính của các trường đại học. Đồng thời, nêu lên thực trạng về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của các trường đại học ở Việt Nam. Bên cạnh đó, học hỏi kinh nghiệm về tự chủ tài chính trong các trường đại học ở một số quốc gia.

  pdf6p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế ở các nước ASEAN nghiên cứu sự tác động của nợ công đến tăng trường kinh tế nhằm cung cấp thêm bằng chứng thực nghiệm để làm rõ tầm quan trọng của việc quản lý chi tiêu vào dịch vụ và hàng hoá công của Chính phủ, việc gia nhập các khối kinh tế thì sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế như thế nào trong bối cảnh hiện nay.

  pdf14p viangelamerkel 18-07-2022 1 1   Download

 • Dân tộc Việt Nam không chỉ có truyền thống tốt đẹp trong công cuộc dựng nước và giữ nước mà còn có nhiều kinh nghiệm, bài học trong giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tài liệu "Những ngày lịch sử trong năm" cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cần thiết về những sự kiện lớn của lịch sử dân tộc và thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf157p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm thu hút FDI của Ấn Độ và bài học cho Việt Nam phân tích tình huống Ấn Độ giúp Việt Nam rút ra các bài học về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, từ đó nhằm thay đổi chính sách cho phù hợp để thúc đẩy phát triển kinh tế Việt Nam.

  pdf17p vigeneralmotors 13-07-2022 10 2   Download

 • Bài viết Quá trình hình thành, phát triển và quang phổ của những hình thức du lịch văn học (Từ kinh nghiệm thực tiễn của các nước Âu Mỹ và Hàn Quốc) khái quát quá trình hình thành, phát triển và sự đa dạng của những hình thức du lịch văn học trên thế giới, với kinh nghiệm thực tiễn từ các nước Âu Mỹ và Hàn Quốc.

  pdf13p vigeneralmotors 13-07-2022 11 2   Download

 • Bài viết phân tích về vai trò của công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, đánh giá thực trạng công tác tuyên truyền an toàn giao thông đường bộ ở nước ta trong những năm trở lại đây. Trong bài viết, tác giả dẫn chứng các nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế trong hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông; từ đó đề ra một số giải pháp trọng tâm để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ trong thời gian tới.

  pdf8p vigeneralmotors 13-07-2022 12 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Giải pháp phát triển thị trường sản phẩm năng lượng tái tạo vùng trung du miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn 2020-2030" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm của một số nước về phát triển thị trường sản phẩm năng lượng tái tạo; Phân tích thực trạng phát triển thị trường sản phẩm năng lượng tái tạo vùng Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam; Đề xuất giải pháp phát triển thị trường sản phẩm năng lượng tái tạo vùng Trung du miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030.

  doc212p vichristinelagarde 04-07-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Phân tích tác động của các hoạt động dân sinh, kinh tế gây ô nhiễm môi trường nước mặt lưu vực sông Hương" phân tích chất lượng các mẫu nước ở 39 điểm trên lưu vực năm 2010 cho thấy nguồn nước mặt ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do việc xả rác thải bừa bãi, nước thải từ các làng nghề,... Mời bạn tham khảo.

  pdf10p ngoccthanh 29-06-2022 11 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế phát triển nâng cao (Advanced development economics) - Chương 2: Nhà nước và thị trường ở các nước đang phát triển. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: thị trường và thất bại thị trường; lý thuyết về can thiệp của nhà nước trong nền kinh tế; kinh nghiệm về sự can thiệp của nhà nước vào thị trường ở một số nước đang phát triển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 1   Download

 • Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nhà nước: Kinh nghiệm quốc tế cho Việt Nam trình bày tổng quan về công tác giám sát tài chính tại Việt Nam dựa trên Nghị định số 87/2015/NĐ-CP. Phần thứ hai giới thiệu các mô hình giám sát phổ biến trên thế giới cũng như những điểm mạnh, điểm yếu của những mô hình này từ báo cáo của OECD.

