intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập tờ trình tín dụng

Xem 1-20 trên 1247 kết quả Lập tờ trình tín dụng
 • Mục đích của thẩm định tín dụng là đánh giá một cách chính xác và trung thực khả năng trả nợ của khách hàng để làm căn cứ quyết định cho vay. Đánh giá được mức độ tin cậy của phương án sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư mà khách hàng lập và nộp cho NH. Phân tích và đánh giá mức độ rủi ro của dự án khi quyết định cho vay. Giúp cho sự quyết định cho vay một cách chính xác , giảm bớt xác suất xẩy ra hai loại sai lầm là cho vay...

  ppt19p cvbn123 31-07-2012 528 187   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO QUY TRÌNH THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÍN DỤNG

  doc4p quachtruong 01-06-2011 775 80   Download

 • Đề tài Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng nhằm trình bày các nội dung chính như: khái niệm và đặc điểm của tổ chức tín dụng, các loại hình tổ chức tín dụng, thủ tục thành lập tổ chức tín dụng, điều kiện hoạt động của tổ chức tín dụng.

  pdf20p canon_12 29-03-2014 199 21   Download

 • • Dành cho sinh viên chuyên ngành TCNH • Giới thiệu các kỹ thuật cơ bản để tìm hiểu, phân tích, đánh giá khách hàng; đánh giá dự án, phương án SXKD; đánh giá tài sản bảo đảm.. •Biết cách lập tờ trình tín dụng •Xem xét và ra quyết định tín dụng

  pdf61p kc_happy91 17-10-2013 475 125   Download

 • Tiền mặt của Doanh nghiệp tăng 2.1% so với đầu năm 2009. Khoản phải thu tăng 132%. Hàng tồn kho giảm 71%. Tài sản cố định không thay đổi. Nợ phải trả giảm 40% so với đầu năm 2009. Trong đó, khoản phải trả người bán giảm 41.7%. Lợi nhuận chưa phân phối tăng 27%. Tổng nguồn vốn giảm 7.1% so với đầu năm 2009.

  ppt35p vanhoangquy 15-04-2012 336 89   Download

 • Tiểu luận giữa kỳ: Lập tờ trình thẩm định công ty giới thiệu về việc lập tờ trình thẩm định tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (áp dụng cấp tín dụng ngắn hạn). Mời các bạn tham khảo bài tiểu luận để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Kinh tế thì đây là tài liệu hữu ích.

   

  pdf24p tendy_huynh_93 08-05-2015 167 42   Download

 • Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 3 - Địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng trình bày các nội dung sau: Khái niệm – đặc điểm – các loại hình của tổ chức tín dụng, quy chế thành lập, hoạt động, tổ chức lại, giải thể, phá sản, và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng,...

  ppt95p kyniemchieumua_09 20-12-2017 133 20   Download

 • Mục tiêu của chuyên đề nhằm:Trang bị kỹ năng phân tích và thẩm định hồ sơ vay vốn của khách hàng.Thực hành lập tờ trình tín dụng trình lãnh đạo xem xét quyết định cho vay

  pdf8p doremon_12 24-12-2013 127 18   Download

 • Hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng và cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu năm 2013: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy trình xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng, chế độ kế toán chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng, quy định pháp luật về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng, quy định pháp luật về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất nhập khẩu của các tổ chức tín dụng ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf267p violympus 12-03-2019 69 8   Download

 • Hoạt động rửa tiền qua các tổ chức tín dụng đã và đang trở thành một vấn đề lớn đối với nhiều quốc gia và là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm. Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền qua tổ chức tín dụng của một số quốc gia tiến bộ như Hoa Kỳ và Singapore sẽ góp phần gợi mở các nội dung bổ ích cho Việt Nam trong quá trình hoàn hiện pháp luật về lĩnh vực này.

  pdf7p viankanra2711 11-09-2020 33 2   Download

 • Hoàn thiện pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu tổ chức tín dụng là việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng và lĩnh vực liên quan điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình xác định giá trị tổ chức tín dụng gắn với hoạt động tái cơ cấu nhằm đảm bảo tổ chức tín dụng đảm bảo và duy trì năng lực của mình trong hoạt động ngân hàng. Bài viết phân tích quan niệm, tiêu chí và mục tiêu hoàn thiện pháp luật về xác định giá trị doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu tổ chức tín dụng.

