intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế xã hội Việt Nam

Xem 1-0 trên 0 kết quả Kinh tế xã hội Việt Nam
 • Bài viết "Đánh giá về tập đoàn kinh tế nhà nước và tập đoàn kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay" nhằm phân tích, thống kê, đánh giá thực trạng hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước và các tập đoàn kinh tế tư nhân, đồng thời cho thấy những đóng góp tích cực của các tập đoàn cho nền kinh tế quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p hellotp 14-08-2022 1 1   Download

 • Tiểu luận Kinh tế chính trị Mác - Lênin "Chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cơ sở lý luận và thực tiễn ở Việt Nam" trình bày những nội dung về: các quan niệm về đói nghèo; nguyên nhân của đói nghèo; lý luận về xóa đói giảm nghèo; tính tất yếu và vai trò của xóa đói giảm nghèo đối với phát triển kinh tế xã hội; công tác xóa đói giảm nghèo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc12p hellotp 14-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Đánh giá thực trạng sử dụng đất và hiệu quả các loại sử dụng đất (LUT) vùng gò đồi huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn tập trung đánh giá thực trạng sử dụng đất và đánh giá hiệu quả các loại sử dụng đất về kinh tế, xã hội, môi trường.

  pdf7p vimaryamnawaz 04-08-2022 1 1   Download

 • Mục tiêu củ đề tài "Nghiên cứu một số giải pháp quản lý sử dụng tài nguyên rừng bền vững tại xã Hương Lộc - huyện Nam Đông - Tỉnh Thừa Thiên Huế là làm sáng tỏ sự tác động của các điều kiện về tự nhiên, kinh tế xã hội, nhân văn và một số chính sách của Nhà nước Việt Nam đến việc quản lý sử dụng tài nguyên rừng bền vững.

  pdf118p bakerboys09 01-08-2022 1 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng mức độ công bố thông tin trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu thực tế thực hành và công bố thông tin trách nhiệm xã hội (CBTT TNXH) của các doanh nghiệp (DN) Việt Nam và nhân tố nào ảnh hưởng đến việc thực hành CBTT TNXH.

  pdf13p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Kinh tế học pháp luật (law and economics) là ngành khoa học còn tương đối mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, đây là ngành khoa học có nhiều sáng tạo và thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Bài viết Trường phái kinh tế học pháp luật nghiên cứu một số vấn đề cơ bản của kinh tế học pháp luật nhằm góp phần du nhập ngành khoa học này vào Việt Nam.

  pdf4p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Tập 34 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm những thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác trong những năm 1875-1880. Đây là những năm phát triển tương đối hòa bình của chủ nghĩa tư bản, cũng là những năm mở đầu thời kỳ chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn cạnh tranh tự do sang giai đoạn độc quyền. Sau thất bại của Công xã Pa-ri, phong trào công nhân tạm thời lắng xuống, tập hợp lực lượng, chuẩn bị các điều kiện để tiến tới cuộc cách mạng xã hội.

  pdf617p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu về kinh tế văn hóa Việt Nam 1930-1980" với nội dung gồm những diễn biến về tình hình kinh tế được trình bày, sắp xếp trình tự theo các giai đoạn Cách mạng: giai đoạn xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, kháng chiến chống Pháp (1945-1954); giai đoạn tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược Cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam (1955-1975); giai đoạn cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước chống bọn bành trướng Bắc Kinh (1976-1980).

  pdf114p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 4 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, phần 2 này trình bày về mở rộng các hình thức khai hoang, xây dựng nền hành chính Việt Nam thống nhất từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1862.

  pdf216p vuhuyennhi 02-08-2022 3 3   Download

 • Từ khi tham gia ICESCR (năm 1982), nhà nước Việt Nam đã có những nỗ lực lớn trong việc hiện thực hóa và thúc đẩy các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa của người dân. Cuốn sách này được biên soạn nhằm cung cấp một nguồn tài liệu tham khảo bằng tiếng Việt cho việc thực hiện, nghiên cứu và giảng dạy về ICESCR ở Việt Nam. Cuốn sách gồm có 3 nội dung lớn và được chia thành 2 phần ebook.

