intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật ghép kênh wdm

Xem 1-20 trên 27 kết quả Kỹ thuật ghép kênh wdm
 • Bài viết trình bày khảo sát ảnh hưởng của tán sắc màu, công suất phát, khoảng cách kênh, hiệu ứng trộn bốn bước sóng FWM và diện tích vùng hiệu dụng của sợi quang đến hiệu năng của hệ thống Radio over Fiber (RoF) sử dụng kết hợp kỹ thuật ghép kênh sóng mang con (SCM), ghép kênh theo bước sóng (WDM) và bộ thu APD - SCM/WDM-based RoF.

  pdf5p visergeybrin 25-11-2021 13 0   Download

 • Mục đích của Luận văn này là trình bày tổng quát về lịch sử truyền dẫn thông tin quang, sự phát triển của công nghệ WDM, hệ thống WDM đa tốc độ đường, đánh giá được hiệu năng của hệ thống WDM đa tốc độ đường có được những ưu điểm nhược điểm cũng như tiềm năng mà hệ thống WDM đa tốc độ đường mang lại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf25p monsterhunterer 15-06-2021 5 0   Download

 • Bố cục của Luận văn này gồm có 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về FSO, WDM và khả năng ứng dụng trong hạ tầng trên cao HAP; Chương 2 - Giải pháp kết hợp kỹ thuật FSO và WDM trong HAP; Chương 3 - Đánh giá hiệu năng hệ thống kết hợp WDM – FSO trong HAP. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p monsterhunterer 15-06-2021 7 0   Download

 • Nội dung của Luận văn này trình bày tổng quát về lịch sử truyền dẫn thông tin quang, sự phát triển của công nghệ WDM, hệ thống WDM đa tốc độ đường, đánh giá được hiệu năng của hệ thống WDM đa tốc độ đường có được những ưu điểm nhược điểm cũng như tiềm năng mà hệ thống WDM đa tốc độ đường mang lại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p monsterhunterer 15-06-2021 11 1   Download

 • Phân phối khóa lượng tử QKD (Quantum Key Distribution) là giải pháp có khả năng đảm an ninh vô điều kiện nhờ áp dụng luật cơ lượng tử để phân phối khóa an toàn giữa hai bên hợp pháp với sự hiện diện của kẻ nghe lén. Nghiên cứu này đề xuất mô hình hệ thống QKD đa kênh dựa trên ghép kênh phân chia theo bước sóng WDM (Wavelength Division Multiplexing) và ghép kênh sóng mang phụ SCM (Sub Carrier Multiplexing) nhằm tăng SKR.

  pdf9p vichaelice2711 04-05-2021 20 1   Download

 • Đồ án tốt nghiệp Điện tử viễn thông: Nghiên cứu mạng IP/WDM trình bày về tổng quan về hệ thống thông tin quang và nguyên lý ghép kênh theo bước sóng WDM, tổng quan mạng IP/WDM, các giao thức định tuyến trong mạng IP/WDM, kỹ thuật lượng trong mạng IP/WDM.

  pdf101p thick_12 15-07-2014 510 154   Download

 • Đồ án tốt nghiệp: Ảnh hưởng XDM lên chất lượng hệ thống trình bày các nội dung chính: tổng quan về hệ thống truyền dẫn WDM, điều chế pha chéo XPM, ảnh hưởng của XPM lên chất lượng hệ thống WDM.

  doc87p hieugtvtht 15-04-2014 66 8   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay kỹ thuật ghép kênh phân chia theo bước sóng WDM là một giải pháp được lựa chọn để cung cấp một cơ sở hạ tầng mạng nhanh hơn nhằm đáp ứng sự phát triển bùng nổ của Internet.

  pdf14p mobile_12 27-12-2013 63 8   Download

 • Đồ án trình bày các vấn đề cơ bản, kiến trúc, các kỹ thuật định tuyến cũng như vấn đề truyền tải lưu lượng trong mạng IP/WDM. Đồ án bao gồm 4 chương. Chương 1: Tổng quan về hệ thống thông tin quang và nguyên lý ghép kênh theo bước sóng WDM.

  pdf101p chieuwindows23 01-06-2013 189 59   Download

 • Ghép kênh là sự truyền dẫn thông tin từ nhiều nguồn đến nhiều đích thông qua cùng một môi trường truyền • Môi trường truyền: dây kim loại đôi, cáp xoắn, hệ thống cao tần vi sóng mặt đất, hệ thống vi sóng vệ tinh, cáp quang • 4 phương pháp thông dụng: – Ghép kênh phân chia theo thời gian - Time-division multiplexing (TDM) – Ghép kênh phân chia theo tần số - Frequency-division multiplexing (FDM) – Ghép kênh phân chia theo mã - Code-division multiplexing (CDM) – Ghép kênh phân chia theo bước sóng - Wavelengthdivision multiplexing (WDM)...

