intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Kỹ năng môi giới

Xem 1-20 trên 5565 kết quả Kỹ năng môi giới
 • Bằng việc tổng lược một số công trình nghiên cứu tiêu biểu trên thế giới về “Linh hoạt trong học tập” (Learning Agility) của nhiều tác giả từ trước đến nay, bài viết này tập trung phân tích và làm rõ thuật ngữ “Linh hoạt trong học tập” và các thành tố cốt lõi cấu thành nên năng lực “Linh hoạt trong học tập”.

  pdf17p viambani 18-06-2024 0 0   Download

 • Mục đích của bài viết "Tổ chức nguồn nhân lực kế toán quản trị tại các doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển bền vững ở Việt Nam" nhằm nghiên cứu việc tổ chức nhân lực kế toán quản trị trong các doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự thay đổi vai trò của nhân lực kế toán quản trị cũng như yêu cầu đối với năng lực của nhân lực kế toán quản trị theo hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Kế toán tài sản sinh học tại các doanh nghiệp chăn nuôi gia súc quốc tế và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam" đã nghiên cứu, phân tích và làm rõ những lý luận kế toán TSSH của một số quốc gia trên thế giới, nghiên cứu thực trạng kế toán TSSH tại các doanh nghiệp chăn nuôi gia súc Việt Nam từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện kế toán TSSH nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin hữu ích cho người sử dụng, góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế, nâng cao uy tín quốc gia.

  pdf11p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Tìm hiểu về các mô hình kế toán cơ bản trên thế giới" nhằm tìm hiểu các mô hình kế toán cơ bản sẽ giúp chúng ta hình dung ra được những nhóm mô hình khác nhau trên thế giới, đồng thời hỗ trợ người đọc phân tích và giải thích về sự đa dạng kế toán, nâng cao sự hiểu biết về hệ thống kế toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Định hướng đào tạo kế toán trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế" phân tích xu hướng phát triển của kế toán và yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của kế toán viên trong môi trường cạnh tranh với nguồn lao động chất lượng cao trên thế giới và trong khu vực. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra kiến nghị về Chương trình đào tạo, nội dung và phương pháp đào tạo để tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu hội nhập và theo kịp xu hướng phát triển của kế toán.

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Yêu cầu doanh nghiệp về kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành kế toán" đề xuất một số giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân sự kế toán tại Việt Nam trong tương lai đáp ứng được tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Năng lực nghề nghiệp kế toán, kiểm toán và tích hợp năng lực công nghệ thông tin trong chương trình đào tạo kế toán và kiểm toán" gợi ý một số giải pháp cải tiến chương trình đào tạo kế toán và kiểm toán tại Việt Nam theo hướng tích hợp công nghệ. Nhằm đạt được mục tiêu tích hợp năng lực công nghệ nói chung vào chương trình đào tạo kế toán, phần tiếp theo giới thiệu về các năng lực cốt lõi hay kết quả đầu ra mong đợi của ngành kế toán (bao gồm cả chuyên ngành kiểm toán).

  pdf20p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Báo cáo phát triển bền vững và vai trò của kiểm soát nội bộ trong việc đảm bảo chất lượng thông tin" nghiên cứu công bố báo cáo phát triển bền vững trên thế giới và tại Việt Nam và đề xuất vai trò của kiểm soát nội bộ trong việc nâng cao chất lượng thông tin trên báo cáo này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết đặt mục tiêu nhận diện một cách hệ thống và phân tích một số vấn đề lý luận nổi bật về giới hạn quyền sở hữu. Trong đó, bài viết tập trung thảo luận: i) Quan niệm mới về nghĩa vụ có hiệu lực vật quyền; ii) Nguyên tắc cấm lạm dụng quyền và quy tắc về sự phiền nhiễu trong quan hệ láng giềng; iii) Nhu cầu giới hạn bên ngoài đối với quyền loại trừ của chủ sở hữu để cân bằng với nhu cầu bảo vệ các quyền con người khác; iv) Nhu cầu cải cách pháp luật về giới hạn quyền sở hữu để đáp ứng mục tiêu thiên niên kỷ về phát triển bền vững.

  pdf13p viambani 18-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Tổng quan nghiên cứu về kế toán quản trị chiến lược và định hướng nghiên cứu trong tương lai" đã thực hiện tổng quan các nghiên cứu KTQT chiến lược trên thế giới và Việt nam nhằm xác định các nội dung nghiên cứu đã được thực hiện và nhận diện các hướng nghiên cứu trong tương lai nhằm hoàn thiện về mặt lý luận và nâng cao tính ứng dụng các kỹ thuật KTQT chiến lược trong các DN. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Trên cơ sở lý luận; thực trạng du lịch, hướng dẫn viên du lịch bài viết "Bồi dưỡng tri thức lịch sử, văn hóa cho hướng dẫn viên du lịch tại di sản văn hóa thế giới Hội An trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao tri thức lịch sử, văn hóa cho đội ngũ hướng dẫn viên du lịch dẫn khách tham quan Thành phố Hội An. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên du lịch, nhất là trong bồi dưỡng tri thức lịch sử, văn hóa.

