Lập lộ trình cho robot

Xem 1-3 trên 3 kết quả Lập lộ trình cho robot
  • Bài toán lập lộ trình cho robot là 1 bài toán khá phức tạp ,do khi hành động và tồn tại trong môi trường robot sẽ phải chịu rất nhiều sự tác động khác nhau.Tuy nhiên,các tính toán noron lại cho phép giải quyết tốt các bài toán có nhiều tương tác phức tạp.Vì vậy ,ứng dụng mạng nơron trong bài toán xác định lộ trình cho robot sẽ hứa hẹn là 1 giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao hiệu năng làm việc của robot nhờ khả năng di chuyển nhanh chóng ,chình xác trong các môi...

    pdf88p cancer23 08-08-2012 181 73   Download

  • Tìm đường là một khoa học hay nghệ thuật hướng dẫn lộ trình cho robot di chuyển qua môi trường với mong muốn đến được đích mà không bị lạc hay va vào những đối tượng khác. Tài liệu tham khảo này sẽ giúp các bạn tìm hiểu và có kiến thức về cách xác lập lộ trình di chuyển cho Robot. Mời các bạn cùng tham khảo

    pdf84p tangtocmuathi 22-05-2013 55 19   Download

  • Bài toán lập lộ trình có thể được phát biểu như sau: Cho đối tượng với vị trí ban đầu và vị trí đích với một tập các chướng ngại vật

    doc1p thuthuy66vd 16-10-2010 117 41   Download

Đồng bộ tài khoản