  pdf7p vidoha2711 07-09-2020 24 1   Download

 • Luận văn tập trung duy nhất vào một khách thể nghiên cứu là quy tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), nghiên cứu cụ thể quy trình và từ quá trình tác nghiệp cho vay thực tế, từ đó nghiên cứu độc lập hiệu quả của quy trình đồng thời nghiên cứu các yếu tố khác ngoài quy trình như: con người, khẩu vị rủi ro, thời gian xử lý hồ sơ …. ảnh hưởng đến quy trình tín dụng.

  pdf84p viminnesota2711 08-01-2021 18 4   Download

 • Môn học thẩm định tín dụng gồm 6 chương sau đây. Chương 1: Tổng quan về thẩm định tín dụng, chương 2: Thẩm định năng lực pháp lý của khách hàng, chương 3: Thẩm định năng lực tài chính của khách hàng, chương 4: Thẩm đỊnh phương án kinh doanh và dự án đầu tư, chương 5: Thẩm đỊnh tài sản bảo đảm, chương 6: Lập tờ trình thẩm định tín dụng.

  pdf197p kimcang111 31-03-2014 553 154   Download

 • Quỹ tiền tệ quốc tế là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng theo dõi tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và giúp đỡ tài chính khi có yêu cầu. Đây là một tổ chức tiền tệ, tín dụng liên chính phủ được thành lập trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị quốc tế và tiền tệ, tài chính của Liên hợp quốc. Hội nghị diễn ra vào năm 1944 tại Bretton Wood sự tham gia của 44 nước. Hội nghị đã thành lập IMF dựa trên sự phối...

  doc11p hkakakt09 19-06-2011 384 145   Download

 • 1. Quá trình hình thành và phát triển:  Là một tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu  Được thành lập năm 1944 tại Bretton Wood  Tháng 6/1967 một loại dự trữ quốc tế mới được tạo ra là SDR  Trụ sở chính đặt tại Washington.DC(Hoa Kỳ)  Số lượng thành viên hiện nay là 187(tính đến năm 2008)

  ppt18p thangtientuonglai 02-06-2011 500 138   Download

 • Khái niệm, đặc điểm tổ chức tín dụng: Tổ chức tín dụng (TCTD) là một doanh nghiệp được thành lập theo Luật Các Tổ chức tín dụng và các qui định khác của pháp luật để thực hiện hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên nhận tiền gửi, sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.[1] Như vậy, định nghĩa về tổ chức tín dụng bao gồm các dấu hiệu đặc trưng: + Thứ nhất, tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành...

  pdf17p thiuyen3 17-08-2011 307 41   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật các tổ chức tín dụng.CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đặc biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức tín dụng; việc thành lập, tổ chức, hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài,...

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 86 13   Download

 • Mẫu Tờ trình về việc thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã cung cấp cho  bạn thông tin về các quy định, nghị quyết về việc dự kiến đại biểu HĐND cấp xã cũng như nội dung cơ bản của luật bầu cử đại biểu Quốc hội. Hãy tham khảo tài liệu này để biết cách trình bày đúng quy cách một  tờ trình nhằm thực hiện tốt hơn công việc của mình nhé!

  doc1p hoangphuong4738 03-11-2016 216 6   Download

 • Luận án hướng tới phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Thông tin tín dụng (TTTD) trong hệ thống ngân hàng CHDCND Lào về quy trình tổ chức hoạt động và thực trạng hoạt động của hệ thống TTTD trong thời gian qua, để nhận thức được thuận lợi và khó khăn; thách thức đối với sự phát triển hệ thống TTTD trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế hiện đại hóa.

  doc197p change03 06-05-2016 41 4   Download

 • Bài viết trình bày khái quát về Nghị quyết số 42/2017/QH, thực tiễn áp dụng Nghị quyết số 42/2017/ QH14 trong quá trình xử lý nợ xấu, một số vấn đề đặt ra từ thực tiễn thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14.

  pdf6p vidoha2711 07-09-2020 23 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1193 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Lập tờ trình tín dụng
p_strCode=laptotrinhtindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2