  pdf14p tonhiemm 07-06-2024 4 0   Download

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp kinh doanh - Chương 9: Diễn thuyết kinh doanh, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các bước trong lập kế hoạch buổi diễn thuyết; quyết định về phong cách; các thành phần của những bài trình bày chính thức; các chức năng chính của phần giới thiệu; các đặc trưng của một thân bài hiệu quả; đặc trưng của kết thúc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p khanhchi2590 10-06-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Giảng dạy hội thoại tiếng Nhật sơ trung cấp giáo trình Marugoto ngôn ngữ và văn hóa A2/B1" tìm hiểu và giới thiệu về đặc trưng của giáo trình Marugoto A2/B1. Giảng dạy tiếng Nhật trình độ sơ cấp tại Việt Nam thường được đánh giá tương đương với việc dạy hết 50 bài giáo trình Minna no nihongo hoặc hết 90 ngữ pháp giáo trình TRY N4 - Giáo trình luyện thi năng lực tiếng Nhật.

  pdf7p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Chuyển đổi số chính là để đáp ứng được yêu cầu mới của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng sáng tạo, tiếp thu nhanh trình độ khoa học công nghệ trên thế giới phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Bài viết "Chuyển đổi số giáo dục đại học trong nền kinh tế số" nhằm đưa ra một số giải pháp trong việc phát huy cơ hội và vượt qua thách thức để chuyển đổi số trong giáo dục đại học diễn ra nhanh chóng, thuận lợi và thành công.

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế số và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam" giới thiệu về kinh tế số đang thẩm thấu dần vào mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, làm thay đổi một cách cơ bản đời sống kinh tế-xã hội. Trong nhiều ngành kinh tế của Việt Nam hiện nay, việc áp dụng công nghệ số đã tạo ra bước thay đổi đột phá về năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Đứng trước những khó khăn này cũng như việc phải liên tục cập nhật để theo kịp các xu thế về tiền tệ và thương mại quốc tế trên thế giới, tiền kỹ thuật số pháp định (CBDC) ra đời như một giải pháp mới cho hệ thống tài chính. Sau quá trình phân tích và nghiên cứu, bài viết "Tiềm năng xây dựng tiền kỹ thuật số pháp định ở Việt Nam" đã đưa ra kết luận việc phát hành CBDC và đưa vào áp dụng rộng rãi là cần thiết và khả thi với tình hình của Việt Nam dựa vào khung đánh giá do do Fung và Halaburda (2016) phát triển.

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Kinh nghiệm phát triển siêu thị xanh trên thế giới và giải pháp đổi mới kinh doanh của siêu thị ở Việt Nam" sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, tổng hợp kinh nghiệm của một số siêu thị trên thế giới trong đổi mới kinh doanh hướng tới tăng trưởng xanh, phương pháp điều tra ý kiến người tiêu dùng về an toàn vệ sinh thực phẩm, từ đó đưa ra một số gợi mở nâng cao trách nhiệm đổi mới kinh doanh hướng tới tăng trưởng xanh cho các siêu thị tại Việt Nam.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Chỉ số xanh cấp tỉnh – Công cụ thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam hiện nay" giới thiệu tổng quan về Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI), phân tích thực trạng chỉ số Xanh cấp tỉnh, từ đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao chỉ số Xanh cấp tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam trong điều kiện hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Phát triển du lịch thông minh tại Hà Nội: Bài học kinh nghiệm từ các thành phố lớn ở Trung Quốc" đưa ra những bài học từ Trung Quốc, quốc gia đã thành công trong việc sử dụng các ứng dụng di động, hệ thống thanh toán điện tử và phân tích dữ liệu để tối ưu hóa trải nghiệm du lịch và quản lý nguồn lực du lịch. Từ đó, Việt Nam có thể tận dụng tiềm năng của mình trong lĩnh vực công nghệ và du lịch để phát triển một hệ thống du lịch thông minh.

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Nghệ thuật thư pháp chữ Việt sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo Việt Nam ở thời kỳ hội nhập" giới thiệu nghệ thuật thư pháp chữ Việt là một tài nguyên du lịch đầy tiềm năng, đặc biệt khai thác loại hình này trong hoạt động du lịch với đối tượng khách là người Việt xa xứ, và đưa ra đề xuất, kiến nghị trong việc khai thác hiệu quả loại hình nghệ thuật này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1443 lượt tải
320 tài liệu
1224 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2