intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập lịch tối ưu

Xem 1-20 trên 67 kết quả Lập lịch tối ưu
 • Lập lịch tối ưu trong cơ sở dữ liệu song song. Các nhà khoa học đã phát triển các lý thuyết về các hệ thống phức tạp mà thành tựu là hợp nhất với các lý thuyết hỗn độn (chaos theory), lý thuyết phức tạp (complexity theory)... nghiên cứu những hệ thống động, sự hỗn loạn và thích nghi phức tạp, đưa công cụ toán học vào để mô tả hành vi hệ thống.

  pdf10p butmaucam 27-08-2013 66 9   Download

 • Luận văn Thạc sĩ "Nghiên cứu một số thuật toán lập lịch tối ưu trên mạng ngang hàng (P2P)" trình bày về các nội dung: tổng quan về mạng ngang hàng, các thuật toán lập lịch tối ưu trong mạng ngang hàng, đánh giá hiệu năng các thuật toán lập lịch tối ưu trên mạng ngang hàng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p boobu123 13-12-2016 97 6   Download

 • Lập lịch tối ưu cho bộ chuyển mạch ATM sử dụng mạng nơ ron Đã tiến hành nghiên cứu nâng cao khả năng bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường axit của lớp phủ hợp kim NiCr20 bằng cách sử dụng chất bịt phốt phát nhôm, kết quả là đã lựa chọn được 1 thành phần chất bịt phốt phát nhôm có khả năng bảo vệ nền gang sau 336 giờ ngâm mẫu trong môi trường axit pH = 2.

  pdf4p butmaucam 27-08-2013 51 4   Download

 • Thuật toán quy hoạch động cho bài toán lập lịch tối ưu.Rõ ràng, Điều khiển học là Khoa học về sự vận động của vật chất. Điều khiển học quan tâm tới những thuộc tính hoặc những thành phần cụ thể của mọi loại hệ thống vật chất có biểu hiện rất khác nhau như mạch điện, bộ não, xã hội... và tìm kiếm những quy luật chung của sự vận động ở các hệ thống vật chất này.

  pdf7p butmaucam 27-08-2013 50 7   Download

 •  Mục đích của luận văn này là để tiến hành tìm hiểu kỹ thuật phân tập đa người dùng trong việc chia sẻ tài nguyên vô tuyến giữa các người dùng với các yêu cầu dịch vụ khác nhau. Thông qua các thuật toán lập lịch và mô phỏng MATLAB, các tính năng của các thuật toán được phân tích và so sánh, đánh giá khi triển khai ý tưởng phân tập đa người dùng kết hợp với hệ đa sóng mang OFDM. Từ đó đưa ra các nhận xét và chọn ra phương pháp lập lịch tối ưu ứng với từng điều kiện cụ thể.

  pdf62p namhoang39 25-07-2015 75 25   Download

 •  Mục đích của luận văn này là để tiến hành tìm hiểu kỹ thuật phân tập đa người dùng trong việc chia sẻ tài nguyên vô tuyến giữa các người dùng với các yêu cầu dịch vụ khác nhau. Thông qua các thuật toán lập lịch và mô phỏng MATLAB, các tính năng của các thuật toán được phân tích và so sánh, đánh giá khi triển khai ý tưởng phân tập đa người dùng kết hợp với hệ đa sóng mang OFDM. Từ đó đưa ra các nhận xét và chọn ra phương pháp lập lịch tối ưu ứng với từng điều kiện cụ thể.

  pdf62p namhoang39 25-07-2015 73 16   Download

 • Luận án Tiến sĩ Khoa học máy tính được nghiên cứu với mục tiêu: Đề xuất các thuật toán lập lịch công việc thời gian thực áp dụng cho lớp các bài toán song song trên tính toán đám mây nhằm tối ưu về chi phí và thời gian cho các yêu cầu người dùng, xây dựng mô hình và bài toán lập lịch công việc trên nhà cung cấp PaaS theo hướng tối ưu đa mục tiêu dựa trên hai heuristic ACO và PSO, xây dựng bài toán và đề xuất các thuật toán kiểm soát đầu vào và lập lịch theo hướng tối ưu đa mục tiêu về chi phí và thời gian cho nhà cung cấp SaaS và người dùng. Mời các bạn tham khảo.

  pdf118p chacvan00 16-11-2016 92 17   Download

 • Đề tài này giới thiệu thuật toán tối ưu hóa rừng cây (Forest Optimization Algorithm – FOA) có hiệu chỉnh và áp dụng để giải quyết bài toán lập lịch các công việc độc lập trên lưới tính toán với mục tiêu cực tiểu hóa makespan (thời gian bắt đầu và kết thúc công việc). Kết quả cho thấy FOA áp dụng tốt cho việc giải bài toán tối ưu hóa trên.

  pdf12p nganga_03 21-09-2015 43 6   Download

 • Bài viết Thuật toán lập lịch luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây đề xuất thuật toán metaheuristic PSOi để tìm kiếm phương án lập lịch dựa trên phương pháp tối ưu bầy đàn. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf8p maiyeumaiyeu26 23-12-2016 36 3   Download

 • Bài báo nghiên cứu bài toán lập lịch trong hệ thống tính toán lưới và đưa ra một thuật toán di truyền để quyết định nó. Các tác giả đưa ra một hàm đo độ thích nghi mới, nhằm đồng thời tối ưu hóa hai yếu tố cơ bản của bài toán lập lịch trong lưới tính toán đó là: Khoảng cách thời gian để hoàn thành toàn bộ các công việc và tổng thời gian của việc thực hiện các công việc.