  pdf101p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Dân tộc Côống - một dân tộc ít người, sống tập trung ở lưu vực thượng nguồn sông Đà thuộc huyện Mường Tẻ tỉnh Lai Châu. Tài liệu "Nghiên cứu văn hóa dân tộc Côống" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điều kiện tự nhiên và xã hội; Hiện trạng và nguồn gốc; Hình thái kinh tế và sinh hoạt vật chất của dân tộc Côống; Trang phục dân tộc Côống; Gia đình hôn nhân - dòng họ dân tộc Côống;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf37p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa căn cứ Dương Minh Châu – Tây Ninh được nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ hơn về vị trí vai trò của căn cứ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thực trạng việc bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị của Di tích Lịch sử - Văn hóa này vào công tác giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hiện nay.

  pdf11p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Hoạt động kinh doanh của tầng lớp thương nhân Hoa kiều ở Nam Kỳ thời Pháp thuộc trình bày sự hình thành tầng lớp thương nhân Hoa kiều ở Nam Kỳ; Hoạt động kinh doanh của thương nhân Hoa kiều ở Nam Kỳ; Tác động của các hoạt động kinh doanh của tầng lớp thương nhân Hoa kiều ở Nam Kỳ đối với xã hội Nam Kỳ thời Pháp thuộc.

  pdf10p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 2) trình bày các nội dung: Chính trị thời Trần, kinh tế thời Trần, kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhân dân Đại Việt và Chăm Pa thế kỷ XIII, văn hóa, xã hội Đại Việt thời Trần, vương quốc Chăm Pa thế kỷ X - XIV. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf344p bakerboys08 15-07-2022 10 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 7)" trình bày các nội dung: Chính sách thuộc địa và việc củng cố bộ máy chính quyền ở Việt Nam của thực dân Pháp trong những năm đầu thế kỷ XX, nền kinh tế Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp (1897-1914), tình hình văn hóa - xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf383p bakerboys08 15-07-2022 13 10   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 9)" trình bày các nội dung: Chính sách thuộc địa của Pháp và tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng (1930-1935), phong trào cách mạng của nhân dân Việt Nam thời kỳ 1930-1935, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong thời kỳ 1936-1939. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf383p bakerboys08 15-07-2022 6 4   Download

 • Nội dung cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 4" bắt đầu từ sau sự kiện triều Mạc bị lật đổ (1529) đến hết triều Tây Sơn, phản ánh diễn biến lịch sử của đất nước trên các mặt chính trị - xã hội, kinh tế và văn hóa trong hai thế kỷ XVII và XVIII. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf294p bakerboys08 15-07-2022 11 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 5" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Triều Nguyễn thiết lập nhà nước quân chủ chuyên chế; hệ thống quản lý hành chính các địa phương; tổ chức hành chính, xã hội và chính sách của Nhà nước đối với làng xã; chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp; công nghiệp và thủ công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf380p bakerboys08 15-07-2022 11 3   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam -Tập 6" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Phong trào kháng chiến chống Pháp (giai đoạn 1885 – 1896); những chuyển biến về chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX. Nội dung các Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), Hiệp ước Giáp Tuất (1874), Hiệp ước Giáp Thân (1884) được nhóm biên soạn thể hiện trong phần Phụ lục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf249p bakerboys08 15-07-2022 7 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 8)" cung cấp cho người đọc các niến thức: Chính sách thuộc địa của thực dân Pháp ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai sau chiến tranh thế giới thứ nhất và những biến đổi trong nền kinh tế Việt Nam, tình hình văn hóa - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf294p bakerboys08 15-07-2022 6 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế xã hội Việt Nam
p_strCode=kinhtexahoivietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2