intTypePromotion=3

Lab sql server 2008

Xem 1-4 trên 4 kết quả Lab sql server 2008
 • Giới thiệu cải tiến trong SQL server 2008: PowerPivot for SharePoint Tính năng này thêm hạ tầng và các dịch vụ chia sẻ cho việc tải, truy vấn và quản lý các bảng tính PowerPivot mà bạn publish lên hệ thống SharePoint Server 2010. Để tạo các bảng PowerPivot, bạn sử dụng tính năng PowerPivot for Excel. PowerPivot for Excel PowerPivot for Excel là một thành phần bổ trợ của Excel 2010, các bạn có thể tải và cài đặt trên cac máy trạm. (Down về file bản đẹp)...

  pdf21p minhqui710 10-09-2010 432 148   Download

 • Để bắt đầu, chúng tôi bắt đầu bằng giới thiệu về Full Backups, Full Backups có thể được hiểu là một cách đơn giản nhất để cung cấp một giải pháp backup hoàn tất. Full Backup sẽ tạo một file chứa toàn bộ cơ sở dữ liệu, gồm có Transaction Logs. (Trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu về Transaction Logs và các mô hình khôi phục Recovery Models). (Down về bản đẹp)

  pdf4p minhqui710 10-09-2010 289 91   Download

 • Quản trị mạng – Trong loạt bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một Lab Domain Controller trong Windows Server 2008 R2. Chúng ta sẽ bắt đầu với việc cài đặt máy tính đầu tiên trong mạng thí nghiệm. Đây sẽ là máy tính Windows Server 2008 R2 sử dụng một bộ vi xử lý ảo và 512 MB RAM ảo. Trong quá trình cài đặt, chúng ta sẽ sử dụng một kết nối mạng bắc cầu trên một NIC ảo. Một số người có thể sử dụng NAT và điều đó cũng khá tốt. Vấn...

  pdf6p abcdef_46 06-11-2011 108 22   Download

 • This page intentionally left blank Download at www.wowebook.com 10 Creating Guest Images from Existing Production and Virtual Systems This chapter focuses on the process of using System Center Virtual Machine Manager (VMM) 2008 to create a guest image from a production system and from another virtual guest image for the purpose of creating a static lab environment. This process is also used to create real-time replications of images for operational purposes. IN THIS CHAPTER . Understanding Virtual Machine Conversions . Performing a P2V Conversion . Performing a V2V Conversion .

  pdf10p yukogaru14 30-11-2010 50 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Lab sql server 2008
p_strCode=labsqlserver2008

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản