Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay

Xem 1-10 trên 10 kết quả Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay
 • Thủ tục Ký kết Hợp đồng bảo đảm tiền vay - Đối với trường hợp tài sản bảo đảm (TSBĐ) là tài sản của người thứ ba

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 179 70   Download

 • Thủ tục Ký kết hợp đồng bảo đảm tiền vay đối với các Chương trình

  doc3p duyphuong1204 05-01-2010 98 15   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Các hoạt động khác của NHPT Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cơ quan phối hợp (nếu có): Bên bảo lãnh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 01 (một) ngày làm việc Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hợp đồng bảo đảm tiền vay ...

  pdf3p meoconmengu 17-02-2011 57 5   Download

 • HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG VÀ HỢP ĐỒNG ĐẢM BẢO TIỀN VAY A. CƠ CẤU CHƯƠNG 1. Mục đích 2. Các yêu cầu và điều kiện chung về hợp đồng tín dụng/ hợp đồng bảo đảm tiền vay, ký kết và thanh lý hợp đồng tín dụng / hợp đồng bảo đảm tiền vay 3. Các điều khoản và điều kiện chung của một hợp đồng tín dụng Căn cứ xác lập hợp đồng Xác định các bên tham gia hợp đồng Xác định hỡnh thức và tớnh chất của khoản tớn dụng Mục đích khoản cho vay / cấp tín...

  pdf20p abcdef_38 19-10-2011 179 71   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Quản lý vốn uỷ thác Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan phối hợp (nếu có): các cơ quan có chức năng công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm, chứng thực tài sản bảo đảm Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: chưa quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không ...

  pdf6p meoconmengu 17-02-2011 55 7   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Các hoạt động khác của NHPT Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng Giám đốc NHPT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan công chứng, chứng thực, đăng ký Giao dịch bảo đảm theo quy định của Pháp luật.

  pdf5p meoconmengu 17-02-2011 46 6   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổng giám đốc NHPT Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: các SGD, Chi nhánh NHPT Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng tài nguyên môi trường, Sở tài nguyên môi trường, Trung tâm đăng ký Giao dịch tài sản (đề nghị cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm)… ...

  pdf5p meoconmengu 17-02-2011 35 3   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan công chứng, cơ quan chứng thực, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không ...

  pdf5p meoconmengu 17-02-2011 52 2   Download

 • Khi đàm phán đến giai đoạn ký kết, ra hiệu cho đối phương tiến hành ký ngay là rất quan trọng. Cách này thường làm đối phương dễ chấp nhận hơn là nói thẳng. Ta có thể áp dụng các cách sau: 1. Tấn công chính diện, nhắc lại yêu cầu ký hợp đồng. Ví dụ nói rằng: Chúng ta đã đồng ý mọi chuyện rồi còn chờ gì nữa đây? 2. Giả sử đối phương đồng ý ký hợp đồng, phải hỏi họ lý do. Nếu ta giành cho họ cơ hội nói, chắc họ sẽ có dịp giải...

  pdf3p bibocumi15 14-11-2012 18 1   Download

 • 1. Các trường hợp đăng ký Giao dịch bảo đảm - Sau khi hợp đồng bảo đảm tiền vay được ký kết, đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm trong các trường hợp sau: - Các trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm: o Việc cầm cố, thế chấp tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu; o Việc cầm cố, thế chấp tài sản mà pháp luật không quy định phải đăng ký quyền sở hữu nhưng các...

  pdf5p abcdef_38 19-10-2011 71 33   Download

Đồng bộ tài khoản