intTypePromotion=1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 143
      [banner_name] => KM - Normal
      [banner_picture] => 316_1568104393.jpg
      [banner_picture2] => 413_1568104393.jpg
      [banner_picture3] => 967_1568104393.jpg
      [banner_picture4] => 918_1568188289.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 6
      [banner_link] => https://alada.vn/uu-dai/nhom-khoa-hoc-toi-thanh-cong-sao-ban-lai-khong-the.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 14:51:45
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu một số thuật toán lập lịch tối ưu trên mạng ngang hàng (P2P)

Chia sẻ: Lê Công Vinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
46
lượt xem
5
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu một số thuật toán lập lịch tối ưu trên mạng ngang hàng (P2P)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ "Nghiên cứu một số thuật toán lập lịch tối ưu trên mạng ngang hàng (P2P)" trình bày về các nội dung: tổng quan về mạng ngang hàng, các thuật toán lập lịch tối ưu trong mạng ngang hàng, đánh giá hiệu năng các thuật toán lập lịch tối ưu trên mạng ngang hàng. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu một số thuật toán lập lịch tối ưu trên mạng ngang hàng (P2P)

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ THÙY ANH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU MỘT SỐ THUẬT TOÁN LẬP LỊCH TỐI<br /> ƯU TRÊN MẠNG NGANG HÀNG (P2P)<br /> <br /> Chuyên ngành: HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> Mã số: 60.48.01.04<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> HÀ NỘI – 2013<br /> <br /> Luận văn được hoàn thành tại:<br /> <br /> HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS VŨ VĂN THỎA<br /> <br /> Phản biện 1: ………………………………………………………<br /> <br /> Phản biện 2: ……………………………………………………..<br /> <br /> Luận văn sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ<br /> tại Học viện công ngện công nghệ Bưu Chính Viễn Thông<br /> Vào lúc:<br /> <br /> ....... giờ ....... ngày ....... tháng ....... .. năm ..........<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> <br /> - Thư viện của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> Ngày nay, cùng với mức độ phổ biến của máy tính cá nhân và<br /> mạng viễn thông, internet đã thực sự phát triển và có tác động tích<br /> cực vào đời sống xã hội và của mỗi con người. Dựa trên internet,<br /> người sử dụng có khả năng chia sẻ những tài nguyên lớn một cách<br /> nhanh chóng và hiệu quả. Mạng ngang hàng (P2P) với nhiều đặc<br /> tính phù hợp cho các hệ thống phân tán và cho các ứng dụng, ngày<br /> càng thu hút được nhiều chú ý của người sử dụng và giới nghiên<br /> cứu trên thế giới về các lĩnh vực: tô pô mạng, định tuyến, giao thức,<br /> lập lịch, triển khai các dịch vụ ứng dụng, ...<br /> Bài toán lập lịch trong mạng ngang hàng tập trung chủ yếu vào<br /> vấn đề lựa chọn cơ chế kéo/đẩy dữ liệu hợp lý giữa các nút (peer)<br /> trong mạng. Việc sử dụng thuật toán lập lịch cụ thể trong mạng<br /> ngang hàng có ảnh hưởng rất lớn đến các tham số hiệu năng của hệ<br /> thống mạng như: trễ (Delay), tỷ lệ mất gói (Packet Loss), băng<br /> thông (Bandwidth), … Đã có nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu và<br /> đề xuất nhiều thuật toán lập lịch tối ưu. Do đó, học viên chọn đề tài<br /> “Nghiên cứu một số thuật toán lập lịch tối ưu trên mạng ngang<br /> hàng (P2P)” cho luận văn tốt nghiệp thạc sĩ.<br /> Căn cứ mục tiêu và yêu cầu nghiên cứu, đề tài được bố cục<br /> gồm các phần sau:<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG NGANG HÀNG.<br /> Trong chương này luận văn tiến hành khảo sát những vấn đề<br /> chung về mạng ngang hàng và vấn đề lập lịch trong mạng ngang<br /> hàng.<br /> CHƯƠNG 2: CÁC THUẬT TOÁN LẬP LỊCH TỐI ƯU TRONG<br /> MẠNG NGANG HÀNG.<br /> Chương 2 sẽ trình bày một số thuật toán lập lịch tối ưu trong<br /> mạng ngang hàng cho một số mạng phổ biến hiện nay như sau:<br /> - Mạng hình lưới không cấu trúc kết nối hoàn toàn (Full Mesh - FM).<br /> - Mạng chồng phủ truyền tải dữ liệu DON (Data-driven<br /> Overlay Networks).<br /> - Mạng chồng phủ truyền tải streaming trực tiếp (Live<br /> Streaming System).<br /> CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CÁC THUẬT TOÁN<br /> LẬP LỊCH TỐI ƯU TRÊN MẠNG NGANG HÀNG.<br /> Chương 3 sẽ trình bày đánh giá các thuật toán lập lịch tối ưu<br /> trên mạng ngang hàng đã được nghiên cứu trong chương 2.<br /> KẾT LUẬN<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO.<br /> <br /> 3<br /> <br /> CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG NGANG HÀNG<br /> 1.1 Giới thiệu mạng ngang hàng<br /> 1.1.1<br /> <br /> Khái niệm<br /> <br /> Một mạng ngang hàng đúng nghĩa không có khái niệm máy<br /> chủ và máy khách, nói cách khác, tất cả các máy tham gia đều bình<br /> đẳng, mỗi máy là một nút mạng (còn gọi là peer) đóng vai trò đồng<br /> thời là máy khách và máy chủ đối với các máy khác trong mạng.<br /> <br /> 1.1.2<br /> <br /> Đặc điểm chung của mạng ngang hàng<br /> <br /> Mạng ngang hàng có thể xem như tập hợp của các máy tính<br /> đơn lẻ được liên kết với nhau và cùng đóng góp tài nguyên (bao<br /> gồm dung lượng ổ cứng, băng thông và khả năng tính toán).<br /> Sức mạnh của mạng tăng khi số nút tham gia mạng tăng.<br /> Một ưu thế khác của mạng ngang hàng so với mô hình<br /> client/server truyền thống đó chính là tính chất phân tán. Điều này<br /> đảm bảo được tính bền vững của mạng khi có một (hoặc một vài<br /> nút) gặp phải sự cố.<br /> Đảm bảo tính sẵn sàng cao, chi phí xây dựng thấp.<br /> <br /> 1.1.3<br /> <br /> Ứng dụng của mạng ngang hàng<br /> <br /> 1.1.3.1 Chia sẻ tài liệu<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản