intTypePromotion=1
ADSENSE

Làm việc với mảng trong php

Xem 1-20 trên 46 kết quả Làm việc với mảng trong php
 • Cũng như bao ngôn ngữ lập trình khác. PHP cũng tồn tại một loại dữ liệu được gọi là mảng. Cụ thể hơn Mảng là 1 biến danh sách. Nghĩa là, một biến vốn chứa nhiều phần tử được tạo bởi các số hoặc chuỗi. Nó cho phép chúng ta lưu trữ, sắp xếp thứ tự và truy cập nhiều giá trị với một tên. Và cần lưu ý rằng một phần tử mảng luôn bắt đầu với giá trị là 0.

  ppt8p can_loc 25-07-2012 115 34   Download

 • Tham khảo sách 'sách bài tập php', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p emptyzone 06-12-2010 533 218   Download

 • Làm việc với mảng (Array) trong PHP (tiếp) Sắp xếp mảng Do PHP lưu trữ các phần tử trong mảng theo thứ tự chúng được đưa vào mảng, chính vì vậy đôi lúc sẽ nảy sinh nhu cầu sắp xếp các phần từ trong mảng. Để sắp xếp ta có thể dùng các hàm có sẵn của PHP, tiêu biểu là hàm sort PHP Code: \n"; sort($arr)

  pdf6p tuannghia91 13-08-2010 52 4   Download

 • Bài viết này dành cho những lập trình viên PHP quan tâm đến việc tránh những lỗi thường gặp khi sử dụng PHP. Người đọc phải biết các cú pháp của PHP, và nên biết công dụng của các hàm trong PHP.

  pdf0p haikey 28-12-2009 197 98   Download

 • Chương 5 : NHỮNG THÀNH PHẦN CỦA FORM: CHO PHÉP NGƯỜI DÙNG LÀM VIỆC VỚI DỮ LIỆU Tập lệnh khung Khung ở dây là tập lệnh form4.php. Tất cả nó quay xung quanh việc sử dụng cấu trúc switch case. Nó bắt đầu với việc định nghĩa hàm cho việc hiển thị trình biên dịch(cái mà chứa hiển thị củẩmng toàn cục $_GET ). Trong thực tế form sử dụng phương thức POST và vì vậy truyền thông tin đến mảng $_POST, phần nội dung chuyển đổi của trang sẽ qua chuổi truy vấn của mảng $GET...

  pdf6p yukogaru 27-07-2010 120 53   Download

 • Vận hành PHP Để sử dụng được hiệu quả một ngô ngữ lập trình bạn phải biết cách vận hành nó . Cách vận hành là một trong những yếu tố quan trọng nhất của PHP .Thực sự ban sẽ chẳng làm được gì nếu không có chúng .Chúng được dùng để sửa đổi và làm việc với các chuỗi ,những con số .Chúng cũng rất hòan thiện trong việc chi phối tốc độ của chương trình mà bạn sẽ tìm hiểu sau đây: Vậy các cách vận hành chính xác là gì ? Định nghĩa ngắn gọn thì một phương...

  pdf7p nuoiheocuoivo 04-05-2010 134 44   Download

 • Thông thường khi cài đặt Server với một hệ điều hành họ Linux (VD: CentOS, Fedora, SuSE, Redhat Linux, Ubuntu...) chúng ta có thể chọn cài đặt phần mềm Apache (dùng làm Web Server) và MySQL (dùng làm hệ quản trị CSDL) trong gói phần mềm kèm theo. Tuy nhiên rất có thể bạn đã quên hoặc không thích cài chúng hoặc cảm thấy khó khăn khi cấu hình để chúng làm việc với nhau và chạy được PHP, bạn có thể chọn một giải pháp khác...

  doc5p gialai_pro 30-05-2010 401 105   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tạo mạng xã hội với php - part 2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 163 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tạo mạng xã hội với php - part 3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 174 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tạo mạng xã hội với php - part 4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 144 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tạo mạng xã hội với php - part 5', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 125 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tạo mạng xã hội với php - part 6', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 136 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tạo mạng xã hội với php - part 7', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 101 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tạo mạng xã hội với php - part 8', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 112 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tạo mạng xã hội với php - part 10', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 93 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tạo mạng xã hội với php - part 11', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 93 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tạo mạng xã hội với php - part 9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p yukogaru10 31-10-2010 106 11   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích nguyên lý sử dụng kỹ thuật lập trình trong access với php code p1', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p samsung1 04-09-2011 52 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên tắc lập trình trong access với php code p2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p phuoctam51 13-08-2011 58 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích quy trình ứng dụng nguyên tắc lập trình trong access với php code p3', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p phuoctam51 13-08-2011 68 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Làm việc với mảng trong php
p_strCode=lamviecvoimangtrongphp

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2