  pdf9p nguynthithuylinh 02-06-2017 30 1   Download

 • Bài toán lập lịch luồng công việc là bài toán sắp xếp các tác vụ cho thực thi trên một số máy xác định sao cho đạt hiệu quả tốt nhất, đây chính là bài toán quan trọng nhất tại các trung tâm điện toán đám mây. Bài báo này đề xuất một mô hình bài toán luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây và đề xuất một thuật toán dựa trên thuật toán PSO để sắp xếp luồng công việc thực thi trên môi trường điện toán đám mây đảm bảo chi phí nhỏ nhất.

  pdf7p thithizone 16-07-2019 19 1   Download

 • Mục đích cơ bản của luận án này là đề xuất các thuật toán lập lịch công việc thời gian thực áp dụng cho lớp các bài toán song song trên TTĐM. Luận án đưa thêm tham số chi phí, kết hợp việc phân nhóm tài nguyên và xử lý song song để đưa ra lịch trình tối ưu về chi phí và thời gian cho các yêu cầu người dùng.

  pdf27p cotithanh000 07-10-2019 7 1   Download

 • Luận án đã đề xuất ba thuật toán gần đúng cho bài toán CLOS, để kiểm chứng các thuật toán đó phải so sánh lời giải của chúng với lời giải tối ưu. Chúng tôi đã tìm lời giải tối ưu thông qua phương pháp vét cạn, tuy nhiên phương pháp này chỉ khả thi đối với những bộ dữ liệu kích thước nhỏ.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 10 0   Download

 • Lập lịch là một trong những hoạt động quan trọng trong mạng chuyển mạch chùm quang. Khi gói điều khiển của một chùm đến tại một nút lõi mạng, dựa vào thông tin chứa trong gói điều khiển như thời điểm đến và thời điểm kết thúc của chùm, một giải thuật lập lịch sẽ được gọi để tìm kênh bước sóng ra khả dụng cho việc lập lịch chùm đến. Mục đích chính của giải thuật lập lịch là sắp xếp các chùm đến trên các kênh bước sóng ra sao cho tối đa hiệu suất sử dụng băng thông và giảm mất mát chùm. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một giải thuật lập lịch nhóm OPT-GS nhằm tối ưu hiệu quả lập lịch.

  pdf13p thayboitinhyeu 05-03-2020 15 0   Download

 • Bài viết trình bày việc xây dựng một mô hình bài toán luồng công việc trong môi trường điện toán đám mây và đề xuất một thuật toán dựa trên phương pháp tối ưu bày đàn cục bộ để sắp xếp luồng công việc thực thi trên môi trường điện toán đám mây đảm bảo thời gian hoàn thành luồng công việc nhỏ nhất.

  pdf9p vishizuka2711 07-04-2020 8 0   Download

 • Điện toán đám mây là xu thế mới của công nghệ thông tin và truyền thông. Trong mô hình điện toán đám mây mọi khả năng liên quan đến công nghệ thông tin đều được cung cấp dưới dạng dịch vụ, cho phép người sử dụng truy cập đến các dịch vụ công nghệ (phần cứng và phần mềm) từ các nhà cung cấp dịch vụ. Bài viết đề xuất một thuật toán lập lịch luồng công việc mới dựa trên chiến lược tối ưu bày đàn và tìm kiếm Tabu.

  pdf9p vithimphu2711 05-08-2020 18 0   Download

 • Đề tài này giới thiệu thuật toán FOA có hiệu chỉnh và áp dụng để giải quyết bài toán lập lịch các công việc độc lập trên lưới tính toán với mục tiêu cực tiểu hóa makespan. Kết quả cho thấy FOA có thể áp dụng tốt cho việc giải bài toán tối ưu hóa trên.

  pdf6p vipennsylvania2711 05-11-2020 3 0   Download

 • Bài viết này trình bày kết quả đánh giá các kỹ thuật lập lịch trong mạng 4G LTE, góp phần đưa ra việc lựa chọn giải pháp giao diện vô tuyến tối ưu nhằm nâng cao QoS.

  pdf6p quenchua11 23-03-2021 4 0   Download

 • Tài liệu có cấu trúc trình bày các nội dung: Phần mở đầu - Cấu trúc dữ liệu + Thuật giải di truyền = Chương trình tiến hóa; Phần 1 - Thuật giải di truyền; phần 2 - Tối ưu số (biểu diễn nhiễm sẵ thể cho bài toán tối ưu số, bàn thêm về phép thử đột biến không đồng bộ); phần 3 - Tối ưu tổ hợp (bài toán người du lịch, bài toán tối ưu tổ hợp khác). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf50p tailieuvip14 26-07-2012 129 34   Download

 • Về mối liên hệ giữa suy diễn phụ thuộc hàm và suy diễn logic. Điều khiển học tách khỏi nhiều ngành khác để trở thành chuyên ngành độc lập từ năm 1944 tới 1953 nhờ đóng góp của một số trí thức ở các ngành khác nhau như toán học, sinh học, kỹ thuật... gồm Wiener, John von Neumann, Warren McCulloch, Claude Shannon, Heinz von Foerster, W. Ross Ashby, Gregory Bateson và Margaret Mead. Họ đã có một cuộc gặp dưới sự tài trợ của Josiah Macy gọi là Hội nghị Điều khiển học Macy. ...

  pdf0p butmaucam 27-08-2013 33 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Lập lịch tối ưu
p_strCode=laplichtoiuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2