intTypePromotion=1
ADSENSE

Lâm nghiệp xã hội

Xem 1-20 trên 3895 kết quả Lâm nghiệp xã hội
 • Kiến thức Lâm Nghiệp Xã Hội tập 2 thực hiện đường lối đổi mới, nghề rừng nước ta đã chuyển từ Lâm nghiệp Nhà nước quản lý theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang Lâm nghiệp xã hội, sản xuất hàng hoá dựa trên cơ cấu kinh tế nhiều thành phần, lấy hộ nông dân làm đơn vị kinh tế tự chủ, lực lượng quốc doanh giữ vai trò chủ đạo hỗ trợ dân làm nghề rừng.

  pdf146p kieuphong21051 07-08-2010 372 137   Download

 • Tham khảo sách 'phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển lâm nghiệp xã hội', nông - lâm - ngư, lâm nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p 123968574 21-06-2012 235 65   Download

 • Phần 3: Phương pháp tiếp cận lâm nghiệp xã hội Khái niệm sự tham gia Quan điểm cơ bản: Gần đây cách tiếp cận "từ dưới lên", coi trọng vai trò chủ động của cộng đồng nông thôn được nhấn mạnh; do vậy đã động viên các tiềm năng lao động và các nguồn lực khác của cộng đồng cho hoạt động LĐXH

  pdf38p samsara246 26-05-2011 237 50   Download

 • Chương 2: Hệ thống chính sách có liên quan đến phát triển lâm nghiệp xã hội Chính sách lâm nghiệp ở VIệt Nam Trong hơn hai thập kỷ qua chính phủ Việt Nam đã ưu tiên phát triển chính sách lâm nghiệp quốc gia nhằm mục đích gìn giữ và phát triển tài nguyên rừng gắn với phát triển kinh tế xã hội miền núi.

  pdf31p songsongcuoc 12-06-2011 201 48   Download

 • Chương 3: Sinh thái nhân văn trong lâm nghiệp xã hội Tiếp cận hệ thống trong lâm nghiệp xã hội Cho đến nay người ta còn quan niệm rằng "xã hội" và "tự nhiên" như hai thực thể riêng biệt có thể được nghiên cứu và nhận thức một cách độc lâp. Lovelace(1984) nhận xét nhiều nhà khoa học xã hội ít sẵn sàng hoặc không thể dành một phần cố gắng của mình cho việc thu thập

  pdf26p songsongcuoc 12-06-2011 112 31   Download

 • Phần 1: Giới thiệu chung Dự án hỗ trợ lâm nghiệp xã hội (SFSP) giai đoạn 2 bắt đầu thực hiện từ đầu năm 1998 và kéo dài đến năm 2004, do chính phủ Thụy Sĩ tài trợ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ giảng dạy, phổ cập trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, tạo kiến thức, nghiên cứu chuyển giao và trao đổi thông tin.

  pdf26p samsara246 26-05-2011 140 23   Download

 • Chương 4: Tiếp cận có sự tham gia trong lâm nghiệp xã hội Gần đây cách tiếp cận "từ dưới lên" , coi trọng vai trò chủ động của cộng đồng nông thôn được nhấn mạnh, do vậy đã động viên các tiềm năng lao động , và các nguồn lực khác của cộng đồng cho hoạt động của LNXH.

  pdf20p songsongcuoc 12-06-2011 88 22   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án phát triển: Phát triển lâm nghiệp xã hội & quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trình bày những nội dung như tổng quan về dự án phát triển, tiếp cận khung logic (Logical Framework Approach–LFA) quản lý dự án phát triển, giám sát và đánh giá dự án phát triển.

  pdf58p vidinh678 28-12-2015 126 20   Download

 • Bài 1: Khái niệm và đặc điểm của dự án lâm nghiệp xã hội Khái niệm dự án: Hiện nay trong lý thuyết cũng như thực tiễn quản lý nói chung và quản lý tài nguyên thiên nhiên nói riêng đang còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau đối với khái niệm "dự án".

  pdf18p songsongcuoc 12-06-2011 90 13   Download

 • Bài 3: Lập kế hoạch dự án lâm nghiệp xã hội Phân tích và lập dự án là giai đoạn nghiên cứu chi tiết ý đồ của dự án trên tất cả các phương diện: kỹ thuật, tổ chức quản lý, thể chế xã hội, tài chính, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, kinh tế xã hội, môi trường,... Để thực hiện bước này cần phải thu thập và phân tích đầy đủ những thông tin cần thiết theo từng phương diện nói trên...

  pdf0p songsongcuoc 12-06-2011 96 13   Download

 • Với mục đích giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận với thực tế các mô hình nông lâm kết hợp , Áp dụng các phương pháp tiếp cận có sự tham gia vào việc 1 đánh gía nông thôn, khuyến nông lâm và đề xuất kế hoạch phát triển rừng cộng đồng cách tiến hành,sử dụng Các công cụ PRA trong lâm nghiệp xã hội và khuyến lâm. Đánh giá theo tiêu chí tờ thử nghiệm PTD .Phân tích nguyên nhân - hậu quả, SWOT, CIPP, 5 Whys...

  doc18p thaytendoiho 16-08-2013 176 12   Download

 • Bài 2: Thông tin và tiếp cận có sự tham trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội Việc xây dựng dự án bắt đầu từ việc thu thập và phân tích thông tin. Chúng ta cũng thấy rằng trong quá trình thực thi, giám sát và đánh giá dự án, có nhiều thông tin được hình thành và phân tích để cung cấp cho những người ra quyết định

  pdf18p songsongcuoc 12-06-2011 70 10   Download

 • Bài 4: Thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội Ý nghĩa và mục đích của việc thẩm định dự án Trong chu trình dự án, thẩm định là giai đoạn tiếp theo sau khi văn kiện dự án được soạn thảo xong. Lúc này cơ quan soạn thảo có trách nhiệm gửi văn kiện dự án đến các tổ chức có thẩm quyền và các bên có liên quan để xem xét để quyết dịnh và cho phép triển khai

  pdf7p songsongcuoc 12-06-2011 87 10   Download

 • Bài 5: Tổ chức thực thi dự án lâm nghiệp xã hội Thực thi dự án là một quá trình tổ chức điều phối các bên có liên quan để tổ chức thực thi cũng như giám sát các hoạt động dự án. Khi dự án được phê duyệt, việc thực thi dự án bao gồm các công việc chính sau: Thành lâp bô máy quản lý dự án Tổ chức cộng đồng tham gia thực thi và giám sát dự án

  pdf9p songsongcuoc 12-06-2011 75 9   Download

 • Bài 6: Giám sát và đánh giá dự án lâm nghiệp xã hội có sự tham gia Khái niệm giám sát và đánh giá dự án Trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội, thì các hoạt động giám sát và đánh giá có sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan được thiết kế và thực thi để bảo đảm

  pdf16p songsongcuoc 12-06-2011 74 8   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội với 6 bài trình bày các kiến thức về: Khái niệm và đặc điểm dự án lâm nghiệp xã hội, thông tin tiếp cận có sự tham gia trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội, lập kế hoạch dự án lâm nghiệp xã hội, tổ chức thực thi dự án lâm nghiệp xã hội.

  pdf99p nganga_09 26-10-2015 59 7   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội - Bài 1 trình bày những nội dung chính sau: Mục đích của môn học, cách tiếp cận của dự án lâm nghiệp xã hội, các đặc trưng của dự án lâm nghiệp xã hội, các quy tắc cơ bản của dự án lâm nghiệp xã hội, phân loại dự án lâm nghiệp xã hội, chu trình dự án, đặc điểm các giai đoạn trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội.

  pdf7p tradaviahe20 17-04-2021 7 0   Download

 • Bài 2 - Thông tin và tiếp cận có tham gia trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Thông tin trong các giai đoạn của dự án lâm nghiệp xã hội, những điều cần lưu ý về mặt thông tin trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội, phân tích các nhóm liên quan trong dự án lâm nghiệp xã hội, các cấp độ của sự tham gia trong quản lý dự án lâm nghiệp xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p tradaviahe20 17-04-2021 5 0   Download

 • Bài 3 - Lập kế hoạch dự án lâm nghiệp xã hội. Bài này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm lập kế hoạch dự án lâm nghiệp xã hội, các bước lập dự án, ma trận lập kế hoạch của dự án, cấu trúc một văn bản dự án,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf9p tradaviahe20 17-04-2021 7 0   Download

 • Bài 4 - Thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Mục đích của việc thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội, ý nghĩa của thẩm định dự án, những nội dung thẩm định của dự án, phương pháp thẩm định, trình tự thẩm định và các thủ tục thẩm định. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf5p tradaviahe20 17-04-2021 7 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lâm nghiệp xã hội
p_strCode=lamnghiepxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2