  pdf46p feteler 27-11-2012 113 33   Download

 • Bài này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về: Tổng quan về kỹ thuật lập lịch chùm Các kỹ thuật lập lịch chùm khác nhau: Lập lịch không lấp đầy khoảng trống First Fit Unscheduled Channel (FFUC) Latest Available Unscheduled Channel (LAUC) Lập lịch có lấp đầy khoảng trống First Fit Unscheduled Channel with Void Filling (FFUC-VF) Latest Available Unscheduled Channel with Void Filling (LAUC-VF)

  ppt33p nguyenquangha1991 12-10-2012 172 48   Download

 • Bài này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về: các giải thuật báo hiệu one-way, two-way, or hybrid reservation source-initiated, destination-initiated, or intermediate-node-initiated reservation persistent or non-persistent reservation immediate or delayed reservation explicit or implicit release of resources centralized or distributed signaling

  ppt19p nguyenquangha1991 12-10-2012 125 34   Download

 • Bài này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về: Khái niệm về tập hợp burst Phân loại các giải thuật tập hợp burst Mô tả chi tiết các giải thuật tập hợp burst Tập hợp burst dựa trên ngưỡng độ dài burst Tập hợp burst dựa trên ngưỡng thời gian Tập hợp burst lai Vấn đề chọn ngưỡng Giải thuật tập hợp burst thích nghi

  ppt24p nguyenquangha1991 12-10-2012 139 41   Download

 • Bài này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về: Tổng quan về mạng chuyển mạch chùm quang Kiến trúc và nguyên tắc hoạt động của mạng chuyển mạch chùm quang Bộ định tuyến biên Bộ định tuyến lõi Các hoạt động trên mạng OBS Các vấn đề khác của mạng OBS Mạng chuyển mạch chùm quang OBS [15] được thiết kế để đạt được cân bằng (thỏa hiệp) giữa mạng chuyển mạch kênh quang WR và mạng chuyển mạch gói quang OPS. Trong mạng chuyển mạch chùm quang, các burst dữ liệu, bao gồm nhiều gói tin IP, được truyền toàn...

  ppt28p nguyenquangha1991 12-10-2012 258 68   Download

 • Bài này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về: vì sao mô hình chuyển mạch gói quang được đề xuất một số mô hình chuyển mạch gói quang tiêu biểu những cản trở đối với sự phát triển của mô hình chuyển mạch gói quang . Không giống như mạng kỹ thuật chuyển mạch kênh (circuit) WDM, chuyển mạch gói quang OPS (optical packet switching) vẫn đang giai đoạn phát triển. Mặc dù đã có các thực nghiệm được thực hiện ở một số dự án cấp đại học hay công ty [8]-[10], OPS vẫn phụ thuộc...

  ppt27p nguyenquangha1991 12-10-2012 213 70   Download

 • Bài này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về: Yêu cầu về viêc tích hợp IP over WDM Tích hợp IP over WDM dựa trên quan điểm Data Plane IP Over ATM Over SDH for WDM Transmission IP Over ATM Directly on WDM IP Over SDH; Packet Over SONET IP Over SDL Directly Over WDM IP Over GbE Over WDM Tích hợp IP over WDM dựa trên quan điểm Control Plane GMPLS trong việc tích hợp IP over WDM

  ppt39p nguyenquangha1991 12-10-2012 180 54   Download

 • Bài này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về: tổng quan vấn đề định tuyến và cấp phát bước sóng (RWA) trên mạng WDM các mô hình RWA tĩnh (Static RWA) Bài toán thiết kế hình thái vật lý (Physical Topology Design) Bài toán thiết kế hình thái ảo (Virtual Topology Design) các mô hình RWA động (Dynamic RWA) Định tuyến (Route Computation) Cấp phát bước sóng (Wavelength Assignment)

  ppt43p nguyenquangha1991 12-10-2012 156 52   Download

 • Bài này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về: kỹ thuật ghép kênh WDM mô hình mạng truyền dẫn quang WDM phân loại mạng WDM các thế hệ mạng WDM . Ghép kênh bước sóng WDM (Wavelength Devision Multiplexing) là kỹ thuật “truyền dẫn đồng thời nhiều tín hiệu quang trên nhiều bước sóng khác nhau trong một sợi dẫn quang”. Ở đầu phát, các tín hiệu quang có bước sóng khác nhau được tổ hợp (ghép kênh) để đồng thời truyền đi trên một sợi dẫn quang....

  ppt29p nguyenquangha1991 12-10-2012 343 114   Download

 • Bài này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về: khái niệm về thông tin quang cấu trúc và thành phần cấu thành một hệ thống thông tin quang lịch sử phát triển của thông tin quang ưu và nhược điểm của thông tin quang Lượng thông tin trao đổi bên trong các hệ thống thông tin ngày càng tăng lên nhanh chóng. Bên cạnh gia tăng về số lượng, dạng lưu lượng truyền thông trên mạng cũng thay đổi....

  ppt15p nguyenquangha1991 12-10-2012 180 54   Download

 • Bài này nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng về: Các phương pháp xử lý tranh chấp Sử dụng đường trể quang (FDL) Sử dụng bộ chuyển đổi bước sóng (wavelength converter) Định tuyến lệch hướng kết hợp các giải pháp trên . Bởi vì mạng chuyển mạch burst cung cấp phương thức truyền tải không kết nối, khả năng một burst có thể tranh chấp với một burst khác tại những nút trung gian là luôn có thể xảy ra. Tranh chấp sẽ xảy ra nếu nhiều burst từ các cổng vào khác nhau đến cùng cổng ra tại cùng...

  ppt33p nguyenquangha1991 12-10-2012 248 88   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ thuật ghép kênh wdm
p_strCode=kythuatghepkenhwdm

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2