  pdf6p vianapatricia 22-06-2022 6 1   Download

 • Lựa chọn xây dựng mô hình “Nhà nước kiến tạo phát triển” hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Đảng ta được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII, đó là phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Và trên thực tế, các quốc gia xây dựng thành công “Nhà nước kiến tạo phát triển” đã đạt được những bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế. Với nhiều nét tương đồng về văn hóa, xã hội và truyền thống chính trị, Nhà nước Việt Nam có thể học tập một số kinh nghiệm của các “Nhà nước kiến tạo phát triển” trên thế giới để từng bước xây dựng một “Nhà nước kiến tạo phát triển” cho riêng mình.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

 • Bước vào thế kỷ XXI, giáo dục đào tạo đóng vai trò quan trọng là nhân tố chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Không chỉ ở Việt Nam mà ở hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, các chính phủ đều coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Với hệ thống giáo dục tiên tiến, phát triển mà các nước trên thế giới đang thực hiện là kinh nghiệm để Việt Nam học hỏi, đổi mới hệ thống giáo dục toàn diện.

  pdf5p runordie2 06-06-2022 5 0   Download

 • Năng lực tổng kết thực tiễn là mắt khâu quan trọng trong quy trình tổ chức thực tiễn. Vai trò của tổng kết thực tiễn là khắc phục bệnh kinh nghiệm, bệnh giáo điều, bổ sung phát triển lý luận theo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn. Đặc biệt, có ý nghĩa quan trọng đối với giảng viên trẻ giảng dạy lý luận chính trị các trường Đại học ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Một số giải pháp nâng cao năng lực tổng kết thực tiễn của đội ngũ giảng viên trẻ giảng dạy Lý luận chính trị các trường Đại học ở Việt Nam hiện nay" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 4 1   Download

 • Đối mặt với một quốc gia có nền kinh tế lạc hậu như nước Nga, câu hỏi mà các nhà lãnh đạo đặt ra lúc bấy giờ là làm thế nào để xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện thực hiện chính sách kinh tế mới. Đảng Bolshevik, đứng đầu là Lênin đã tiến hành một cuộc thăm dò, thử nghiệm đầy khó khăn. Bắt đầu từ thực tế nước Nga, ông đã thực hiện cuộc tổng kết kinh nghiệm để rút ra những bài học lớn từ chính sách cộng sản thời chiến. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Quan điểm liên minh công - nông trong chính sách kinh tế mới của Lênin" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 6 0   Download

 • Đề tài “Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm may mặc của Công ty cổ phần may Sông Hồng” với kết cấu gồm 3 chương đã hệ thống hóa các lý luận về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của một doanh nghiệp, khái quát kinh nghiệm phát triển thị trường tiêu thụ tại một số doanh nghiệp và thực trạng công tác phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần may Sông Hồng với đánh giá khách quan tình hình thị trường may mặc trong nước trên cơ sở đó nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để phát triển thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm của công ty trong thời gian tới.

  pdf68p chuheodethuong10 17-06-2022 10 3   Download

 • Nghiên cứu trong bài viết căn cứ vào lý thuyết về thẩm định giá hàng loạt, kế thừa các nghiên cứu thực nghiệm của các học giả trong và ngoài nước để xây dựng mô hình hồi quy thẩm định giá đất ở tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Theo đó, giá đất ở tại quận Cầu Giấy chịu ảnh hưởng của các yếu tố: Lợi thế kinh doanh, vị trí trung tâm, hình dáng mảnh đất, chiều rộng mặt tiền của mảnh đất và độ rộng ngõ vào mảnh đất.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 11 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là nghiên cứu tình hình xuất khẩu các sản phẩm thép ở một số nước trên thế giới để rút ra kinh nghiệm phát triển ngành xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao Vận dụng những kiến thức đã được học về xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế vào công ty cổ phần cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng Rút ra được những hạn chế còn tồn tại trong công tác xuất khẩu tại công ty để đưa ra những giải pháp nhằm cải thiện công tác tuyển dụng và đào tạo của công ty.

  pdf69p runordie2 06-06-2022 11 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh nghiệm của các nước
p_strCode=kinhnghiemcuacacnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2